2019-06-26

Buskar klipps fortfarande inte längs cykelstråk


190624 Alvik kurva skymd sikt olyckor sker härTrots år av felanmälningar och löften från trafikroteln saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll på cykelstråk i Stockholm.


För två år sedan drev vi ärendet att klippa buskar som växer ut och skapar risk för personskador. Trafikkontoret påstod att de visst klipper buskar längs prioriterade cykelstråk, trots att de precis sett bilder där buskar växte ut över cykelstråk. Då klippte vi buskarna själva istället, för att få en reaktion från trafikrotel och trafikkontor.Film från 2017


Trots all den uppmärksamheten 2017 saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll av cykelstråk. Varför är det så viktigt? Lite buskar är ju bara trevligt? Eftersom delar av de prioriterade cykelstråken är så underdimensionerade att möte inte ens är möjligt, blir det en risk för personskador. Gående tvingas ut i cykelfält med risk för personskador. Varje decimeter är därför viktig.


190610 Tranebergsbron

190630 Alvik olyckskurvan.

Fler observationer


Pendlingsstråk Ulvsundavägen

"Japp! Längs Ulvsundavägen i närheten av Solvalla hänger det ut busk. Precis där cykelbanan kommer ner från södra sidan av Bällstavägen till västra sidan av Ulvsundavägen."
 Kartlänk
"Den där häcken felanmälde jag för några år sedan -inget hände..."


Pendlingstråk Nynäsvägen, väg 73


"Nynäsvägen efter Skogskyrkogården söderut... rätt många utstickande grenar."

190702 Pendlingstråk Nynäsvägen Foto D Lundén. KartlänkHuvudstråk Enskedevägen

"Såhär ser det ut :( Buskarna går ca en meter utanför tomtgränsen" Kartlänk


190626 Huvudstråk Enskedevägen foto Erik D

Pendlingsstråk Årstaberg

"En hög planterad buske vid Årstadal. Där de gående från pendeltågsstationen ska passera cykelbanan över till Tvärbanan. Väldigt skymd sikt både för gång- och cykeltrafikanter." kartlänkHuvudstråk Johanneshov

"gående tvingas ut på cykelbanan"

190701 Kartlänk

Ärendehantering

Ärendenummer SY1906261748CEE
190626 Klagomål skickat till trafikkontoret
190626 Fråga till trafikroteln
190702 Påminnelse till trafikroteln om åtgärder190610 Norr Mälarstrand grenar i ansikte


Läs mer om systematiska brister i sommarunderhåll

Fler aktioner klippa buskar som växer ut över gång och cykelstråk


Filmer från 2017


Uppdateringar


190702
Påminnelse till trafikroteln om åtgärder

190626
Klagomål via web till trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1906261748CEE.
Din beskrivning: Hej, tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Det saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll på cykelstråk i Stockholm. Det innebär risk för personskador för både gående och cyklande. Trafikkontoret säger att buskar klipps, men vem lämnar felaktiga uppgifter till kundservice? Saknas det avtal? Både cykelstråk och lokala cykelbanor behöver sommarunderhåll. Här finns ytterligare dokumentation och konstruktiva förslag.

https://cyklandeombudstockholm.blogspot.com/2019/06/buskar-klipps-fortfarande-inte-langs.html

Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län
Jon Jogensjö
0702693534


190726
Fråga till trafikroteln om åtgärder för kvalitetskontroll av sommarunderhåll
länk


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar