2017-09-25

Cyklandeombud avvecklar

Efter snart tre år av intensiva systematiska kartläggningar av cykelinfrastruktur i Stockholms län avvecklar nu Superlokala Cyklandeombud verksamheten. Vi tackar förvaltningar och politiker för de samarbeten vi har haft och allt engagemang från cyklande i Stockholms län.


Cyklandeombud startades december 2014

Genomslag i media är avgörande


Superlokala Cyklandeombud har haft betydande genomslagskraft i media, Under ett år medverkade vi till 14 publiceringar i press och radio. Syftet med Superlokala Cyklandeombud är att effektivisera arbetet att förbättra cykelinfrastruktur genom att organisera arbetet och göra det publikt. När cyklande inte organiserar sig felanmäler många i samma ärende och det blir ett ineffektivt dubbelarbete. Mycket mer effektivt är att dela upp arbetet, så att var och en driver ett eget ärende. När alla ärenden dessutom görs publika i sociala medier är det lätt för andra cyklande att addera ytterligare fakta i varje ärende. Dessutom upptäcker vi systematiska brister när allt är publikt.
kartläggning om slussenbygget


Att felanmäla leder sällan till rätt åtgärder, istället förnekas ofta brister 


En tydlig och dokumenterad erfarenhet i Cyklandeombuds kartläggningar är att felanmälningar sällan leder till rätt åtgärder. Ofta förnekas brister trots dokumentation svart på vitt. Inte ens efter omfattande kontakt år efter år sker rätt åtgärder. Möjligen när vi lyckas få media att skriva om ett ärende finns chans till rätt åtgärder. Men det är långt från säkert. Därför är det helt avgörande att följa upp ett ärende under lång tid, och därför är det helt avgörande att organisera det arbetet. Att bara göra en enkel felanmälan är ofta utsiktslöst, bortkastat arbete.
Länk till artikeln


Att organisera cyklande är helt avgörande för att nå framgång att förbättra cykelinfrastruktur


Utan organisation och samarbete blir vanliga felanmälningar ineffektivt, nästan förgäves, bortkastat tid. Det är dokumenterat. För att rätt åtgärder ska ske behövs uppföljning av ärenden under lång tid, ibland flera år. Då är det avgörande att arbetet delas upp. Istället för att en cyklande gör 10 enkla felanmälningar som ändå inte åtgärdas, är det bättre att följa upp ett enskilt ärende. När ett enskilt ärende drivs publikt i sociala medier, då ser andra engagerade cyklande att de inte behöver göra dubbelarbete på samma ärende. De kan istället driva andra ärenden. En gemensam organisation ger också en helt annan tyngd i dialog med politiker och tjänstepersoner. Fördelen med Cyklandeombud är också att det finns en färdig plattform med blogg, facebooksida, twitter. Där finns redan många relevanta följare och läsare, både cyklande, politiker och andra yrkespersoner. Då kan en engagerad cyklande som vill börja påverka nå ut omedelbart. Det är en extremt kort startsträcka att börja engagera sig, och med support och färdiga manualer.
Vanligt är också att även om en felanmälan till slut ger effekt, uppstår samma brist nästa år igen, år efter år. Eftersom staden/tjänstepersoner ofta saknar rätt kompetens/intresse om cykeltrafik. Därför måste ett ärende drivas så långt att det har en varaktig effekt, att staden skriver nya avtal, och tex ändrar i sin tekniska handbok.Ny asfalt längs prioriterade cykelstråket mot Hässelby


Nu görs historiskt mycket för cykling i Stockholms län, men från en mycket låg nivå.


Allt är givetvis inte nattsvart. Det är viktigt att se att historiskt många politiska beslut tas för ökad cykling i Stockholms län, tex i Nacka kommun och i Stockholms stad. Det är dock från en mycket låg nivå. I en undersökning av de regionala cykelstråken i länet håller endast 1% grundläggande standard. Vi har också försökt hinna med att uppmuntra de politiker och tjänstepersoner som medverkat till den positiva utvecklingen av cykelinfrastrukturen. Några särskilda yrkespersoner vi har hyllat extra mycket är superförarna i sopsaltarmaskinerna som har visat extrem kompetens och engagemang.


Yrkespersoner vi har hyllat extra mycket är superförarna i sopsaltarmaskinerna som har visat extrem kompetens och engagemang

länk till tweet


Några kartläggningar att nämna särskilt
Kvalitetskontroll med cyklandeperspektiv saknas ofta i länet


Ofta är det de cyklande som sköter organiserad och relevant kvalitetskontroll. Därför är det också avgörande att cyklande organiserar sina felanmälningar för att öka kapaciteten och undvika dubbelarbete.Varför avvecklar vi?


Vi startade Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län i december 2014, och har aktivt rekryterat cyklandeombud i hela länet. Nu (2017 september) är vi nästan 40 cyklandeombud i länet som har tackat ja till att representera nätverket. Graden av engagemang har varit helt valfritt. Några har varit mycket aktiva, och några är mindre aktiva. Vi startade och drev också Stockholms största cykelforum för vardagstransporter, vilket gav oss en bas på över 4000 cyklande som rapporterade avvikelser i cykelinfrastrukturen i Stockholms län.
Dock behövs administrativ ledning för att nätverket ska vara effektivt, och en viss lägsta nivå på antal publiceringar och närvaro, för att ett nätverk ska vara en betydande part. Jag som administrerat nätverket har i princip lagt ner en heltid på cykelengagemang, vilket inte var hållbart i längden. Ännu har vi inte hittat någon som tackat ja till att ta över administration och ledning.


Några av våra filmer

2017-07-19

Strömbrons nya cykelbanor är 7% smalare än planerat.

Strömbrons nya cykelbanor är endast 210cm breda, tvärtemot politiskt beslut och cykelplan, som anger 225cm! (7% mindre!)
Endast om vi räknar in den 15cm breda yttre kantstenen blir cykelbanan 225cm bred. Den asfalterade ytan är alltså endast 210cm.
I praktiken innebär detta alltså att den totala ytan som går att cykla på är 150cm, då jag räknar bort de 30cm på varje sida som behövs för att styret inte ska slå i gående eller bilar (det finns nämligen 0cm separation mellan trottoaren och cykelbanan).
Och när marginalerna är så små, då gäller det att ta vara på varenda CM!
T.ex MOVEBYBiKEs lastcyklar är 1m breda. Det lämnar 50cm bekvämt avstånd att cykla om på. Öka det nu med 15cm - 75cm börjar låta rejält mycket bättre. Även en vanlig cykel inklusive vingelmån ligger på omkring 75cm, och då finns alltså endast plats för 2st cyklar med 0cm marginal.
Min fråga är nu denna: vem är det som har blåst vem?
  • Har staden blåst brukarna som ska cykla och känner till detta?
  • Har trafikkontoret blåst politikerna och ritat en för smal cykelbana?
  • Har entreprenören blåst staden och byggt en för smal cykelbana?
  • Är detta ett systematiskt sätt att fuskräkna bredd på cykel/gång-infrastruktur?
Det kan konstateras att enligt handboken för cykelplanering, bör det finnas 30cm mellan cykelbana och bilväg. Om vi räknar med dessa 30cm så blir alltså cykelbanan ännu smalare, 205cm. Det bör även finnas lite separation mot gångvägen, t.ex kantsten eller smågatsten.Jag har skickat förfrågan till trafikkontoret på mail, och ställt fråga till Daniel Helldén (trafikborgarråd) och Jonas Eliasson (chef för trafikkontoret)

PS: 225cm är redan för lite här, borde ha varit bredare från början, men det tar vi sen.

2017-06-28

Bring uppmanar sina chaufförer att parkera på cykel och gångbanor

Bring Sveriges trafikledning uppmanar sina chaufförer att parkera på gång- och cykelbanor om det inte finns parkeringsmöjligheter närmare än 50 meter. Bring prioriterar kunden före säkerheten för oskyddade trafikanter och svensk lag.

Bring parkerar på Långholmsgatans cykelbana.
Observera att det är torrt under bilarna.

Den nya cykelbanan samt trottoaren på Långholmsgatan används som parkeringsplats för Brings budbilar, trots att det råder stoppförbud på gång och cykelbanor.
När cyklande ombud anmälde detta till Bring får vi först följande svar:

"Hej,
Tack för att du hörde av dig och detta är absolut inte acceptabelt. Jag ska se till att ta detta vidare till de som är ansvariga för trafikfrågor/klagomål så att det ej upprepas igen.
Ha en trevlig dag!
Mvh
xxxxxxxx"

Några timmar senare ändrade Bring åsikt och kom med följande svar:

"Hej,
Trafikledningen menar på att i just de här fallet har dem valt att prioritera kunden och att leveransen verkligen utförs.
Killarna har sprungit upp med varor så bilarna kan flyttas.
Alternativ var att de parkeras 50m+ ifrån porten om lastplats är ledig. Det skulle innebära att dem antingen bommar leveransen eller vara försenade till nästa 5-6 stopp.
Trafikledningen för detta området tar gärna förslag på hur man ska göra nästa gång på sådana gator.
Tack och ha en trevlig dag!
Mvh
xxxxxxx"
Cyklande ombud svarar:
"Hej
Märkligt svar från trafikledningen. Det råder ju stoppförbud på platsen (svensk lag).
Det är arbetsgivarens ansvar att de har rätt hjälpmedel och tid för att kunna genomföra leveransen.
Jag får be er trafikledning att kontakta Stockholms stad för hur de skall göra nästa gång på sådana gator.
Som sagt är detta ett mycket märkligt svar från Brings trafikledning... "


Så med andra ord väljer Bring att prioritera kunden före säkerheten för oskyddade trafikanter och svensk lagstiftning (trafikförordningen 3kap 48§):

"48 § Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på allmän plats som är terräng.
   På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras. Förordning (2007:101)."Långholmsgatan är ett av stadens så kallade prioriterade cykelstråk. Målet med dessa cykelstråk är att de skall vara framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid.Kommentarer i sociala medier


Cyklande ombud på Facebook
Facebookgruppen "Cykla i Stockholm"


Uppdateringar


Bring har svarat Cyklande ombud 2017-06-28:
"Hej,
Jag ber om ursäkt för det som har hänt och en stort tack för att du hörde av dig till oss. Detta kommer jag ta vidare till ansvariga så att dem får titta närmre på saken.
Ha en trevlig dag!
Mvh
xxxxxxx"

2017-06-20

Fortsatta brister vid vägarbetet på Långholmsgatan

Vid vägarbetet längs Långholmsgatan har entreprenören Peab brustit under i princip hela byggperioden. Varför klarar inte trafikkontoret att styra entreprenören efter ett år av felanmälningar? Varför klarar inte trafikroteln att styra trafikkontoret?
Skruvar sticker upp och riskerar omkullkörning eller punktering, och i värsta fall överkörning i motortrafiken


Vid bygget längs Långholmsgatan körs reflexskärmarna ner ständigt. Skärmarna är avsedda att markera cykelstråket och skydda de cyklande från den tunga motortrafiken. Förare i motortrafiken kör ständigt ner dessa reflexskärmar. De fastskruvade reflexskärmarna som visar förarna i motortrafiken att de måste svänga ut lite har bara stått på plats någon dag innan de körts ner. När en fastskruvad reflexskärm väl har körts ner lämnas skruvarna kvar i asfalten. Skruvarna sticker upp cirka två centimeter och är mycket svåra att se. Att köra på dessa med cykel kan leda till omkullkörning eller punktering, med risk att välta ut i motortrafiken och bli överkörd.Rätt metod att skapa trygghet för cykeltrafiken här är tungavstängning. 


Tungavstängning är en etablerad metod även i Stockholm, men här vägrar entreprenören Peab och trafikkontor att sätta upp tungavstängning av oklar anledning.

Nerkörda reflexskärmar. Peab åtgärdar ej.


Peab har försäkrat trafikkontoret att de byter ut de trasiga reflexskärmarna men att de körs sönder var och varannan dag.


Men enligt Cyklandeombud som passerar platsen dagligen stämmer inte detta, då vi aldrig sett att en nedkörd reflexskärm (sergeant) åtgärdats eller bytts ut, utan detta har skett av cyklande själva. Cyklandeombud har mängder av videodokumentation på att Peab inte reparerat nedkörd avspärrning. Enligt stadens styrande dokument skall Peab åtgärda de nedkörda sergeanterna.
Trots upprepade anmälningar från bland annat Cyklandeombud sker inte rätt åtgärder. Efter lång tid har det dykt upp en flyttbar reflexskärm på gummifot som ersättning för den fastskruvade. Sannolikt är det enskilda cyklande som ställt dit dessa som en nödåtgärd eftersom trafikkontoret inte klarar kontroll och styrning av entreprenören.
Dessa lösa reflexskärmar har efter några timmar körts på så mycket och tryckts in cykelfältet att det  bara återstår några decimeter kvar av en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik.

Prioriterat cykelstråk. Kravet är extra hög standard. Kartlänk

Bevisligen fungerar det inte att ha reflexskärmar som avspärrning då de hela tiden körs ner. Trots att det även är osäkert och farligt för cyklande när fordon passerar allt för nära, så envisas Stockholms stad och Peab att ha denna form av ickefungerande avspärrning på platsen.


På många andra ställen används tungavstängning mellan cykeltrafik och motortrafik, det är en etablerad metod.


Norr Mälarstrand


Tungavstängning fungerar bra. Långholmsgatan


Cyklande sköter kvalitetskontroll och säkerhet, när staden och entreprenören brister


Vi i Cyklandeombud har vid flera tillfällen monterat ihop de överkörda reflexsergeanterna och ställt dem på rätt ställe igen, för att nästa dygn göra om samma procedur.
Entreprenören Peab har konsekvent underlåtit att i tillräcklig omfattning kontrollera och hålla avspärrningen i godtagbart skick. Cyklandeombud har anmält bristerna till Stockholms stad upprepade gånger, samt uppmanat att etablera en yrkesmässigt utförd avspärrning. Men Stockholms stad och Peab har valt att inte göra något åt problemet. Staden och medborgarna betalar till Peab för att göra en trygg och framkomlig omledning vid vägarbetet, men istället är det delvis de cyklande själva som sköter kvalitetskontroll och säkerhet.


Läs mer om Peabs brister vid vägarbetet på LångholmsgatanPeab brister på andra sidan Västerbron

Varför startar inte Peab utbildning om vägarbete på cykelbanor?


Det är hög tid för Peab att starta utbildning om vägarbete på cykelbanor för sina anställda. Även trafikkontoret behöver starta utbildning om trafikomledning anpassad för cykeltrafik. Trafikkontoret behöver dessutom mer resurser för att klara att kontrollera vägarbeten. Trafikingenjörerna på trafikkontoret säger själva att de inte hinner kontrollera vägarbeten, och det är förmedlat till arbetsledning internt.


Läs mer om hur arbeten påverkar cykelbanorLite av ärendehistoriken

170201 Ärendenummer SY1702010724GYM, SY1702010707YEL

”Ni måste se över "cykelfältet" förbi bygget på Långholmsgatan riktning Västerbron. Varje morgon (ca kl 6:15) måste jag justera till reflexpinnarna i början och slutet av "cykelfältet" för att de under senaste dygnet har åkt i och blockerar cykelfältet. Önskvärt vore att man har någon fast avspärrning. De reflexpinnar som finns idag fungerar inte, då de körs ner. Det känns långt ifrån säkert att köra förbi bygget som det ser ut idag.”

Svar från Stockholms stad samma dag:

”Hej
tack för din synpunkt.
jag ska ta kontakt med entreprenören som utför arbetet på Långholmsgatan.
MVH xxxxxx xxxxxxxx”

170426 Ärendenummer KC-2441226, SY1704271548BNP

”Hej
Cyklar man Långholmsgatan norrut (mot Västerbron) och vid infart till bygget så måste jag många mornar flytta de lösa reflexsergeanterna som senaste dygnet åkt in och blockerar cykelbanan.
Igår morse var en av reflexsergeanterna nedkörd, dvs reflexpinnen hade lossnat från foten. När jag passerade imorse hade fortfarande ingen fixat till detta. Nu satte jag ihop reflexsergeanten och ställde den återigen på plats.
Ex så var folk från entreprenören på plats, men ingen där åtgärdade den nedkörda reflexsergeanten.
Jag börjar bli trött på att nästan varje morgon behöva justera dessa reflexpinnar.
Jag skulle önska att man fixar en bättre lösning med något som sitter fast.”

170503 Svar från Stockholms stad:

”Hej!
Jag förstår din frustration, jag påminner entreprenören ständigt om detta och gjorde även det idag. Det är bra att du fortsätter påpeka detta för oss, vi ska försöka bättra på kontrollen.
Med vänlig hälsning
xxxxxxx xxxxxxx, projektledare Trafikkontoret”

170503 Replik från Cyklandeombud samma dag:

”Hej xxxxxxx!
Tack för svar.
Så här såg det ut imorse (jag satte ihop reflexsergeanten och ställde den på gula linjen).


Den andra reflexsergeanten som stod här förut är numer helt sönderkörd och går inte att använda.
Detta fungerar inte så bra. Om entreprenören envisas med att ha reflexsergeanter så måste de ställa dit betydligt fler. Skulle tippa på att ca 10 stycken efter varandra gör att motorfordonen kanske kommer respektera dem och inte bara köra över. Bäst vore om man kunde få någon form av tungavspärrning (som inte kan välta in mot cyklisterna) vore bäst. Som det ser ut just nu genar många motorfordon över cykelfältet och det är stundtals riktigt läskigt att cykla där. För övrigt är det också otroligt mycket skräp i cykelfältet.170530 Ärendenummer KC-2482145

”Hej
Jag har felanmält detta förut, men inget har hänt, så jag felanmäler igen.
Det saknas avspärrning/sergeanter mellan cyklister och bilister vid början på bygget på Långholmsgatan då man kommer från Hornstull (riktning Västerbron).
Vart efter tiden gått så har de få reflexsergeanterna blivit nedkörda. Jag har flera gånger ställt tillbaka dessa, men sedan några veckor så finns ingenting kvar, då allt är sönderkört.
Just i svängen är det extra läskigt, då man lätt blir klämd mellan tungavstängning (höger sida) och bilister/bussar/lastbilar på sin vänstra då man själv försöker cykla på den ytan som är avsedd för cyklister. Du har som cyklist ingen stans att ta vägen om ett motorfordon genar i kurvan.
Snälla, se till att det kommer en fungerande avspärrning mellan cyklister och motorfordonstrafiken, innan olycka sker.
Imorse höll jag återigen bli tacklad av en bilist som genade i kurvan (se bild).
Obs, vidvinkel på kameran gör att avstånden ser större ut än de är i närheten, men bilens sida är ca 10 cm från cykelns styre.


Svar samma dag från trafikkontoret:

”Hej!
Tack för att ditt mejl.
Vi har nu vidarebefordrat ditt meddelande till Trafikkontoret felanmälan.”

170608 Ärendenummer SY1706081655QZZ

”Hej
Avspärrningen som skiljer cyklister från motortrafiken har sedan länge körts ner vid bygget på Långholmsgatan (riktning mot Västerbron).
Det behövs ny avspärrning, då många motorfordon genar i denna sväng.
En av de "fasta" reflexsergeanterna är även inböjd in över cykelfältet. Jag har försökt böja tillbaka denna, men det går inte, då denna är för trasig.
Jag har felanmält detta flera gånger förut och ännu har inget hänt. Jag har inte heller fått reda på varför man inte vill sätta upp ny avspärrning, då den gamla är sedan länge sönderkörd?
Är det någon idé att felanmäla detta vägarbete, då inget händer?”

Svar från Stockholms stad 170616

”Hej!
Entreprenören har försäkrat mig att det byter ut de trasiga sergenterna men att de körs sönder var och varannan dag. Vi fortsätta med att byta ut de och komplettera med farthinder för att få ner farten från biltrafiken. Andra bariärrer kan man såklart använda men de tar mer plats och är inte lämpliga på vissa sektioner som jag förstår det.
Med vänliga hälsningar xxxxxxx xxxxxxx, Trafikkontoret”

Replik någon timme senare från Cyklandeombud:

”Hej xxxxxxxx!
Jag kan försäkra att entreprenören aldrig satt upp några nya sergeanter (för att ersätta nedkörda) i änden av bygget som är närmast Hornstull (riktning mot Västerbron). Det har ställts upp sergeanter när de byggde omledningen, men efter det har entreprenören ALDRIG gjort något.
Du kan få filmbevis från nästan varje morgon sista månaderna från mig som visar att entreprenören aldrig gjort något åt avspärrningen.
Så här såg det ut i morse:

Så här såg det ut den 30:e maj:

Ingen skillnad...
Så säger entreprenören något annat så ljuger det. Tyvärr.
Så snälla, se till att entreprenören får upp avspärrningen igen.”

Replik från cyklande ombud 2017-06-20:
"Hej!
Fortfarande har inget skett på platsen.
Då entreprenören inte klarar av att fixa ny avspärrning för den som är överkörd så undrar jag om det är ok att jag flyttar följande sergeanter till där det saknas avspärrning i början på Långholmsgatan vid Hornstull?

Reflexsergeanterna verkar inte användas för något vettigt i dagsläget."
Svar några timmar senare från Stockholms stad:
"Hej,
Jag har pratat med entreprenören och de har satt upp sergeanter.
Bifogar bild.
Mvh
XXXXX"
Foto: Stockholms stad/Peab
2017-06-16

2017-06-12

Trafikljus inte anpassade för cyklande i korsning Södertäljevägen/Årstabergsvägen

Trafikljusen är inte anpassade för cyklande när de skall ta sig över Södertäljevägen, vid Årstabergsvägen. Det finns betydande risk för påkörning av tung trafik i 70 km/t.


Har de cyklande grönt eller rött?


1. Cyklande måste trycka på knappen för att få grönt ljus. Sensorer saknas/är ur funktion.
2. Står man och väntar på grönt och står där man naturligt står enligt utformningen, så syns inte trafiksignalen för cykeltrafik, då det saknas trafikljus för cyklande på andra sidan vägen.
Där cyklande står i följande bild, så ser han bara trafikljusen som är på andra sidan, men dessa reglerar inte denna överfart, utan nästa. Det borde finnas trafikljus på andra sidan som reglerar första överfarten.

Där den cyklande står ser denne inte trafikljuset som reglerar övergången.3. Alla delar verkar sakna synliga cykeltrafikljus. Trafikljusen till höger är för gående och dessa behöver inte tända till grönt när cyklande får grönt.

Här syns inte heller cykeltrafiksignalen.4. När cyklande får grönt ljus får de bara grönt halva vägen. Mittenytan som cyklande tvingas stanna på räcker inte för alla. De som kommer över sent riskerar att sticka ut i körbanan för motortrafiken. Det är även lätt att missa att grönljuset bara gäller första delen och inte andra. Har sett folk som blivit påkörda i denna korsning, då de troligtvis missat att de hade grönt bara första delen. Farligt med andra ord. Bilden nedan är från i morse, då alla cyklande inte fick plats. Några cyklister lyckades cykla över sista delen (mot rött), vilket gjorde att fler lyckades få plats på den lilla väntytan. Aktuell dag så regnade det och därför var det färre cyklande ute än en vanlig dag. 

Många cyklister på liten yta för att vänta på att få komma över
resterande delen av överfarten.
Hur många korsningar är uppbyggda så att man bara
kommer över halvvägs för motorfordonstrafiken?

Cyklandeombud har ställt frågan till Stockholms stad om det finns några planer på att åtgärda denna korsning, så att den fungerar godtagbart för gående och cyklister, och följer stadens framkomlighetsstrategi.
Hur många korsningar måste trafikanter i motorfordon vänta på två olika rödljusintervaller för att kunna passera rakt över?


Prioriterat cykelstråk, högsta tänkbara standard för cykeltrafik


Prioriterat cykelstråk, som det skall vara högsta tänkbara standard.


Aktuell överfart. Total skall åtta filer passeras för att kunna korsa vägen.
Kartlänk

Ärendehantering

Ärendenummer KC2500437
170612 Anmälan till Stockholms stad


Läs mer om ärendetUppdateringar170612 Anmälan till Stockholms stad

  1. Cyklande måste trycka på knappen för att få grönt ljus. Sensorer saknas/är ur funktion.
  2. Står man och väntar på grönt och står där man enligt utformningen naturligt står så ser man inte cyklisttrafikljuset, då det saknas trafikljus för cyklister på andra sidan vägen. Där cyklisten står i följande bild, så ser han trafikljusen på andra sidan, men dessa reglerar inte denna överfart, utan nästa. Det borde finnas trafikljus på andra sidan som reglerar första överfarten.
  3. Alla delar verkar sakna synliga cykeltrafikljus. Trafikljusen till höger är för gående och dessa behöver inte tända till grönt när cyklister får grönt.
  4. När man får grönt ljus får man bara grönt halva vägen. Mittenytan som man tvingas stanna på räcker inte för alla cyklister, utan de som kommer över sent riskerar att sticka ut i körbanan för motortrafiken. Det är även lätt att missa att grönljuset bara gäller första delen och inte andra. Har sett folk som blivit påkörda i denna korsning, då de troligtvis missat att de hade grönt bara första delen. Farligt med andra ord. Bilden nedan är från imorse, då alla cyklister inte fick plats (endel lyckades ta sig över andra delen, vilket gjorde att fler lyckades ta sig in på den lilla väntytan. Då det regnade var färre cyklister ute än en vanlig dag.
Finns det någon plan för att förbättra för cyklister i denna korsning?
Varför kan man inte ha grönt hela vägen för gående/cyklister?2017-05-19

Uteservering tvingar ut gående i huvudled Götgatan

Trafikkontoret envisas med att låta en uteservering tvinga ut gångtrafik i huvudled för cykeltrafik på Götgatan mot Hornsgatan. Cykeltrafikens framkomlighet halveras när trafikkontoret inte vill släppa en meter från en fastighetsrenovering.


[texten uppdateras]


Vid det sista kvarteret av Götgatan ner mot Hornsgatan har trafikkontorets upplåtelseenhet beviljat tillstånd för uteservering, i strid mot inskickad dokumentation och upplysning att gångtrafiken blockeras av en uteservering. Gående med barnvagn kan inte mötas på den yta som blir kvar. En senior med rollator kan inte möta en vårdnadshavare med barnvagn. Renovering av en fastighet halverar dessutom framkomligheten för cyklande. Leveranstrafik använder dessutom sträckan trots förbud. Detta är Stockholms kanske mest trafikerade huvudled för cykeltrafik, cykeltrafikens Essingeleden. Korsningen Götgatan/ Peter Myndes backe är dessutom uruselt utformad för gångtrafik och cykeltrafik när det gäller upplevd trygghet.


"Uteservering på gångbanan stör inte cyklisterna. Denna gångbana används inte i så stor omfattning och är inte så lång så man kan vänta in de mötande gångtrafikanterna. Vi har också fått från politiken att vi ska utöka uteserveringarna." (trafikkontoret)kartposition


Fastighetsrenovering tillåts halvera trafiken på huvudled för cykel


Bakom planket har entreprenören gott om plats. Men framkomligheten på Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik har halverats. Om cykeltrafiken fick en enda meter ytterligare skulle det dubbla cykeltrafiken, då finns plats för dubbla led i varje körriktning för cykeltrafiken. Renoveringen av fastigheten skulle ändå få plats. Trafikkontoret förstår inte vilket trafikflöde det är på platsen, och förstår inte heller den framkomlighetsstrategi som staden har beslutat om.
Jämför med Tranebergsbron som ska renoveras 2017. Där är det helt otänkbart att halvera motortrafiken, istället hittar trafikverket en lösning där antal filer inte påverkas alls. Det finns många sätt att lösa fastighetsrenoveringens behov av transporter. Mindre containers kan användas, mindre fordon för transporter kan användas. Men trafikkontoret väljer att halvera framkomligheten för cykeltrafiken.

Leveranstrafik använder sträckan trots förbud

Trots förbud är sträckan livligt trafikerad av lastbilar och taxi. Bland skyltarna finns antydan att viss trafik har tillstånd, men det är helt onödigt eftersom leveranser kan ske med pallyftare. Att leverera med pallyftare från lastplats är standard i stora delar av staden.
Trafikkontoret påstår att det bara är polisen som ska hindra obehörig motortrafik, men det stämmer inte. Staden har byggt hundratals hinder för obehörig motortrafik.
Små smala flexande pollare är rätt metod här.
Uppdatering i nytt svar från trafikkontoret 170616: Ingen motortrafik är behörig att köra här.


"Jag har tillstånd" svarar föraren

Full rulle med motortrafik på cykelstråket. Bilderna
är tagna inom ca 5 minuter.
Update 170616: TK svarar nu att ingen motortrafik är behörig här.Plank blockerar sikt i korsningen, gallerstaket skulle skapa sikt enkelt


På huvudled för motortrafik skulle aldrig Stockholms stad tillåta att en fastighetsrenovering blockerar sikten i en hårt trafikerad korsning.


Stockholmarna betalar för en tjänst som inte utförs rätt


Entreprenören Serneke började med att helt strunta i TA-planen. "Vi har inget med pilar att göra" svarade entreprenören när arbetsplatsen etablerades. Fortfarande är det en farlig lösning, och trafikkontoret har inte kontroll på platsen. Det är de cyklande som ansvarar för kontroll och framkomlighet utan arvode, trots att både trafikkontoret och entreprenör har det egentliga ansvaret och arvode. Medborgarna betalar för en tjänst som inte utförs rätt helt enkelt.
TA-planen följs fortfarande inte, och den har farliga bristerStadens egen framkomlighetsstrategi följ inte


Det är fortsatt motortrafik som ofta prioriteras, och många tjänstepersoner har inte förstått den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin.
Ärendehantering

Ärendehanteringen blir rörig eftersom stadens skapar ett nytt ärendenummer för varje replik i dialogen i ärendet.

160909 Anmälan till trafikkontoret, komplettering till markupplåtaren om uteserveringen
160926 Svar från trafikkontoret om uteserveringen på trottoaren
170512 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI
170516 Svar om skyltning från trafikkontoret SY1705121529JXS
170516 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI. Trafikkontoret skapar ett nytt ärendenummer SY1705161131XTG
170518 TK svarar "cykeltrafik berörs inte" SY1705161131XTG
170518 Replik om SY1705161131XTG från Cyklandeombud får nytt ärendenummer SY1705190809MBY.
170616 Trafikkontoret svarar SY1705161317SIO
170618 Replik från Cyklandeombud


Uppdateringar170619 Nästan 100 cyklande väntar på rödljus på denna plats

länk
170618 Replik till trafikkontoret

Hej

Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm.
Uppföljning i ärendet med dessa nummer. (det är samma ärende, men TK har skapat nya nummer på samma ärende)

SY1705121547GVI
SY1705121529JXS
SY1705161131XTG
SY1705190809MBY
SY1705161317SIO

Via länken nedan finns hela ärendet dokumenterat
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/05/uteservering-tvingar-ut-gaende-i.html

Tack för svar om ändringen att endast gång/cykel nu är tillåten. (tidigare svarade TK att behörig motortrafik är tillåten)
 Har trafikkontoret ändrat skyltningen för motortrafik? där fanns tidigare en tilläggsskylt "gäller ej behörig trafik”

Trafikkontorets svar att det bara är polisen som ansvarar för att hindra otillåten motortrafik stämmer dock inte alls, det svaret är svårt att förstå, är det ett missförstånd?
Staden har byggt hundratals hinder för otillåten motortrafik där bara cykel och gång är tillåten. 
Små smala pollare som flexar skulle hjälpa till att hindra biltrafiken här. 

- Är tillståndet för uteserveringen på trottoaren indraget nu? Trafikkontoret har tidigare svarat att politiken vill ha en uteservering här, men det stämmer inte. Det är framkomlighetsstrategin som gäller, och här är ett av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik, här ska högsta framkomlighet gälla. Det kommuniceras också av staden om de prioriterade cykeltråken ”extra hög standard”. Då måste det följas upp i praktiken också.
- Det saknades vid senaste besiktningen fortfarande avstängning enligt TA-plan på rätt ställe för gående
- Är den bristfälliga sikten för gående i korsningen åtgärdad? Gående från tunnelbanan får skymd sikt av planket. Ett gallerstaket skulle ge full sikt. Ännu bättre ta bort övergångsstället. Det finnns redan ett övergångsställe i samma korsning som har bättre sikt och trygghet.
- Ta bort det nedre övergångsstället helt. Det är det nedre övergångsstället som har skymd sikt. 
- Vid senaste besiktnigen fanns fortfarande för liten yta för cykeltrafiken längs byggplanket. Bygget har onödigt stor yta, cykeltrafikens framkomlighet väger tyngre enligt stadens framkomlighetsplan. En fastighetsrenovering har inte högre prioritet än Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Bara en meter ytterligare skulle dubbla framkomligheten för cykeltrafiken och tillåta dubbla led, och då skulle den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategin följas.
Det kommuniceras också av staden om de prioriterade cykeltråken ”extra hög standard”. Då måste det följas upp i praktiken också.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö170616 Trafikkontoret ändrar sig, ingen motortrafik alls är tillåten. SY1705161317SIO

Hej,Tack för din synpunkt. Ingen får köra där. Då det inte går att vända så ska leveranser svänga vid Peder Myndes backe. Det är polisens uppgift att övervaka att trafikanterna följer de regler som finns.Med vänlig hälsning ExxxExxx Axxx Kommunikatör 
Cyklandeombud kommentar: Att det bara är polisens uppgift att förhindra otillåten körning stämmer inte. Att staden agerar för att hindra otillåten körning är mycket etablerat, det finns massor med hinder för motortrafik i Stockholm.170518 Replik från Cyklandeombud SY1705190809MBY

Hej tack för svar.
Vi har fotodokumentation som visar klart och tydligt att trafikkontorets svar inte stämmer, vilket trafikkontoret har tagit del av tidigare.
Varför fortsätter ni trots det förneka brister?
I Stadens framkomlighetsstrategi finns inget om att uteserveringar har högre prioritet är Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534170518 svar från trafikkontoret SY1705161131XTG

Hej!Uteservering på gångbanan stör inte cyklisterna. Denna gångbana används inte i så stor omfattning och är inte så lång så man kan vänta in de mötande gångtrafikanterna. Vi har också fått från politiken att vi ska utöka uteserveringarna.
Med vänlig hälsning Rxxx-Mxxx LxxxMarkupplåtare170516 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI. Trafikkontoret skapar ett nytt ärendenummer SY1705161131XTG

Hej tack för svar
Ni kan inte ge tillstånd för en uteservering så att fotgängare inte kan mötas på trottoaren, med barnvagnar. 
Det påtalades redan förra säsongen, och ändå finns tillståndet kvar, det är häpnadsväckande.
Komunfullmäktige har beslutat om en framkomlighetsstrategi, där fotgängare och cyklande ligger överst. 
Denna plats är cyklingens E18, Essingeleden, och då kan inte en uteservering prioriteras framför huvudled för gång/cykel. 
Det är redan ett jätteproblem med gående i cykelhuvudleden, som staden inte har löst på ett säkert sätt.
Tillståndet för servering behöver alltså dras in omedelbart.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län170516 Svar från trafikkontoret om tillstånd uteservering
Hej,Tack för din synpunkt!Uteserveringen har tillstånd. Vi kommer att kontrollera om det är så att dem har tagit för stor yta till sin servering.Sedan skickar jag de andra frågorna vidare till vår trafikplanering.Vänligen notera, det är flera handläggare som besvarar inkomna ärendena och därför är det inte möjligt att ha en vidare kontakt med en enskild handläggare. Har du ytterligare frågor i det här ärendet använd även fortsättningsvis stadens Tyck till-funktion. Med vänlig hälsningRxxx-Mxxx LxxxMarkupplåtare170516 10.04 Replik om förbud för motorfordon


Hej tack för svar,
Men menar ni att motorfordon med tillstånd år passera ut genom hela denna passage och vidare mot slussen, trots att skylten överst visar återvändsgränd? 
Varför måste motorfordon få tillstånd här över huvud taget? Leveranser kan ske med pallyftare och andra hjälpmedel, så fungerar det på många andra platser i staden. Här är det dessutom Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik, som har högsta prioritet enligt framkomlighetsstrategin.
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com
170516 09.02 Svar från trafikkontoret om skyltning SY1705121529JXS

Hej,Tack för din synpunkt!Övervakning av motorfordonstrafik förbjuden och om man har tillstånd eller ej är det polisen som ska sköta. Hänvisningen visar att man ska följa den åt vänster för att komma till Hornsgatan vilket då innebär all motorfordonstrafik förutom de som faktiskt har rätt att åka rakt fram såsom cyklar och behörig trafik.Övriga frågor mailar jag vidare till en annan enhet som har hand om tillstånd för uteserveringar och byggetableringar, markupplåtelseenheten.MvhNxxx ÅxxxTrafikingenjör
170512 Anmälan till trafikkontoret SY1705121547GVI

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm

Vid passagen götgatan ut mot Hornsgatan är det en hel del motortrafik, som påstår att de har tillstånd. Tre fordon passerade där inom loppet av bara ca 3 minuter. 
Vad gäller här egentligen? 
Det finns skylt att det är återvändsgränd
skylt motortrafik förbjuden, utom de med behörighet.
Och hänvisning med pil, det finns ingen anvisning vilken trafik som avses.
Dessutom hävdar kaféet att de har tillstånd för uteservering på trottoaren där det är så trångt att barnvagnar inte kommer fram, de kan inte möta andra gående om uteservering tar halva trottoaren. 
Dessutom behöver inte bygget så stor yta. 1 meter mindre skulle de klara sig på, men 1 meter extra för cykeltrafiken skulle dubbla flödet, för då kan cyklande åka i dubbla led. Dubbla led behövs här. Det är Stockholm mest trafikerade huvudled för cykel, och i framkomlighetsstrategin är det tydligt att cykeltrafik ska prioriteras. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534160926 Svar från trafikkontoret om tillstånd för uteservering på trottoaren
160909 Replik från Cyklandeombud till markupplåtaren

Hej Nxxx!

Igår kväll fanns fortfarande brister mot TA-planen vid Götgatan 12.

Kanske behöver du åka dit och kolla. Sernekes arbetschef förstår fortfarande inte att de har etablerat arbetsplatsen på ett icke yrkesmässigt sätt.
Här kan du läsa mer om ärendet. (ursäkta den tillspetsade rubriken, den är riktad till entreprenören)
Igår var det oroväckande många fotgängare som använde cykelbanorna. 
Uteserveringen tar halva bredden av trottoaren, den kanske måste dras in. 
Om cykelbanorna kan breddas med en meter till 4,5 meter, då fördubblas kapaciteten för cykeltrafik. Med 3,5m finns bara plats för en cyklande i varje körriktning, med 4,5m får två cyklande plats i varje körriktning. 
Återkommer med mer observationer.
Med vänlig hälsning
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län