2016-06-30

Bring har problem med stoppförbud

Transportföretaget Bring har problem att få förarna att följa trafikförordningen. Ofta stannar förarna fel, och blockerar cykeltrafiken. 

Bring syns ofta i observationer från cyklande trafikanter. Deras förare struntar ibland i trafikförordningen och blockerar cykelbanor och cykelfält. Även trottoarer och gångbanor blockeras, och då tvingas fotgängarna ut i cykeltrafik.

 • Bring ansvarar för att organisera arbetet så att förarna hinner lasta från rätt lastplatser utan stress. 
 • Bring ansvarar för att utrusta förarna med tekniska hjälpmedel som tex elektrisk pallyftare/truck om det krävs.

Bring ökar risken för personskador och gör cyklingen mindre lockande. Det är ett allvarligt hinder för att Stockholms stad ska nå sina mål att öka cykling, och hinder för att nå stadens miljömål.


Bring skjuter sig själva i foten

En kan också säga att Bring skjuter sig själva i foten när de blockerar cykelbanor och cykelstråk. Om förarna istället följer trafikförordningen underlättar de för cyklande. Och ju fler som cyklar desto bättre blir framkomligheten för leveranstrafiken, eftersom det blir färre privatbilar i staden. Cykeltrafik är mycket mer yteffektiva. Bring skulle också kunna flytta betydande delar av transporterna till lastcyklar.


Läs allt om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor, och hur Cyklandeombud påverkar politiker och förvaltningÄrendehantering


160622 Fråga till Bring om tillstånd att stå på cykelbanor
160623 Bring svarar på twitter

Vad svarar Bring?160623

"Självklart får inte våra chaufförer parkera på cykelbanan." Svarar Bring på twitter.


140605 Svar från Bring

Hej
Jag beklagar att parkeringen av vårt fordon inte var tillfredsställande. Självklart ska våra förare använda korrekta platser när vi hämtar och levererar.
I vår trafikpolicy, som är en del av vår utbildning, säger vi att vi ska lämna alla medtrafikanter med ett positivt intryck. Uppenbart har vi inte lyckats med detta vid nämnda tillfälle. Jag kommer att kontakta föraren av nämnda fordon och lämna en erinran om detta. Om det är så att vår förare inte förbättrar sitt trafikbeteende kan en erinran leda till en varning vilket i sin tur, med tiden, kan leda till avsked.
Ha en mycket trevlig helgVänliga hälsningarxxxFler exempel160725

Landsvägen, Sundbyberg kl 12:30 25/7. Bring, regnr KTN 325, lyckas ta nästan hela cykelfältet med sin bil. Bäst att ställa pirran på resten. Stoppförbud råder på platsen. Bra plats att stanna cirka 20 meter längre upp på gatan. @bringsverige

Foto/Observation Carl L
160629 S:t Eriksgatan UKB208, blockerar hela cykelbanan utanför St Eriksgatan 77 klockan 18.41

Foto Fredrik HjortBring blockerar trottoar, och tvingar ut gående i cykelbanan. Högtrafikerade S:t Eriksgatan.160622 Brings förare påstår att de har tillstånd att stå på cykelbanaHammarby SjöstadNära masskrock när Securitas blockerar cykelstråk

Det blir mycket farliga situationer när Securitas tvingar ut cyklande i tung trafik mot Skanstullsbron. Det orsakar panikbromsningar och nära masskrock. 


Foto Michael Jansson


I gruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Michael Jansson om en förare från Securitas som blockerar en av Stockholms mest trafikerade cykelstråk längs Götgatan mot Skanstullsbron. Att cykla i Stockholm är inte en trygg upplevelse, inte ens på prioriterade cykelstråk.
Superlokala cyklandeombud driver på politiker att börja bötfälla parkerade fordon på gångbanor och cykelfält. Ännu har politiker på trafikroteln inte svarat med konkreta besked hur det ska lösas.

Kvällens incident vid Götgatan/Ringvägen. I värsta rusningstid parkerar denna Securitasbil i cykelbanan precis efter korsningen. Nära masskrock när det blir panikbromsningar. Speciellt läskigt när sonen på 15 månader sitter i Bullitten. Skärpning Securitas!!
Ärendehantering


160628 Anmält till Securitas
160630 Mail till Securitas om policy om förarnas regelefterlevnad
160701 Svar från Securitas om policy för regelefterlevnad


Läs mer om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor
Uppdateringar


160701 Blixtsnabbt svar från Securitas

I vår bilförarpolicy som undertecknas av varje medarbetare i samband medanställning framgår följande:

Securitas tjänstebilar är ett viktigt arbetsredskap och en del avföretagets ansikte utåt. Därför ska denna policy kännas till ochefterlevas. Ansvaret för kontroll av efterlevnaden åligger närmaste chef.

1. Framförande och parkering av fordonet ska ske på ett föredömligt sätt.Vid all tjänst med fordon gäller allmänna lagar och förordningar.

2. Högsta tillåtna hastighet får inte överskridas. Hastigheten skaanpassas till rådande förhållanden, detta befrämjar god trafiksäkerhet ochmiljö.

3. Föraren är personligt ansvarig för rättsliga påföljder. Indragetkörkort kan innebära omplacering eller uppsägning.
Sedan finns en mängd andra punkter som handlar om miljö, skador etc
I ledningsystem framgår följande:
"I arbetet hos Securitas kan bilkörning ingå som en väsentlig del. Dettagör att det är av oerhörd vikt att det informeras om Securitas bilpolicy isamband med rekrytering av nya medarbetare. Därefter kan bilförarpolicynmed fördel repeteras i samband med arbetsplatsträffar etc.
Original av undertecknad policy skall förvaras i personalmapp. Kopia skalltas och lämnas till medarbetaren."
Som du säkert är medveten om är föraransvaret alltid absolut. Men utöverdet är det av vikt att vi är föredömliga i trafiken som företag med tankepå att vi skall skydda / ge trygghet samhälle, företag och hem.
På de flesta orter där vi är verksamma finns gruppledare ute i princip allatider på dygnet som har som uppgift att se till att våra interna reglerföljs. Detta utöver arbetsledning och chef i övrigt.
Är det så att det finns synpunkter från andra trafikanter och allmänhet påhur vår medarbetare framfört  ett fordon är vi oerhört tacksamma för om manringer oss. Vi försvarar inget försumligt eller trafikfarligt beteende itrafiken. Ange då gärna plats, tid och om möjligt registreringsnummer påbilen och ring till vår växel 010 - 470 10 00.
Securitas perspektiv är således klart och tydligt. Vi skall köra lagligtoch parkera lagligt.Vi vill ha reda på om så inte är fallet som jag skrev tidigare. Det ärgivetvis en problematik för oss att i varje minut ha kontroll på varjeenskilt fordon. Vi skall också vara medvetna om att huvuddelen av vårtarbete sker som ensamarbete.
PS. En intressant notering kan vara att vi haft cyklande väktare på vissaplatser i landet, både historiskt och i modern tid. DS.
nnnnn
Förhandlingschef
Securitas Sverige 

Kommentar: Ett bra upplägg, och mycket engagerat svar från Securitas Sverige.160630 Mail till Securitas

Hej!

Jag vill skriva om securitas biltrafik, 
Har Securitas internutbildning om trafikförordningen och parkeringsregler. 
Om Securitas har egen kontroll/uppföljning av förarnas regelefterlevnad, osv.
Vilken policy har securitas om regelefterlevnad för sina förare.

Med vänlig hälsning

Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

2016-06-29

Besiktning Slussenbygget, farligt från Stadsgårdsleden

Från Stadsgårdsleden är det nu mycket farligt visar besiktning nr 4 av Slussenbygget 160628. Flera cyklande har redan krockat. I kurva med skymd sikt finns knappt plats för en körriktning, men där har entreprenören tryckt in ett dubbelriktat cykelstråk.  


Flera krockar har redan inträffat här. Här är det stor risk för personskador både för cykeltrafik och gångtrafik. Yrkestrafik med lastcykel kan inte mötas här. Föräldrar med cykelsläp eller lastcykel kan inte heller mötas här. Cyklande med funktionsvariationer utesluts också. Inga anordningar finns för att varna särskilt för denna mycket farliga lösning tidig morgon. Flaggvakter har setts dock dagtid. Enda sättet att passera säkert här är att leda cykeln sakta, och plinga eller ropa "se upp här kommer jag".

Hur är det möjligt att en världsledande internationell entreprenör med spetskompetens och exploateringskontoret gör en sådan farlig lösning? Trots att både entreprenör och exploateringskontoret gör dagliga kontroller förstår de inte att det är en farlig och oacceptabel lösning. Trots att projektet har fått hård kritik i upprepade besiktningar med uppmaningar att anställa cykelkompetens. De borde således vara på tårna och visa att de visst har cykelkompetens.

Ändå är det ingen som ser det fullständigt orimliga i att låta dubbelriktad prioriterad högtrafikerat cykelstråk mötas som en överraskning i kurva med skymd sikt, på en yta som knappt räcker för enkelriktad trafik. Det är fortfarande de cyklande som talar om för internationella entreprenörer och Sveriges kanske mest omdebatterade projekt hur de ska sköta sina uppdrag.

"Här smäller det flera gånger om dagen"


Per Cronholm För att göra det ännu värre, så sitter det på betongpelaren en stålbalk som sticker ut ytterligare en dm. När man kommer från det håll som fotografen gör syns den inte, den sitter på sidan som vetter mot cyklisten på bilden.
GillaSvara9 tim

"Här smäller det flera gånger om dagen"Trafik P4 Stockholm varnar för slussenbygget 


Läs mer om vägarbete på cykelbanor • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga


 • Led cykeln från Katarinavägen fast bara från ena hållet. Hänvisning saknas, och bron lockar till gångtrafik. 

  På rampen för cykeltrafik är det full gångtrafik. Uppmaningen att leda cykeln från Katarinavägen gäller bara från ett håll. Hänvisningsskyltar saknas i kurvan från Katarinavägen upp på rampen. Det märkliga kravet att leda cykeln i tre år verkar bara gälla från Katarinavägen, jag ser inga skyltar om att leda cykeln från Slussen mot Katarinavägen.  Idén att leda cykeln från Katarinavägen i tre år är oacceptabel. Men
  om gående ska hindras skulle skyltar behövas här.

  Ärendehantering för denna besiktning

  160628 Twittrar till slussenprojektet och trafik P4 Stockholm om farliga tunneln.
  160629 Mail till slussenprojkektet hela besiktningen.
  160630 Fråga via twitter om farliga tunneln.
  160701 Påminnelsemail till slussenprojeketet om farliga tunneln.
  160701 Projektet svarar nu att de ska försöka skylta farliga tunneln.
  160701 Mail till Jan Valeskog, ordförande i exploateringsnämnden, samt Oscar Lavelid, borgarrådssekreterare. Om de systematiska bristerna i slussenprojektet. 


  Efter rampen vidare mot Skeppsbron saknas ramp över trottoarkant, och en 120° sväng skapar konflikter med gående. 
  120 grader blir inte så bra för cykeltrafik. Cyklande väljer istället att gena i kurvan. Där saknas utspetsning med asfalt över trottoarkanten. Hänvisning är provisoriskt målad med sprayfärg som inte syns på asfalten. Är det anvisning för entreprenören hur de ska leda om, eller är det tänkt som anvisning för trafikanter? Oklart. 
  Staket saknar reflexer och pilar, växtlighet skymmer sikten. linjer går kors och tvärs.

  För motortrafik finns kunskap, för cykeltrafik saknas det ofta kunskap.


  I mörker är det viktigt med reflexer på betongblock mot cykeltrafik


  Betongklump och staket sticker ut i cykelbanan.

  Onödigt hinder på cykelbanan, varje decimeter är avgörande.

  Reflexer och pilar på trådstaket saknas, trots många tidigare uppmaningar.

  Den vanligaste bristen, att staket saknar reflexer och pilar. Trots många tidigare uppmaningar till projektet om exakt detta klarar entreprenören inte att göra rätt. Entreprenören verkar ibland ha inställningen att cykeltrafik inte är så viktigt. Linjer stämmer inte. Det är fortsatt en signal till cyklande: Cykla hur du vill, linjer och anvisningar stämmer kanske ändå inte.
  Från andra hållet...
  Linjer och pilar i asfalten är sprejade med svag färg. Trots tidigare uppmaningar att göra riktiga linjer fortsätter bristerna.

  Gågata mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Konfliktdesign på hög nivå. Ingen förstår att det är gågata när det ser ut som cykelbana. Gågata brukar ha blomlådor och bänkar.


  Trots tidigare uppmaningar att gågata inte fungerar på cykelstråk,
  framhärdar exploateringskontoret med konfliktdesign.

  Nu testas olika ljussignaler, mycket bra!


  Cyklandeombud har länge föreslagit att ljussignaler ska användas istället för rumble strips som VTI dömer ut som en säkerhetsrisk. Nu när de mer permanenta lösningarna är byggda dyker smarta lösningar upp. Bra, men även mobila tillfälliga ljussignaler borde ha använts tidigare, och i fortsatta tillfälliga omledningar.

  Rumble strips döms ut som säkerhetsrisk av cykelforskare på VTI. Exploateringskontoret framhärdar i att rumble strips är bra, trots att de känner till erfarenheterna från VTI.   Rumble strips, döms ut av VTI som en säkerhetsrisk. Fortfarande kvar.
  Hindrar yrkesmässig leveranstrafik med lastcyklar, och fyller ingen funktion.
  Rumble strips är designade för motortrafik.   Nu funkar det att lägga cykelfält vid slussenplan, det gick inte förut.


  Nu funkar det bra
  Förut gick det inte bra. Då framhärdade exploateringskontoret
  lösningen med cykeltrafik på trottoaren istället.  Att bygga (nästan) permanenta lösningar funkar bättre för exploateringskontoret. Det är de tillfälliga omledningarna som inte fungerar så bra och kan bli farliga. 


  Nu efter den stora omläggningen är cykelbanorna av mer permanent karaktär, och de är överlag fina och med bra skyltning. Det är de tillfälliga omledningarna som inte klaras så bra, där saknas ofta förståelse för cykeltrafik. Trots upprepade uppmaningar att anställa rätt cykelkompetens verkar exploateringskontoret inte anse att det behövs. Trots upprepade uppmaningar att entreprenören behöver utbildning verkar de inte tycka att det behövs. De tycker delvis att det är bra som det är. Och förnekar delvis bristerna.
  Det är fortsatt de cyklande som driver kontroll av framkomlighet och säkerhet, trots att entreprenör och byggherre (exploateringskontoret) ska klara det, de ska ha tillräcklig budget avsatt för det.   Istället för kakafonin med alla olika sprejade linjer och skyltar, behövs enhetlighet. Idag är signalen: Cykla hur du vill, anvisningarna stämmer ändå inte. Anställ en linje- och skyltdesigner med kompetens inom visuell uppfattning.

  Under hela slussenprojektet har linjer i asfalten hänvisat cyklande rakt in i betongblock och staket. Riktiga termoplast-linjer har blandats med handsprejade tunna i olika färger. Det har varit och är delvis fortfarande omöjligt/svårt för cyklande att förstå hur det är tänkt att en ska passera enligt anvisningar. 

  Enda chansen att göra trafikanvisningar tydligt är att i god tid innan ett stort komplext vägarbete bestämma en design som ska gälla under hela projektet. Ännu bättre vore om det fanns en nationell standard, eller i varje fall en kommunal teknisk handbok där trafikslag cykel finns på riktigt. I dagens tekniska handbok om vägarbete nämns knappt cykel alls. 

  Särskilt som gång och cykeltrafik blandas, är det extra viktigt att skyltar och linjer signalerar tydligt i både färg och form. Cykel har en färg, gångtrafik har en annan färg/form kanske. Det ger mycket snabbare igenkänning för trafikanterna, och det blir mycket tydligare. 

  Design- och grafikresurser finns istället hos kommunikationsavdelningen, för de budskap/reklam som trycks på banderoller. 


  Uppdateringar


  160701 Replik från Cyklandeombud om farliga tunneln

  Hej!
  Tack för svar
  Det behövs blinkande ljus där, och uppmaning att leda cykeln förbi som det ser ut nu. 
  Fast när cyklande leder cykel går det åt mer yta, så det bästa skulle vara att med trafikljus styra trafiken i växlande riktningar. 
  Går det att låta buss och biltrafik samsas på samma väg istället? Styrt av trafikljus? 
  Då frigörs yta att låta cykeltrafiken få dubbelriktad säker trafik där. 
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160701 svar från projektet om farliga tunneln

  Hej Jon, Vi är medvetna om problemet och har försökt se om det går att hitta en bättre lösning. Vi har krymp gångbanan så mycket det går och försökt tydliggöra med linjer och reflexer, tyvärr har vi enbart ytan mellan vägg och pelare att spela på. 
  Ska se om det går att få upp någon sorts varningsskylt som varnar och uppmärksammar cyklister på att det är trångt vid möte.
  Med vänliga hälsningar,
  Projekt Slussen Besöksadress: Peter Myndes backe 3Postadress:  Box 8189, 104 20 StockholmTelefon: 08-508 264 16E-post: slussen@stockholm.sewww.stockholm.se/slussen

  Kommentar:
  Det är inte "trångt vid möte". Det finns inte ens plats för möte. Här visar projektet hur deras syn på cykeltrafik ser ut, och vilken kompetens och värderingar de har kring cykeltrafik. "Det går, det är bara lite trångt" verkar projektet anse.

  Hur är detta möjligt? Stora världsledande entreprenörer som tar bra betalt med spetskompetens. Dagliga kontroller av både entreprenör och exploateringskontoret.
  Tungt bombarderade med kritik i besiktning efter besiktning, och uppmaningar att anställa cykelkompetens. Så de borde vara på tårna och bevisa att de visst besitter cykelkompetens.
  Ändå är det ingen som ser det fullständigt orimliga i att låta dubbelriktad prioriterad högtrafikerat cykelstråk mötas som en överraskning i kurva med skymd sikt, på en yta som knappt räcker för enkelriktad trafik.
  ”här smäller det flera gånger om dagen” säger ögonvittnen.
  Fortfarande är det de cyklande, på egen tid, talar om för ett av Sveriges mest debatterade projekt hur de ska sköta sina jobb.


  160630 Mail till slussen@stockholm.se om den farliga tunneln

  Hej!
  Jag har försökt få kontakt med projektet om den farliga tunneln från Stadsgårdsleden, för att få besked hur det kommer att åtgärdas.
  Det är särskilt viktigt eftersom flera cyklande redan har krockat där. 
  Som det såg ut under besiktningen är enda sättet att leda cyklar förbi där, och ha blinkande ljus och skyltar som förklarar och varnar för den 
  mycket farliga lösningen, där mötande trafik leds rakt mot varandra i kurva med skymd sikt.
  Läs hela besiktningen här
  Med vänlig hälsning 
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160629 Twitter med upprepad fråga om hur den farliga tunneln ska åtgärdas.


  2016-06-28

  SL blockerar regionalt cykelstråk Spångavägen i Eneby

  SL blockerar det regionala cykelstråket längs Spångavägen i Eneby i Västerort.   Foto Johan Norberg Asserdal


  I facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Johan Norberg Asserdal att SL blockerar det regionala cykelstråket längs Spångavägen.

  Johan Norberg Asserdal4 timStockholm, Stockholms länNågon som vet varför SL ställer upp bussar på cykelbanan på spångavägen vid bällstavägen? Ibland 3-4st i rad hela förra veckan och även igår. Frågat SL men inte fått något svar än.

  Landstingsråd Gustav Hemming uttalar sig på twitter i ärendet


  Cykelväg är inte en restpost.

  Länk


  Trafikkontorets enhetschef parkering: De har inte rätt att ställa bussarna i cykelfält. 


  Björn Billung Jag pratade precis med Tk:s enhetschef, parkering.
  - Vi får skicka p-vakter omedelbart. De har ingen rätt att ställa bussarna i cykelfälten, sade hon mycket bestämt.

  Ärendehantering

  Operatör är Arriva
  160628 Anmält till SL
  160628 (Mail till Keolis, men de är inte operatör i området svarar Keolis på twitter).
  160628 Fråga skickad till Arriva
  160628 Svar från Arriva, ok att tillfälligt bryta mot trafikförordningen.
  160629 telefon med Arrivas kommunikationsdirektör  Läs mer om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor
  Uppdateringar


  160701 Svar från arbetsledare på Europark

  "Hej Björn,
  Bussarna som var parkerade på Spångavägen var en tillfällig lösning med anledning av någon bussomläggning. Givetvis var det ingen bra lösning och Arriva har enligt uppgift till oss inte sedan igår att ställa upp bussarna där."


  160629 Trafikkontorets enhetschef parkering: De har inte rätt att ställa bussarna i cykelfält. Vi får skicka p-vakter omedelbart.

  160629 Telefon med Arrivas kommunikationsdirektör Tomas Hedenius.

  Jag: Varför väljer Arriva att fortsätta bryta mot trafikförordningen med bussarna på Spångavägen?
  Tomas Hedenius: Det finns ingen annan lösning just nu. Det beror på ... (Tomas förklarar omständigheterna med vägarbetet)....


  160629 Ny fråga och nytt svar från Arrivas kommunikationsavdelning
  Hej, jag förstår din frustration. Som tur är så är de vägarbeten som ju är själva grundorsaken till att vi är tvungna att stå där vi står snart avslutade. Efter den 1 juli kan vi återgå till normal drift. Vi beklagar den störning detta eventuellt medfört för dig och dina medcyklister. Mvh Tomas, Arriva.


  160628 Svar från Arriva

  Hej Jon! Det pågår ett vägarbete i korsningen Spångavägen/Berslagsvägen tom 1/7. Det medför en ändrad körväg för linje 113 på eftermiddagarna, så sannolikt väntar de bussar du sett på att hämta resenärer vid hållplats Bällstavägen i tid. Det är beklagligt om det påverkat framkomligheten, vi försöker hitta så bra tillfälliga lösningar som möjligt vid sådana här situationer och samtidigt hålla våra tidtabeller. Man kan säga att det är skönt att det är ett förhållandevis kort arbete som är klart på fredag. Vänliga hälsningar, Jenny, Arriva Sverige

  Kommentar: Om detta stämmer är det häpnadsväckande att det inom Arriva är ok att inte följa lagar och regler, samt att det är ok att blockera för medtrafikanter.


  160628 Svar från Keolis på twitter, de är inte operatör i området.

  160628 Mail till Keolis

  Hej!

  Jag undrar hur Keolis policy ser ut gällande regelefterlevnad i busstrafiken, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
  Hur ser internutbildning ut för förarna, utför Keolis kontroll av regelefterlevnad?
  Hur driver Keolis arbetet att förbättra? Samarbetar ni med branschorganisation?

  Läs hela ärendet här


  Med vänlig hälsning

  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
  Schenker blockerar cykelstråk S:t Eriksbron

  När Schenker blockerar cykelstråket på S:t Eriksbron tvingas cyklande ut i tung trafik. Det ökar risken för personskador. Cyklande föräldrar med cykelsläp eller lastcykel klarar inte trottoarkanten ner mot bilvägen och blockeras helt.


  Lastbilen är skyltat Västbo transport AB, det kanske är underleverantören till Schenker. Yrkesmässig leveranstrafik med lastcyklar blockeras helt här, liksom cyklande med funktionsvariationer, eller cyklande med trehjuliga seniorcyklar.
  Observation och foto av Michael J i facebookgruppen Cykla i Stockholms län.
  Föraren förstod inte problemet att lastbilen blockerade andra trafikslag.


  Ärendehantering

  Ärendenummer 49459 Schenker kundtjänst
  160628 Mail till Schenker  Läs mer om fordon som blockerar cykelfält och cykelbanor


  Fler observationer när Schenker blockerar cykeltrafik  160802 12:20 Schenker blockerar cykelfält Hammarby Sjöstad. Föraren svarar: "bilen får inte plats i P-rutan"

  Hammarby Allé 107


  160704 Schenker blockerar cykelfält Sveavägen/Tunnelgatan  Uppdateringar


  160805 Ännu inget svar från Schenker om policy i regelefterlevnad, nytt påminnelsemall skickat.

  Hej!
  Jag har fortfarande inte fått svar på frågorna i ärendet.
  • Jag undrar hur Schenkers policy ser ut med regelefterlevnad i leveranstrafik, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
  • Hur ser internutbildning ut för förarna, 
  • utför Schenker kontroll av regelefterlevnad?
  • Hur driver Schenker arbetet att förbättra lastplatser lokalt i Stockholms län? 
  • Samarbetar ni med leveranstrafikens branschorganisation?

  Läs hela ärendet här


  Jag skriver för nätverket Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län

  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  Telefon: +46702693534
  160728 Klagomål bekräftat av Schenker

  Hej Jon,Tack för ditt mejl!
  Vi har tagit nedan vidare till ansvarig person hos oss och meddelat att du önskar svar på nedan frågor.
  Ditt ärende nummer hos oss är 0115129-01

  med vänliga hälsningar
  Alva Schenker AB
  KundservicecenterTransportgatan 9-11422 46 Hisings Backa, SverigeTelefon: +46 31 703 94 00 E-post: ksc.goteborg@dbschenker.com Företagets hemsida: www.schenker.comOrganisationsnummer: 556250-3630Säte: Göteborg

  160728 Mailfråga om policy till Schenker

  Hej!

  Jag undrar hur Schenkers policy ser ut med regelefterlevnad i leveranstrafik, när det gäller att inte blockera för medtrafikanter i andra trafikslag?
  Hur ser internutbildning ut för förarna, utför schenker kontroll av regelefterlevnad?
  Hur driver Schenker arbetet att förbättra lastplatser lokalt i Stockholms län? Samarbetar ni med leveranstrafikens branschorganisation?

  Läs hela ärendet här  Jag skriver för bloggen Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län

  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  Telefon: +46702693534


  2016-06-27

  Staket rakt över regionalt cykelstråk Bredäng

  Staket utan reflexer rakt över det regionala cykelstråket mellan Västertorp och Bredäng. Risk för personskador.


  Observation/foto Olof Essle


  En rapport om farligt trådstaket utan reflexer rakt över det regionala cykelstråket mellan Västertorp och Bredäng är inskickat till Cyklandeombuds facebooksida av Olof Essle.
  Platsen är baksidan av Västertorpsvägen 133.
  Från Västertorp fanns inga skyltar för omledning.


  Ärendehantering

  Ärendenummer SY1606191636FMB
  Entreprenör Otera AB
  160619 Klagomål inskickat via tyck till appen
  160621 Svar från trafikkontoret
  Läs mer om vägarbeten på cykelbana


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar


  160621 Svar från trafikkontoret

  Hej!
  Jag har meddelat dina synpunkter till den ansvariga entreprenören och uppmanat dem att vidta förbättringsåtgärder. Vi förväntar oss alltid att avstängda GC-banor är kompletterade med reflexer.
  Xxx Trafikstyrningen