2015-04-30

Kom på Cykelbanekoll, cykelstråk Västerort

Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län bjuder in till gemensam cykling lördag 9/10 kl 10.00 för att dokumentera vad som kan förbättras längs det prioriterade cykelstråket mot Västerort. Samling vid Åkermyntan i Hässelby.
Detta är en gammal idé, som nu aktualiserats när Trafikkontoret och Sweco bjuder in till dialog i en workshop. Vi cyklar gemensamt och stannar där det behövs och dokumenterar vilka brister som finns, och hur cykelstråket kan förbättras.

Både de som vardagscyklar här, och de som aldrig cyklat här har viktiga erfarenheter. Då kan vi dokumentera välkända brister, och även få med synpunkter från de som har "nya friska ögon" och inte blivit vana med hur det ser ut.


Att öka cyklingen i Västerort har stor potential. Här finns många som bor i villaområden med många bilar på garageuppfarten. Men cykeln är snabbare än både bil och kollektivtrafik. Gröna linjen ska dessutom renoveras omfattande, och då är det perfekt att kunna locka med bra cykelstråk.

Alla erfarenheter lämnas sedan till Sweco som driver projektet med Trafikkontoret. Projektledare på Sweco är Krister Isaksson

Uppdateringar

150508: Just nu 18 cyklande som kan tänka sig att deltaga.
150430: Just nu 12 cyklande som kan tänka sig att cykla sträckan.


Länkar2015-04-29

Dialog med Sveriges Åkeriföretag om lastplatser i Stockholm

I facebookgruppen Cykla i Stockholm läggs det ofta upp bilder på transportfordon som blockerar cykelbanor i Stockholm. Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län tar initiativ till en långsiktig dialog med transportföretagen och Stockholms stad. 

Uppdatering 150505: 

Stabschefen/Stadsdirektören i Stockholm har lyft upp frågan, via ansvarig på Trafikkontoret. Inledande möte på måndag 11/5.

Även Trafikroteln svarar:
"Samverkan mellan olika aktörer för att uppnå effektiva och säkra leveranser är en viktig del av strategin och vi kommer därför se över ditt förslag och diskutera med Trafikkontoret hur förutsättningarna ser ut för samverkan av det slag du föreslår."

Så här ser inledande mailet ut

Till
Torbjörn Heierson, Sveriges Åkeriföretag, områdeschef ABC 
Trafikkontoret Stockholm
Daniel Helldén, Trafikborgarråd
Trafikverket Stockholm

För kännedom
Cyklistbloggen
Cykelfrämjandet Stockholm
Cykelgruppen Stockholms län Naturskyddsföreningen


Hej!

Tack för snabbt svar från Sveriges Åkeriföretag på Twitter. 

Jag heter Jon Jogensjö och driver ett nystartat nätverk Superlokala cyklandeombud i Stockholms län  I facebookgruppen Cykla i Stockholm kommer det ofta upp bilder med transportbilar som blockerar cykelbanor. 

Jag har full förståelse för att transporter måste komma fram, och ofta är det jag själv som cyklande som är i högsta grad beroende av att dessa transporter fungerar, utan transportbilarna skulle inte en storstad som Stockholm fungera helt enkelt. 

Jag efterlyser en långsiktig dialog, tillsammans med Sveriges Åkeriföretag, de större transportföretagen i Stockholm, Trafikkontoret och stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad, samt relevant politiker, om hur transportbilarna kan få bättre ställen att lasta och lossa på, utan att behöva blockera cykeltrafik. Och att förarna i transportbilar kan få rätt kunskap om, och tillgång till bra platser att lasta och lossa. 

Samarbetet mellan cyklande trafik och transportföretagen är självklar, ju fler som väljer cykel istället för privatbil, desto bättre framkomlighet blir det för transporbilarna i Stockholm. 

Ekonomiskt stöd för projektet kanske kan sökas hos Trafikverket, Stockholms stad, samt Sveriges Åkeriföretag.

Det finns fler parter som kan vara relevanta att bjuda in till dialogen.


Uppdateringar

150429 Naturskyddsföreningens Cykelgrupp i Stockholms län är nu med och driver dialogen.

Finns det redan studier om hur transportfordon kan få bättre platser för lossa och lasta i tätort?

Transportgruppen har tagit fram en handbok, men tyvärr saknas exempel där cykelbana finns med i situationen vid lastning lossning.
Nybyggt men felbyggt

Så här kan det se ut när Stockholms stad har gjort helt ny anläggning vid Fridhemsplan, men det saknas ändå fungerande plats för transportfordon att lasta och lossa. Här tvingas gående ut i den högtrafikerade vägbanan.