2016-11-27

Exempel Birger Jarlsgatan, bygge blockerar cykelstråk

Ett exempel när regionalt cykelstråk blockeras farligt av ett bygge, och trafik Stockholm inte vill skicka omedelbar åtgärd. Här finns risk för invalidiserande skador för cyklande, särskilt i mörker.Huvudled för cykeltrafik. Risk för invalidiserande skador.
Foto Fredrik S161021 På Birger Jarlsgatan 110 blockerar material till byggställning huvudleden för cykeltrafik. Ingen varselmarkering eller omledning finns. För cyklande är det en risk för invalidiserande skador, särskilt i mörker. Trafik Stockholm låter förstå att omedelbar röjning av hinder bara behöver ske på bilväg, för bara där finns "fara för tredje man"


Jon Jogensjö Trafik Stockholm: Gatujouren skickar vi bara på kvällstid.
Operatören resonerar vidare i stil med att omedelbar åtgärd görs bara på bilväg, för där kommer bilarna i högre hastigheter. Operatören resonerar vidare att här är det mera som skräp på cykelbanan, och underförstått det är inte lika viktigt.Gilla2den 21 oktober kl 12:54

Jon Jogensjö Jag resonerar vidare och frågar om de inte skickar akuta insatser på dagtid? Hur skulle ni göra om en lastbil tappade en byggställning på Drottningholmsleden?
Operatören svarar ja då ringer jag vår samordnare som tar det vidare. Jag: Kan du inte ringa din samordnare nu? Operatören: Jo det kan jag göra.Gilla11den 21 oktober kl 12:57Har redigeratsLäs mer om brister i felanmälningssystemet i Stockholms stad

Uppdateringar

xxxTrafik Stockholm brister i kunskap om cykeltrafik

Trafik Stockholm har avgörande brister i kompetens om cykeltrafik. Det är särskilt allvarligt eftersom felanmälningar bedöms där innan entreprenör kontaktas för åtgärd. Sen gör entreprenören en egen bedömning, och entreprenörerna saknar också till avgörande del kompetens om cykeltrafik.


Regionalt cykelstråk. Omedelbar åtgärd beställs bara
för biltrafik svarar trafik Stockholm.Ofta uteblir åtgärd när medborgare felanmäler i cykelärenden i Stockholms stad. En av orsakerna är hur Stockholms stad organiserat hanteringen av felanmälningar, och att avgörande delar i den organisationen saknar rätt kompetens om cykeltrafik. Felanmälningar om akuta hinder passerar trafik Stockholm. Där saknas till avgörande del kompetens om cykeltrafik och risker för cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Även om ett ärende skickas vidare till entreprenören, saknar även entreprenören till avgörande del kompetens om cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Detta är dokumenterat.

Trafik Stockholm struntar i den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategien
Läs om den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategien här
http://www.stockholm.se/trafiken
"Cykla inte när det är mörkt"

Det häpnadsväckande svaret ger trafik Stockholm istället för att beställa åtgärd, när prioriterat cykelstråk blockeras farligt.
Läs ärendet här


Prio cykelstråk blockeras farligt av bilar.Trafik Stockholm måste få utbildning i cykeltrafik

Förvaltningschef Jonas Eliasson måste starta internutbildning för trafik Stockholm. Den utbildningen behöver tas fram av en extern aktör med lång erfarenhet och kompetens av cykeltrafik. Trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén behöver ge det uppdraget till trafikkontoret att trafik Stockholm ska internutbildas.


trafik Stockholm


Entreprenörer behöver utbildning om cykeltrafik

De entreprenörer som trafik Stockholm kontaktar behöver utbildning om cykeltrafik.


En handbok om cykeltrafik behöver tas fram för trafik Stockholm

En handbok med riktlinjer och exempel behöver tas fram till trafik Stockholm och de entreprenörer som anlitas av trafik Stockholm. Ännu bättre är om det finns en nationell handbok, det är onödigt att städer tar fram egna handböcker, det blir en onödig kostnad. Många bra handböcker finns redan i olika kommuner. Även hos VTI finns mycket färdigt material att läsa om cykeltrafik.Läs mer om brister i Stockholms stads felanmälningssystem


Kontaktuppgifter för felanmälning i hela länet

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret SY1611280911FFW, trafikverket #357528
161127 Mail till trafikroteln, förvaltningschef Jonas Eliasson, trafik Stockholm, trafikverket
161201 Trafikverket svarar att det inte är en trafikverketfråga över huvud taget.
161205 Replik/följdfråga frun Cyklandeombud till trafikverket
161205 Svar från trafikkontoret
161205 Följdfråga från Cyklandeombud till trafikkontoret

Uppdateringar


161205 Replik till trafikkontoret

Hej tack för svar ang kompetensbrister i Trafik Stoclholm.
Tack för trafikkontorets arbete att förbättra för cykel som vardagstransport i Stockhlms stad. 

Jag har försökt återskapa konversationen i ärendet längst ner.

Superlokala Cyklandeombud har svårt att förstå svaret att systemet inte är beroende av operatörens kunskap om trafikslag. I våra dokumenterade ärenden är det just operatörens brist på kunskap som gör att rätt åtgärd uteblir. Eller menar trafikkontoret att denna brist på kunskap sitter i de styrande åtgärdsplanerna som finns i systemet? 

Vi tror tvärtom att operatörerna besitter stor erfarenhet och kunskap om trafik, och att det är avgörande för resultatet. Problemet är att det brister avgörande i kunskap om specifikt cykeltrafik hos operatörer och ledning, och sannolikt även i åtgärdsplan i det tekniska systemet, samt hos utförande entreprenörer. 

En oberoende extern part med lång erfarenhet om cykeltrafik behöver utreda detta, och ta fram förslag på åtgärder både i utbildning och översyn av åtgärdplaner i systemet.

Hur ser åtgärdsplanerna ut i dagsläget? 
Vem skriver åtgärdsplanen?
I vilken omfattning tar entreprenören eget beslut om åtgärd?
I vilken omfattning är trafikverket delaktig i Trafik Stockholm? Trafikverket själva svarar att detta över huvud taget inte är en fråga för trafikverket.


Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
161205 Svar från trafikkontoret
Hej Jon,
Tack för din synpunkt!
På Trafik Stockholm så tar operatörer emot felanmälningar inom en rad olika områden, inte bara cykel. De agerar på dessa utifrån de åtgärdsplaner som finns inlagda i deras tekniska system. Systemet är alltså inte beroende av operatörernas kunskap om cykeltrafik eller andra trafikslag.
Jag har förmedlat din synpunkt vidare till ansvarig.

Med Vänlig HälsningJxxxxx, handläggareTrafikkontoret Stadsmiljöwww.stockholm.se
161205 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar om kompetensbrister hos Trafik Stockholm.

Hur kan kompetensbrist i Trafik Stockholm inte vara en Trafikverketfråga när Trafikverket är med och driver Trafik Stockholm? 


Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
161201 Trafikverket svarar, de har inget att göra med detta alls.Från: xxx, PLsts
Skickat: den 1 december 2016 12:45
Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>
Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik
Skickat: den 1 december 2016 12:45Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik Det är inte en Trafikverksfråga överhuvudtaget, det är högst tveksamt om det kan anses ingå i vårt uppdrag att ge den här typen av utbildningar som ju faller inom ramen för Mobility Management. Däremot är frågan viktig och högst relevant. Det finns andra aktörer som kan vara lämpade att tillmötesgå behovet. Stockholms stad har säkerligen själva bland sina trafikplanerare kompetens och vilja att göra detta. Man kan också prova med det nyinstiftade Cykelkansliet som lyder under landstinget. Kontaktperson där är Björn Sax Kajser. Cykelkansliets huvuduppdrag är att samordna berörda aktörer så att det regionala cykelvägnätet förverkligas. Med vänlig hälsning Dxxxxsamhällsplanerare, samordnareCiv.ing. dxxxxxx@trafikverket.seDirekt: 010 123 91 xx Trafikverket Region Stockholm172 90 SundbybergBesöksadress: Solna Strandväg 98Telefon: 0771-921 921www.trafikverket.se


2016-11-23

Stockholms felanmälningssystem kan effektiviseras

Stockholm stads felanmälningssystem har potential att effektiviseras. Idag är det svårt eller omöjligt för medborgarna att förstå när trafikkontorets svarar, vilket ärende det egentligen handlar om. Nu ska felanmälningssystemet göras om, men vi vill vara med och utforma nya systemet.

[texten uppdateras]


När trafikkontoret svarar till medborgarna i anmälda ärenden kan det vara svårt eller omöjligt att förstå vilket ärende det handlar om. En vanlig dialog omöjliggörs när trafikkontoret alltid svarar med noreply-adress. medborgarna måste då skicka nytt mail för att få svar på frågan om vilket ärende svaret handlar om. Då läggs tid på onödig administration hos trafikkontoret istället för att arbeta med ärenden.


Läs även: Trafik Stockholm brister i kompetens om cykeltrafik, åtgärdar bara akut  när det hindrar biltrafik


Noreply-adress fungerar inte för dialog


Eftersom trafikkontoret använder noreply-adress som avsändare i dialog, måste medborgaren klippa ut text från tidigare mail och rekonstruera en fungerande och användbar dialog. Det är mycket svårt att förstå varför trafikkontoret inte använder de enkla färdiga lösningar för dialog i ärenden, som används av många andra stora aktörer. Det finns stor variation mellan olika tjänstepersoner. Vissa bifogar sin egen mailadress, och vissa svarar bara med "trafikkontoret".Så här kan ett svar se ut från trafikkontoret. Medborgaren får påbörja ett detektivarbete för att förstå vilket ärende det gäller. Kopiera ärendenumret, klistra in i sökrutan i sitt mailprogram, och hoppas på att det finns ledtrådar i något tidigare bekräftelsemail.Effektivare med publika felanmälningar


Om felanmälningar visas publikt på karta skulle det effektivisera administrationen. Då kan en medborgare se på kartan om det redan finns en felanmälan i samma ärende på samma plats. I appen tyck till skulle en person kunna antingen bara klicka +1 eller lägga till nya uppdaterade bilder, eller addera ytterligare material. Istället för att 10 personer lägger tid på att göra anmälan i samma ärende, kan 10 personer gör 10 olika anmälningar. Även stadens administration skulle effektiviseras. Istället för att hantera 10 ärendenummer för samma ärende, blir det ett ärendenummer. Staden hinner då administrera fler ärenden på samma arbetstid.Nya ärendenummer skapas i onödan


Trots att medborgaren följer upp ett specifikt ärende med tilldelat ärendenummer, genereras nya ärendenummer i följdfrågor och påminnelser i samma ärende. Samma ärende får då idag flera olika ärendenummer kopplat till samma anmälda brist.Ärendehantering

2014 Denna brist är felanmäld under många år från många medborgare
2015 Denna brist är felanmäld under många år från många medborgare
161123 Ny uppmaning till trafikkontoret att förbättra dialogfunktion i felanmälningar. För kännedom även till trafikroteln och till förvaltningschef Jonas Eliasson
161125 Svar från trafikkontorets IT-samordnare
170203 Svar från TK SY1702021412QKT
170203 Fråga till TK om cyklande är delaktiga SY1702060918BCR


Uppdateringar


170203 Replik från Cyklandeombud SY1702060918BCR


Hej!
SY1702021412QKT
Är cyklande (och andra användare) delaktiga i processen att ta fram nytt felanmälningssystem? 
Vi har tidigare lämnat förslag, kommer de att användas?
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Telefon: +46702693534
170203 Svar från TK SY1702021412QKT
Hej,Tack för din synpunkt!Det pågår utveckling av Tyck-till tjänsten och funktion för att återkoppla felanmälningar som vi hoppas kunna produktionssättas under året.


161125 Replik från Cyklandeombud

Toppen!
Låt oss som cyklar "med cykeldäcken i asfalten" vara med i processen, istället som det varit tidigare att trafikkontoret utvecklar egna lösningar utan kontakt med användarna, vilket riskerar ge en lösning som inte riktigt fungerar, som sedan behöver göras om, till ökad kostnad. 
Dessutom blir det riktigt effektivt när felanmälan är publik på karta. 
Då ser andra felanmälare om samma ärende redan är felanmält, direkt på plats i mobilen. Nya felanmälare kan då välja att klicka +1, eller addera nya uppdaterade bilder och ytterligare info om ärendet. 
Då kan 10 medborgare felanmäla 10 olika ärenden, istället för att 10 medborgare felanmäler i samma ärende. 
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534161125 Svar från trafikkontorets IT-samordnare


Till: Superlokala cyklandeombud Stockholms län Kopia: Jonas Thörnqvist Jonas Eliasson
SV: Svårt förstå vilket ärende ni svarar på
Hej,Vi ser över hur vi kan utveckla och förbättra vår tjänst och en del i det arbetet är återkoppling till anmälaren.Det pågår flera aktiviteter. Under 2017 planerar vi att införa återkoppling av felanmälningar direkt i Tyck- till tjänsterna för trafik- och utemiljö (mobilappen och formuläret på stockholm.se).Vi ser också över alternativet att införa en tjänst liknande ”Mina ärenden” som innebär att anmälaren kan följa sina ärenden direkt i Tyck-till tjänsten.Tyvärr kan jag inte informera om när tjänsten ”Mina ärenden” kommer att införas. Men vi kommer också att införa att handläggarna får möjlighet att infoga den ursprungliga beskrivningen i svaret för att underlätta för de som anmäler flera ärenden.
Som du nämner är det inte lämpligt att svaret inte innehåller namn på handläggaren som svarat. Vi kommer att påminna handläggarna om kontorets rutin för signaturer, det vill säga att handläggarens namn ska finnas med i svaret. 
Hälsningar xxxxxIT-samordnare/IT-projektledareTrafikkontoret/Administrativa avdelningen/IT-enhetenFleminggatan 4, Box 8311, 104 20 Stockholm
www.stockholm.se
www.stockholm.se161123

Mail till trafikkontoret, trafikroteln och förvaltningschef Jonas Eliasson

Från: COS [mailto:cyklandeombudstockholm@gmail.com]
Skickat: den 23 november 2016 11:43
Till: Funktion TK Trafikkontoret
Kopia: Jonas Thörnqvist; Jonas Eliasson
Ämne: Svårt förstå vilket ärende ni svarar på


Hej!
Tack för det arbete trafikkontoret gör för att förbättra för cykling i Stockholm.

Med trafikkontorets nuvarande system för felanmälan är det ibland svårt och ibland omöjligt att förstå vilket ärende som svaret handlar om. Det gör att onödig tid läggs på att reda ut vilket ärende trafikkontoret svarar på. Här finns potential att effektivisera. Stora variationer finns, vissa tjänstepersoner svarar med egen mailadress bifogad, andra svarar bara med avsändaren ”trafikkontoret”.

Här är ett exempel

"Ärendenummer xxxxxxx
Vi ser över hur vi kan förbättra platsen
Trafikkontoret"

I detta exempel kan det vara omöjligt för anmälaren att förstå vilket ärende det handlar om. 


Denna systematiska brist är väl känd och påtalad av många under lång tid, men det åtgärdas inte av trafikkontoret.

I många andra organisationer är det enkelt att följa en dialog i ett ärende. I trafikkontorets system kommer svar från noreply-adress vilket i sig omöjliggör fortsatt dialog. Den medborgare som driver ett ärende får istället själv leta upp tidigare mail, klippa ut och klistra in och återskapa dialogen för att ge bilden av ärendet. 

Det här måste åtgärdas och effektiviseras, det kommer att frigöra tid att åtgärda ärenden, istället för som idag där tid riskerar försvinna på onödig administration. 


Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534


2016-11-17

Havererad snöröjning vid vägarbeten

Snöröjning vid vägarbeten fungerar inte bra i Stockholm. Trots intensiva uppmaningar redan förra säsongen är bristerna delvis samma. Trafikkontorets ledning av snöröjning behöver ny organisation, internutbildning om cykeltrafik i vinterväglag, samt organisation för kvalitetskontroll av underhåll.Långholmsgatan blockerad för många cyklande

Även snöröjning vid vägarbete har havererat. I exemplet ovan är cyklande med funktionsvariationer uteslutna. Liksom föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Seniorcyklande med trehjuliga cyklar är blockerade. Leveranstrafik med lastcykel blockeras.


Brister förra säsongen åtgärdades inte, istället förnekades bristerna av trafikkontoret

Läs om bristande snöröjning längs omledningen Åkeshov/Ängbyplan januari 2016.

Januari 2016 Åkeshov/ÄngbyplanVägarbetet slussen, Stockholms kanske mest trafikerade cykelstråk 


november 2016, fyra dagar efter snöfall


Byggarbete på regionalt cykelstråk Sturegatan


Sturegatan en vecka efter snöfall

Läs mer om havererad snöröjning november 2016Goda exempel


 • Vägarbete Västertorp utfört så att sopsaltning fungerar
 • Västerbronedfarten skottades för hand av byggjobbarna 9 november


Entreprenörer glömmer ibland skylta till förarna i sopsaltarmaskinerna


Vid vägarbeten glömmer ibland entreprenörer att skylta där cykelbanan börjar att sopsaltarmaskinen inte kan passera. Då måste sopsaltaren backa långa sträckor, det går sällan att vända ett långt ekipage. Ibland ställer byggentreprenörer ut skyltar lite hur som helst på sopsaltade cykelstråk, och då kan inte sopsaltaren passera. Det saknas rutiner för att informera byggentreprenörer om vilka krav det finns när det gäller fordon för underhåll på cykelbanan, som tex sopsaltarmaskinen.Förslag på lösningar


 • Omledning vid vägarbete behöver utformas så snöröjning är möjlig. 
 • Utbilda entreprenörer hur omledning klarar snöröjning.
 • Uppdatera teknisk handbok med rätt sätt att bygga omledning för vinterhalvåret.
 • Flytta ansvaret för snöröjning från byggentreprenör till trafikkontoret.Ärendehantering

161117 Mail till trafikkontoret


Uppdateringar

161115 Bygget Lindhagensgatan, regionalt cykelstråk


161111 Västerbron norra vägarbetet
2016-11-16

Ledning av snöröjning havererade före, under och efter snöfallet

Fem dagar efter snöfallet är det fortfarande stora brister i snöröjningen på prioriterade stråk och huvudstråk i Stockholms stad. Nu är det dags att omorganisera trafikkontorets ledning av snöröjning, göra nya avtal och starta utbildning.


Cykelstråket används som snöupplag

[texten uppdateras]

De förare jag pratat med som kör snöröjningsfordon är de mest engagerade yrkespersoner jag mött, med mycket hög yrkesskicklighet. De är hjältar som ofta jobbar dygnet runt när det behövs för oss trafikanter. 
Men något är galet i avtal, ledning och organisation från trafikkontoret. Fem dagar efter stora snöfallet 9 november är betydande delar av prioriterade cykelstråk och huvudstråk fortfarande blockerade helt eller delvis. Många cykelstråk är underdimensionerade, därför är det avgörande att hela bredden röjs från snö. Det är lika viktigt att gångbanor intill cykelstråk röjs, annars väljer de gående att använda cykelstråket om cykelstråket är bättre snöröjt. Under pågående stora snöfall kan gående och cyklande givetvis dela en provisorisk plogning.
Tänk tanken att huvudleder för motortrafik skulle vara blockerade 5 dagar efter ett stort snöfall. Det är givetvis helt otänkbart. 


FÖRE stora snöfallet 9 november havererade snöröjning i cityUNDER snöfallet 9 november var i princip alla prioriterade cykelstråk ofarbara

läs kartläggningen här

EFTER snöfallet 9 november är betydande delar av prioriterade cykelstråk blockerade 5 dagar efter snöfallet

Det hade varit fullständigt otänkbart att motsvarande huvudleder för motortrafik skulle vara blockerade, på samma sätt som huvudleder för cykeltrafik var blockerade 5 dagar efter ett stort snöfall.


Huvudleden på Vasabron helt blockerad. Hela cykelstråkets bredd används som förvaring av snö.
Motortrafiken har full framkomlighet.


Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik blockerad


Prioriterat stråk Sveavägen blockeratOmorganisation av trafikkontorets ledning för snöröjning, avtal och utbildning


Det är jämförelsen mellan motortrafik och cykeltrafik som tydligt visar att trafikkontorets ledning av snöröjning behöver förändras. Det hade varit fullständigt otänkbart att motsvarande huvudleder för motortrafik skulle vara blockerade 5 dagar efter ett stort snöfall, på samma sätt som huvudleder för cykeltrafik var blockeradel. Sannolikt behöver även avtal ses över och utbildning startas om cykeltrafik. Att snöröjningen havererade i city INNAN 9e november visar också på systematiska brister i ledning och organisation.


 • Organisation för relevant kvalitetskontroll av vinterunderhåll på cykelbanor saknas idag i Stockholms stad. Det är istället de cyklande själva som organiserar kvalitetskontroll "med cykeldäcken i asfalten".
 • Trafik Stockholm som hanterar felanmälningar saknar till avgörande del kompetens om cykeltrafik
 • Trots att trafikkontoret saknar egen organisation för kvalitetskontroll, avfärdas ofta de cyklandes observationer, och rätt åtgärder uteblir. Även efter flera år av felanmälningar avfärdas dessa ofta av trafikkontoret. Trafikkontoret kan inte tillgodogöra sig de cyklandes observationer i tillräcklig grad. 
 • Allt är inte nattsvart. Det finns många ljuspunkter och goda exempel, men bristerna är fortsatt för stora. 


Cykelstråken blockeras inte av motortrafik i stora snöfall.  

På cykelstråken finns  ingen motortrafik som blockerar. De cyklande kan enkelt kliva åt sidan och ge plats för snöröjning. Tex längs cykelstråket Hässelby-city finns dessutom bensinmack för bränslepåfyllning. Så istället för att snöröjningsfordon sitter fast i bilköer, kan de göra nytta på cykelstråk som inte blockeras av motortrafik. En bonus skulle då vara att ambulans kan använda snöröjda cykelstråk utan blockerande motortrafik. Idag avdelas inte tillräckligt med fordon för snöröjning av cykelstråken för att klara 40 cm snö per dygn.


Cykelstråk blockeras inte av motortrafik. Bilden är
ett montage.
Ärendehantering

161116 Mail till trafikkontoret och trafikroteln
161216 Trafikroteln återkopplar att de delvis tagit del av Cyklandeombuds dokumentation.
Uppdateringar


161216 Trafikroteln återkopplar att de delvis tagit del av cyklandeombuds dokumentation.


161113 Slussplan oframkomligt visas i tweet från Lars Epstein
2016-11-15

Green blockerar alla körfält på huvudled

Green landscamping blockerar alla körfält på prioriterade cykelstråket och gångbanan när de gör ett parkarbete längs väg 275 Drottningholmsleden. De skulle lika gärna kunna använda vägen för motortrafik, och då skulle motortrafiken ändå ha tre körfält kvar. Har Green tillstånd för blockeringen?
[texten uppdateras]


Hur ska föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp komma förbi? Hur ska cyklande med funktionsvariationer komma förbi? Hur ska äldre med rullator komma förbi?

Arbetet utförs på den gröna remsan närmast väg 275. Arbetet skulle kunna göras från den vägen istället, och motortrafiken skulle ändå ha 3 körfält kvar. Nu är istället alla körfält blockerade av Green.


kartlänk


Ärendehantering

161115 Mail till trafikkontoret SY1611161509VKQ
170209 Svar från trafikkontoret stadsmiljö, entreprenören hade tillstånd


Uppdateringar


170210 Uppföljande frågor till trafikkontoret


Hej Mxxx tack för svar,

Staden prioriterar gång och cykeltrafik i styrande dokument, och det finns lagar och regler om framkomlighet för funktionsnedsatta och deras säkerhet vid hinder, det finns krav på uppmärkning. Varför ges ändå tillstånd för denna blockering? Var det ett misstag eller är detta normen för tillståndsgivaren? Är det avdelningen stadsmiljö ger tillstånd? 
Hur såg tillståndet ut, vilka krav fanns? Hade entreprenören uppfyllt kraven i tillståndet?
Är det möjligt att trafikkontoret i fortsättningen inte ger tillstånd till blockering av gångtrafik och cykeltrafik när andra alternativ finns?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170209 svar från trafikkontoret stadsmiljö

Hej Jon,Tack för din synpunkt!Det var vår entreprenör som utförde arbetet och de hade tillstånd. Ansvarig beställare har talat med dem.161116 Anmälan från Cyklandeombud


Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1611161509VKQ. 
Din beskrivning: Hej!
Tack för allt trafikkontoret gör för att förbättra för cykling i Stockholm
Green landscaping gör ett arbete längs Drottningholmsvägen i höjd med Abrahamsberg. har de verkligen tillstånd för detta? hur ser det tillståndet i så fall ut?
Läs om ärendet via länken
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/11/green-blockerar-alla-korfalt-pa-huvudled.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com
Blogg Twitter Facebook
Youtube2016-11-14

Cykelstråk blockerade 5 dagar efter 9e november

Flera av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik är blockerade, fem dagar efter snöfallet. Trots det hittills största mediala trycket på trafikkontoret misslyckas de. Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva.foto MOVEBYBiKE


Läs hela kartläggningen om snöfallet 9 november, i princip alla cykelbanor var oframkomliga

Foto Cyklandeombud

[texten uppdateras]

Fem dagar efter snöfallet 9 november är ett av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik blockerat för cyklande. Särskilt utsatta är cyklande seniorer, cyklande med funktionsvariationer, föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp. Trots en extremt stor uppmärksamhet i media lyckas trafikkontoret inte säkra det prioriterade cykelstråket förbi Slussen.Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE skottar själva


Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE levererar gods året runt i alla väder.
– Vi passerar där 20 gånger per dag säger Jeppe D Larsen. Vi skottar vid slussen för att förbättra framkomligheten.
Jeppe D Larsen driver Lastcykelåkeriet MOVEBYBiKE i Stockholm.
Snöfallet 9 november i mediaSnöfallet 9 november Tranebergsbron
foto Cyklandeombud


Ärendehantering

161114 Mail till trafikkontoret och trafikroteln i stadshuset.Uppdateringar


161114 fem dagar efter snöfallet är Stockholms mest trafikerade huvudled för cykeltrafik blockerad.2016-11-13

Varför finns det inga vettiga cykelbanor mellan Älvsjö och Stuvsta?

Kartklippet nedan visar vilka övergångar det finns sommartid mellan centrala Huddinge och Älvsjö.
I kartan har jag kryssat alla sträckor som inte vinterunderhålles. Huddingevägen vinterunderhålles visserligen, men tre dagar efter snöfall är sträckan fortfarande ej snöröjd. För min del så är det en omväg att cykla via Huddingevägen, därför skippar jag glatt den.
Det syns jättetydligt på kartan att det saknas intresse att hålla någon cykelbana farbar mellan Huddinge kommun (Huddinge) och Älvsjö när det snöat. Speciellt när det snöat såpass mycket som det gjort just nu. Men detta är inget undantag, utan det ser ut så här varje vinter.


Karta över vilka cykelförbindelser som finns mellan
Huddinge Kommun och Stockholms stad.
Vintertid finns egentligen ingen vettig cykelförbindelse mellan kommunerna.


Mellan pilen längst till väster (E4:an) och den längst till höger (bron vid Ågesta) är det ca 10 km fågelvägen. Huddingevägen ligger ca mitt emellan.Huddingevägens gång och cykelbana tre dygn efter snöfall. Foto: Fredrik Rosenqvist


Trafikverket ansvarar för plogning av gång/cykelbanorna längsmed Huddingevägen. Tre dagar efter snöfall ser gång/cykelbanan ut som kortet här ovan... Cykelbanorna längsmed Huddingevägen är oftast eftersatta varje vinter.
Nästa övergång (åt väster) är genom Älvsjöskogen. Denna sträcka vinterunderhålles ej, så den är ofarbar på vintrarna. Det kan gå att cykla där när fotgängarna har plattat till snön. Men det kräver en bra cykel, mycket god balans och bra dubbade vinterdäck.

Nästa pil är via Korkskruven (Huddinge) och Myrvägen (Älvsjö). Denna väg är en smal kurvig 30-väg bestående av rejäl backe. Vägen klassas som lokalgata och plogas typ max en gång per dygn vid snöfall. Underlaget brukar vara modd, is, gropar, iskanter m.m. Då vägen är smal och kurvig har bilister svårt att komma om. Många chansar och gör tyvärr farliga och tighta omkörningar (har blivit prejad där).
Det är denna väg som både Huddinge kommun och Stockholms stad rekommenderar vintercyklister. Så här ser vägen ut när den är nyplogar:

Som man ser på filmsnutten så kräver denna sträcka en bra cykel med bra dubbade vinterdäck samt en cyklist med mycket god balans och cykelvana...

Nästa övergång är från änden på Svartlösavägen via gångbanor (är ej skyltat som cykelbanor) och denna sträcka går via trappor. Enligt Stockholm stad vinterunderhålles ej denna väg. Så här ser denna sträcka ut:

De två sista överfarterna (Mickelbergsvägen, Gamla Södertäljevägen, något längsmed E4:an) har jag dålig koll på, då dessa passager medför en allt för lång omväg för mig.

Passager öster om Huddingevägen har jag också dålig koll på. Jag tror det finns någon form av g/c-bana som binder ihop Myrängen och Rågsved. Sedan kommer sjön Magelungen och nästa överfart är via Ågestabron. Det finns någon gångbro vid Farstanäset, men att ta sig ner till den är också ett äventyr vintertid och jag tror det är enklare att cykla via Ågestabron.


Stockholms stads karta på prioriterade cykelstråk.


Vad kan Stockholm och Huddinge göra?


Så, vad skulle Stockholms stad och Huddinge kommun göra för att underlätta för vintercyklister som vill ha en chans att cykla mellan Älvsjö och Stuvsta (Huddinge)?
Här är några förslag:
 • Bygg en riktig cykelbana längsmed Älvsjö elljusspår (den delen som går parallellt med järnvägen). Se sedan till att sopsalta denna sträcka samt prioritera upp villavägarna som leder fram till spåret så att de är lika fina som bussgatorna (Stambanevägen, Storskogsvägen, Herr Göstas väg och Herr Stens väg.
 • Prioritera upp gatorna Stambanevägen, Korkskruven och Myrvägen till bussgator. Med andra ord ploga fram asfalten!
 • Bygg en cykelbana som binder ihop Svartlösavägen med någon av villavägarna i Huddinge (samt se till att snöröja dessa vägar). Kanske en cykel och gångbro över Långsjön om det ligger villatomter i vägen?Båda kommunerna pratar om att man vill att folk skall ta cykel istället för bil. Dock verkar båda kommunerna glömt att folk kanske vill kunna cykla mellan kommunerna...
Varför?

Jonas Pannagel
Cyklandeombud


Ärendehantering

xxx


Uppdateringar

xxx