2014-12-16

Ny VTI rapport om vägarbete vid cykelbana

Nu finns ny rapport ute om vägarbete vid cykelbana. Det är VTI i samarbete med Koucky & partners som ligger bakom. Anna Niska och Hanna Ljungberg finns bland författarna. Rapporten blir direkt en måste-läsning för beställare och entreprenörer. 


Här i cyklistbubblan finns en PDF att ladda ner.
https://www.facebook.com/groups/cyklistbubblan/846889892028101/

Snart borde R838 finnas att ladda ner även från VTI's hemsida.

För den som inte har Facebook kan man ladda ner filen här tillfälligt
https://sites.google.com/site/tillfalliglagring/vti-r838


Kurs för entreprenör om cykelinfra, finns det?

Vid ombyggnad eller nyproduktion gör entreprenörer i Stockholm ofta farliga omledningar och farliga skyltningar. Därför kan utbildning för beställare och entreprenör vara bra som vite. Nu har VTI precis avslutat ett arbete kring just risker för cyklande vid gatuarbeten.


Arbetet är ett samarbete mellan VTIs Anna Niska och Koucky & partners. Det är ännu ej publicerat på VTI.

Svar från Koucky & partners:

Koucky har precis avslutat ett arbete tillsammans med Anna Niska som handlar om cyklister i byggskede. Rapporten kommer strax att komma ut i tryckt version på deras hemsida. En av slutsatserna är att det krävs en hel del metodutveckling, även i de fall där beställaren och entreprenören verkligen har försökt ta hänsyn till cyklister är det svårt eftersom det mesta dagens metoder är utvecklade för biltrafik och det går inte att bara översätta dem till cykeltrafik.
Den ursprungliga planen med det arbetet var att det skulle mynna ut även i utbildningar/föreläsningar för entreprenörer. Jag tror att kurser/bevisad kompetens hade passat bättre i upphandlingsskedet än i efterhand i form av vite. Vi erbjuder dock gärna utbildningar om efterfrågan finns.2014-12-15

Cyklandeombud i Stockholms län

Här testar jag en gemensam blogg för nätverket cyklandeombud i Stockholms län. Tanken är att cyklande driver ärenden superlokalt, eftersom Stockholms stad inte aktivt kontrollerar cykelstråk och cykelinfrastruktur.

Bli superlokalt cyklandeombud du också.

Maila cykelpendlahasselby@gmail.com eller kommentera här.

Vad gör ett superlokalt cyklandeombud?

Superlokala cyklandeombud i StorStockholm samlar och driver ärenden om felaktigheter superlokalt.  Inom Stockholm stad finns idag inte organisation för aktiv kontroll och uppföljning av cykelinfra.  Välj en lokal cykelsträcka/område att bevaka. Driv /följ upp ärenden, kontakta entreprenörer och diskutera viten/utbildning vid behov. Eftersom det finns så mycket som är eftersatt är enda sättet initialt att dela upp arbetet på så många som möjligt. Om flera vill driva ärenden på samma sträcka/område blir det ännu bättre. Sen kanske vi kan samordna som ombudsgrupp. Superlokala cyklandeombud behöver också samarbeta med andra aktörer som Naturskyddsföreningens cykelgrupp i Stockholms län, Cykelfrämjandet i StorStockholm med flera.