2019-06-30

Stålrör som kant vid cykelbana riskerar benbrott för cyklande

Flera cyklande har kört omkull, med bland annat benbrott som resultat, där stålrör ligger som längsgående kant i asfalten vid gång- och cykelbana. Ett exempel finns i Nacka Finnboda, ett annat vid Liljeholmskajen.190615 Benbrott efter cykling över stålrören Finnboda

[texten uppdateras]
I Nacka vid Finnboda varv finns en gång- och cykelbana längs vattnet. Där finns längsgående stålrör som separerar ytorna. Stålrör ger låg friktion mot cykeldäck, det blir halt och riskerar omkullkörning om en sneddar över kanten. Särskilt om det är fuktigt, eller om det är frost. Stålröret kan se "mjukt och snällt" ut, till skillnad mot en vanlig kantsten. Den vanliga kantstenen är lättare att förstå, den avskräcker de flesta från att snedda över med cykel. Ärendet uppmärksammas i facebookgruppen Cykla i Stockholm. När det är många promenerande behöver de cyklande ofta väja ut över stålröret, då uppstår risk för omkullkörning och personskador.


Foto Joakim HanssonFlera cyklande har kört omkull på stålrören längs kajen vid Finnboda"Målningen funkar inte. Jag cyklade mot stan i lugnt promenadtempo på väg mot middag på stan med frun. Hade just passerat Docklands och Fogia möbler och skulle upp över kanten från höger. Jag hade för flack vinkel så framhjulet kom inte upp utan gled på den ca 4 cm höga rundade stålkanten varpå jag stöp åt vänster och tog all kraft med händerna. Det slutade med en fraktur i vänster armbågsled av stöten genom underarmen. På 6 veckor får jag inte belasta vänster arm. Dessutom har jag fortfarande kraftig värk i båda händer, handleder och vänster underarm.
Idag fick jag veta av en polare att han fallit på exakt samma ställe och på samma sätt. Han slog upp sår på ben underarmar och ansikte men slapp fraktur. Han klarade skallen tack vare hjälmen som tog en del av smällen."

190630 Stålrör Finnboda varv.

Svårt förstå vad skylten varnar förDet finns en liten skylt uppsatt som varnar för hal kant. Vilken kant? Kanten mot vattnet på kajen? Skylten indikerar att någon har anmält de farliga stålrören tidigare. Trots det är rören inte åtgärdade. Att stålrören är övermålade gör nästan att de syns sämre, ännu svårare att förstå riskerna att det är så halt. Nu ser det mer ut som en vanlig målad linje på asfalt. Målning som indikerar risk och fara brukar ofta målas som svart-gult zebramönster.


190630 Vilken kant avses?

Hur ska de farliga rören åtgärdas?


Cykel och gångbanor ska vara helt jämna och med en halkfri yta. Rören behöver alltså avlägsnas, eftersom de är mycket hala och sticker upp några centimeter. Ytan ska vara helt slät och som markering kan istället en målad linje användas. Obs inte termoplastisk massa, eftersom den också kan orsaka omkullkörning.Liljeholmskajen har också farliga längsgående järn Vid Liljeholmskajen finns längsgående runda järn, som riskerar omkullkörning och personskador för cyklande. Nu skyltat som gångfartsområde, vilket innebär att cyklande har tillträde här.

Röster från facebookgruppen Cykla i Stockholm:

 • "Liknande på Liljeholmskajen. Plus att det blir glashalt när det lägger sig en isfilm där på vintern. Jag såg en pappa med barn baktill som vurpade i 90-graderssvängen i höstas. Som tur var gled de inte ner i vattnet och barnet tog inte så mycket skada, men otäckt var det."
 • "Sladdat mig över dessa i spöregn och fy fasen vad nära det var att sladda ner i Mälaren! Idiotisk design faktiskt!😡"
 • "På Liljeholmskajen har både jag och barnen varit väldigt nära att cykla omkull."

180601 Liljeholmkajen längsgående järn sticker upp. Kartlänk
Läs mer om farlig utformning av cykelbanor
Ärendehantering Nacka Finnboda varv

Ärendet drivs av den cyklande
Kartlänk Finnboda Nacka
190630 Den cyklande gör polisanmälan om farlig väg Finnboda Nacka
190701 Kontakt med Nacka kommun, som hänvisar till HSB som äger marken
190703 Kontakt inleds med HSB


Ärendehantering Liljeholmskajen

Ärendet drivs av Cyklandeombud
Kartlänk Liljeholmskajen Stockholm
190630 anmälan Liljeholmskajen Stockholm trafikkontoret SY1906301627YCDMålning över stålrör fungerar inte. Målning maskerar det hala
stålröret. Foto Joakim Hansson

Uppdateringar


190630 Anmälan Liljeholmskajen

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1906301627YCD.

Din beskrivning: Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm.
Farliga längsgående järn vid Liljeholmskajen. Runda järn sticker upp vid Liljeholmskajen, många har redan kört omkull på dessa, risk för personskador. Denna typ av uppstickande föremål är väl känt som risk för personskada och tex benbrott. Här finns dessutom risk att cykel med barn i barnsits faller ner i vatten, med risk för drunkning. Järnen behöver således avlägsnas. Finns även stöd i stadens handböcker att ytor ska vara jämna.
Läs om vittnesmål i ärendet här.
https://cyklandeombudstockholm.blogspot.com/2019/06/stalror-som-kant-langs-cykelbana.html
vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö
0702693534

Kommentar om Liljeholmskajen 2018

"Liknande på Liljeholmskajen. Plus att det blir glashalt när det lägger sig en isfilm där på vintern. Jag såg en pappa med barn baktill som vurpade i 90-graderssvängen i höstas. Som tur var gled de inte ner i vattnet och barnet tog inte så mycket skada, men otäckt var det." [ytterligare om Liljeholmskajen]
"Sladdat mig över dessa i spöregn och fy fasen vad nära det var att sladda ner i Mälaren! Idiotisk design faktiskt!😡"

Kommentar om Finnboda 2018

"Jo...kört omkull och slagit huvudet där. Blåklocka och skrapad hjälm"2019-06-26

Buskar klipps fortfarande inte längs cykelstråk


190624 Alvik kurva skymd sikt olyckor sker härTrots år av felanmälningar och löften från trafikroteln saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll på cykelstråk i Stockholm.


För två år sedan drev vi ärendet att klippa buskar som växer ut och skapar risk för personskador. Trafikkontoret påstod att de visst klipper buskar längs prioriterade cykelstråk, trots att de precis sett bilder där buskar växte ut över cykelstråk. Då klippte vi buskarna själva istället, för att få en reaktion från trafikrotel och trafikkontor.Film från 2017


Trots all den uppmärksamheten 2017 saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll av cykelstråk. Varför är det så viktigt? Lite buskar är ju bara trevligt? Eftersom delar av de prioriterade cykelstråken är så underdimensionerade att möte inte ens är möjligt, blir det en risk för personskador. Gående tvingas ut i cykelfält med risk för personskador. Varje decimeter är därför viktig.


190610 Tranebergsbron

190630 Alvik olyckskurvan.

Fler observationer


Pendlingsstråk Ulvsundavägen

"Japp! Längs Ulvsundavägen i närheten av Solvalla hänger det ut busk. Precis där cykelbanan kommer ner från södra sidan av Bällstavägen till västra sidan av Ulvsundavägen."
 Kartlänk
"Den där häcken felanmälde jag för några år sedan -inget hände..."


Pendlingstråk Nynäsvägen, väg 73


"Nynäsvägen efter Skogskyrkogården söderut... rätt många utstickande grenar."

190702 Pendlingstråk Nynäsvägen Foto D Lundén. KartlänkHuvudstråk Enskedevägen

"Såhär ser det ut :( Buskarna går ca en meter utanför tomtgränsen" Kartlänk


190626 Huvudstråk Enskedevägen foto Erik D

Pendlingsstråk Årstaberg

"En hög planterad buske vid Årstadal. Där de gående från pendeltågsstationen ska passera cykelbanan över till Tvärbanan. Väldigt skymd sikt både för gång- och cykeltrafikanter." kartlänkHuvudstråk Johanneshov

"gående tvingas ut på cykelbanan"

190701 Kartlänk

Ärendehantering

Ärendenummer SY1906261748CEE
190626 Klagomål skickat till trafikkontoret
190626 Fråga till trafikroteln
190702 Påminnelse till trafikroteln om åtgärder190610 Norr Mälarstrand grenar i ansikte


Läs mer om systematiska brister i sommarunderhåll

Fler aktioner klippa buskar som växer ut över gång och cykelstråk


Filmer från 2017


Uppdateringar


190702
Påminnelse till trafikroteln om åtgärder

190626
Klagomål via web till trafikkontoret

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ Klagomål har mottagits och registrerats. Din felanmälan/synpunkt har fått ärendenummer SY1906261748CEE.
Din beskrivning: Hej, tack för allt ni gör för trafiken i Stockholm.
Det saknas fortfarande kvalitetskontroll av sommarunderhåll på cykelstråk i Stockholm. Det innebär risk för personskador för både gående och cyklande. Trafikkontoret säger att buskar klipps, men vem lämnar felaktiga uppgifter till kundservice? Saknas det avtal? Både cykelstråk och lokala cykelbanor behöver sommarunderhåll. Här finns ytterligare dokumentation och konstruktiva förslag.

https://cyklandeombudstockholm.blogspot.com/2019/06/buskar-klipps-fortfarande-inte-langs.html

Med vänlig hälsning
Cyklandeombud Stockholms län
Jon Jogensjö
0702693534


190726
Fråga till trafikroteln om åtgärder för kvalitetskontroll av sommarunderhåll
länk


Brister i avstängning cykelbana Vårby

En cykelbana är avstängd med staket längs E4 vid Vårby. Staketet saknar rätt märkning och syns dåligt i motljus.kartlänk

[texten uppdateras]
En cyklande kör in i staketet som spärrar av cykelbanan 190624 kl 18.45. På plats finns en vakt som sitter vänd bort från den cyklande, alltså vakten har ingen uppsikt mot trafiken, tittar istället i sin telefon.  Staketet syns inte i motljus, eftersom det saknar tillräcklig reflexmärkning.
Den cyklande får ett sår på benet, åker ambulans till akutsjukvård för att sy ihop.


190624 Staket saknar reflexmärkningPolisen uppger fel info om trafikvakt


Polisen säger här att det räcker med att det finns en vakt på plats för att det ska signalera stopp, vakten behöver inte signalera något utom sin närvaro.

Det är oroande att polisen inte känner till trafikförordningen och vägmärkesförordningen. Så här säger trafikförordningen.


2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter
2 § En trafikant ska följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal, en ljussignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90).


Utdrag ur vägmärkesförordningen 5 kap

Tecken av vakt
2 § Tecken av vakt är följande.
Tecken Innebörd
V1 Stopp Tecknet anger stopp för den trafikant vakten är vänd mot. Under mörker ges tecknet med lykta med rött ljus. Tecknet får också ges med märke C34, stopp för angivet ändamål, med texten Vakt.
V2 Kör fram Tecknet anger att trafikanten får fortsätta framåt.Tecknet ges med en vinkande rörelse i färdriktningen. V3 Kännetecken Kännetecken ska bäras både framtill och baktill.
Förordning (2017:923).

Tecken V1 stopp

Tecken V2 kör fram


Byggstängsel över gång och cykelbana finns inte i TA-planen


Ärendehantering

Entreprenör Hochtiefs
Byggherre Trafikverket förbifart Stockholm
190625 Begär ut TA-plan
kontakt med Huddinge kommun
Polisanmälan upprättas
190626 Viss provisorisk ändring på felaktiga staketetLäs mer om arbeten vid cykelbanor


Uppdateringar
190626
Entreprenör gör viss provisorisk ändring på det omärkta byggstängslet. Men fortfarande saknas reflex över hela bredden.

190626
190625 Polisanmälan upprättas. TA-plan begärs ut

190624 En cyklande kraschar in i omärkt staket


2019-06-23

Slussen besiktning #8

Det är onödigt krångligt och riskfyllt att passera slussenbygget med cykel, det går att öka säkerhet och framkomlighet. Besiktning #8. Över 16 avvikelser190620 plank blockerar sikt i svår kurva

Två år sedan vi gjorde besiktning, hur ser det ut idag?


Cyklandeombud gjorde en omfattande kartläggning av slussenbygget tillfälliga omledningar under åren 2015-2017, uppdelat i sju besiktningar. Över 100 avvikelser dokumenterades. Ofta uteblev rätt åtgärder från projektet och trafikkontoret, och brister förnekades ofta. Entreprenören ville inte anställa kompetens eller utbilda personal om cykeltrafik. Hur ser det ut idag, två år senare?

Rumble strips visar att trafikkontoret inte kan cykeltrafik


Vi har aldrig sett så många nyanlagda upphöjda rumble strips av termoplastisk massa, som vid slussenbygget. VTI (väg och transportforskningsinstitutet) anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cykeltrafik. Studier visar att de inte har någon effekt. Rumble strips är designade för biltrafik. Cyklandeombud har skickat den informationen många många gånger till slussenprojektet. Det är svårt att förstå varför de ändå använder bullerremsor. Det visar att trafikkontoret och entreprenören inte har kompetens om cykeltrafik. Och att de inte är intresserade av forskning om cykeltrafik. Ofta är asfalten lika ojämn på cykelbanor som Rumble strips, det blir liksom ingen skillnad. Även cykelsymboler i termoplastisk massa på asfalt ger samma ojämnhet.
Vid slussen syns det tydligt att rumble strips inte har någon funktion för cyklande. Vid direkta frågor till de cyklande vid slussen, svarar de att de bara cyklar förbi som vanligt. Många cyklar ut i mötande trafik för att slippa studsa på rumble strips, då blir det risk för kollision och personskador. För yrkesmässiga transporter med lastcyklar har rumble strips extra dålig funktion, och stoppar upp trafikflödet för mycket.
190620 Rumble strips Stadsgårdsleden utan funktion

190620 Trafikkontoret har gått bananas med rumle strips


Rumble strips visar att trafikkontoret inte är intresserade av forskning om cykeltrafik


Trots att VTI anser att rumble strips är en säkerhetsrisk för cyklande, fortsätter trafikkontoret att använda rumble strips med upphöjd termoplastisk massa. Studier av Me Be Safe, Koucky samt Xcycle projektet visar också att Rumble strips inte fungerar för cykeltrafik.Trafikkontoret följer inte ens sin egen handbok "cykeln i staden"

I stadens handbok "cykeln i staden" ska rumble strips användas i undantagsfall. Och i så fall placeras så att den cyklande hinner anpassa farten. På flera platser vid slussen har trafikkontoret placerat rumble strips precis vid tex korsning, ingen tid finns att anpassa hastigheten.


Det finns massor med bättre alternativ till Rumble strips, om en bara vill...


Det räcker med målade linjer på asfalten, som inte gör att cykeln studsar. De flesta vet vad det betyder. Komplettera med blixtljus om ytterligare effekt behövs. Det går också att addera blinkande text "sakta ner".  Det går även att addera ljudsignal, med röst "sakta ner". Det finns gott om andra lösningar, istället för rumble strips.


Plank blockerar sikt i svår korsning 


Kurvan från Stadsgårdsleden upp mot Gamla stan är svår att förstå, svår att läsa för cyklande trafikanter. Skyltning är otydlig. Det skulle vara mycket enkelt att förbättra sikten genom att byta planket mot trådstaket. Ännu enklare att ta ner pressening som skymmer sikt för cyklande mot Stadsgårdsleden. Ännu bättre skulle vara att utnyttja ytan bakom planket till cykeltrafik, med bättre kurvradie.190620 Enkelt att åtgärda blockerad sikt i kurvan

190620 Enkelt skapa sikt, ta bort presenning

190620 staket med sikt genom används på fel ställe


190620 Här kan gång cykel ledas med bättre kurvradie och sikt.Onödigt små felplacerade skyltar för vägvisning


Onödigt små skyltar för vägvisning. Eftersom jag inte cyklat här på länge var det väldigt knepigt, ska jag verkligen cykla upp här om jag ska till city? Större text, samma storlek som för motortrafik kan användas här. Skyltarna sitter för lågt, de skyms av andra trafikanter. Skylten för cyklande från Stadsgårdsleden kommer för sent, en måste nästan stanna till i korsningen och leta efter skylten.


190620 för små skyltar får vägvisning

190620 små skyltarBula risk för lastcyklar med tre hjul

En kraftig bula på cykelstråket innebär en risk för cyklande med trehjuliga lastcyklar. Det är också en risk för cyklande med funktionsvariationer. Här behöver hela bredden ha samma höjd, vilket är enkelt att utföra, lika enkelt som att göra denna konstiga lösning.


190620 Hög bula i asfalten innebär risk för cyklande

Asfalt lagd som puckelpist


Det är svårt att förstå hur entreprenören tänkte här, varför har de inte lagt en slät yta? Hela denna sträcka är en säkerhetsrisk, både för att det en ojämn yta, och för att cyklande helst vill undvika ytan och då hamnar i mötande cykeltrafik.


190620 Entreprenör förstår inte att cykeltrafik kräver jämn yta

Separation mellan trafikslag saknas


På samma sträcka saknas separation mellan trafikslag. Här går många turister som inte alls är vana med trafiklösningen, det blir ständiga incidenter och konflikter. Här behövs staket mellan trafikflygen, eftersom det är högtrafikerad huvudled för cykeltrafik. Istället är det utformat som en gågata på sträckan. Vi har kommunicerat många många gånger hur viktigt det är att separera trafikslag till projekt slussen. Men entreprenören/projektet/trafikkontoret vill inte ta till sig av kunskap om cykeltrafik.
Skylten D7 som används kräver separation mellan trafikslag, men det har entreprenören struntat i.190620 Separation saknas

190620 skyltning stämmer inte, separation saknas
Längsgående kanter är en särskild risk för cykeltrafik, det riskerar omkullkörning och personskador.190620 Längsgående kant risk för personskadorRörigt och otillräcklig framkomlighet för cyklande från Götgatan och Hornsgatan


Den tänkta omledningen för cyklande mot Gamla stan går förbi hotell Hilton, på västra sidan av slussen. Men det är en rörig väg. Först kommer ett övergångsställe direkt efter trafikljuset, därefter korsningen längre ner som är Sveriges genom tiderna mest röriga korsning för gående och cyklande. Den kanske bäst kan beskrivas som ett litet torg där gående och cyklande rör sig kors och tvärs i 10 riktningar. Många väljer istället bilvägen där bussar kör. Från Götgatan blir det problem eftersom cyklande då har grönt, men gående vid busshållplatserna har också grönt. Sen kommer en utspetsning (ramp över kantsten) som inte är tillräcklig, många stannar och går över kantstenen.


Gående leds in på

Övriga avvikelser


190620 Återledning från trottoar saknas


Ärendehantering

Ärendenummer SY1906231553VNV
190623 Besiktning skickad till slussenprojektet, trafikroteln och trafikkontoret Stockholm
190625 Svar från TK, skickat till slussenprojektetLäs tidigare besiktningar • Läs hela stora unika kartläggningen om hela slussenbygget, nu över 116 dokumenterade avvikelser.
 • Besiktning #7 av Cyklandeombud 170202 Läs här
 • Besiktning #6 av Cyklandeombud 160802 Läs här
 • Besiktning #5 av Cyklandeombud 160709 Läs här
 • Besiktning #4 av Cyklandeombud 160628 Läs här
 • Besiktning #3 av Cyklandeombud 160617 Läs här
 • Besiktning #2 av Cyklandeombud 160518 Läs här
 • Besiktning #1 av Cyklandeombud 160423 Läs här
 • Cyklande sköter kvalitetskontroll, säkerhet och framkomlighet


  I en av Stockholms mest trafikerade nod med huvudleder för cykeltrafik vid slussen har det varit risk för invalidiserande skador och nära krock dagligen sedan projektet startade. Det är fortsatt rörigt och risker för personskador 2019. Det är fortsatt de cyklande som ansvarar för kvalitetskontroll av säkerhet och framkomlighet. Staden saknar organisation och vill inte starta organisation för detta, trots ett år med över 100 uppmaningar, och över 100 dokumenterade brister. Ingenstans i stadens organisation finns någon som är beredd att visa handlingskraft, istället förnekas brister, det är locket på, huvudet i sanden. Stadens styrande dokument att prioritera vardagstransporter med gång och cykeltrafik fungerar inte i de tillfälliga omledningarna i slussenbygget.

  Läs hela kartläggningen med över 100 dokumenterade brister i slussenbygget 

  • Trafikkontorets förvaltningschef: Kan inte påverka
  • Trafikroteln: Kan inte att styra/påverka
  • Exploateringsnämndens Jan Valeskog: Svarar "fullt förtroende" för kompetens i slussenprojektet. Inte minsta intresserad av ärendet.
  • Världsledande entreprenör Skanska: Inte intresserade. 

  Hur upplever slussenprojektet att de hanterar gång och cykeltrafik?


  Så här tror slussenprojektet att de hanterar gång och cykeltrafik
  Läs mer om omledningar av cykeltrafik
  Uppdateringar


  190628
  Påminnelse till projekt slussen

  länk

  190628 Fråga till Skanska om besiktningen.


  190625
  Svar från trafikkontoret
  Hej,
  Tack för din synpunkt!
  ärendet är skickat till projekt Slussen.
  Med vänlig hälsning, Lxx Wxxx


  190623
  Mail till trafikroteln

  Hej 
  Tack för allt som görs för trafiken i Stockholm
  Nu har vi gjort besiktning #8 av tillfälliga trafikomledningar för gång och cykel vid slussenbygget. Vi hittade över 15 avvikelser. Många brister verkar bero på bristande kompetens och intresse om cykeltrafik hos projekt, entreprenör och beställare. Kvalitetskontroll brister. Många brister är liknande som för flera år sedan, trots kommunicerad detaljerad dokumentation i över 100 avvikelser, vad som inte fungerar för cykeltrafik. Trafikkontoret verkar inte vara intresserad av forskning och studier om cykelstrafik, eftersom de i vissa fall inte följer forskningen. Projektet verkar inte ha anställt cykelkompetens, trots omfattande uppmaningar. Det är fortfarande de cyklande som till betydande del ansvarar för säkerhet, kvalitetskontroll och framkomlighet vid slussenbygget och de tillfälliga omledningarna. 
  Mvh
  Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
  genom Jon Jogensjö
  0702693534


  2019-06-17

  Cyklandeombud återuppstår

  Länge leve Superlokala Cyklandeombud. Vi stängde ner verksamheten 2017 av tidsbrist, men nu återuppstår nätverket igen. 
  Vad ska vi göra?

  Samma som tidigare, driva ärenden långsiktigt, där det finns brister i cykelinfrastruktur och dess underhåll. Nu kan vi se tillbaka på tidigare ärenden och kartläggningar och se om systematiska brister är åtgärdade. Det kan vara tex  Hur gör vi det? 

  Det viktiga är att driva ärenden långsiktigt. Ibland tar det flera år innan det blir rätt resultat. Vi delar upp ärenden och undviker att flera driver samma ärende. Vi felanmäler och har dialog med trafikkontor och trafikrotel. Vi kontaktar media för uppmärksamhet. Vi samlar in och sammanställer observationer från andra cyklande i sociala medier.


  Kort startsträcka för den som vill engagera sig och driva ärenden. 

  Vi har färdiga manualer om hur en driver ett ärende, kontaktaktar media, skriver inlägg, hur vi använder sociala medier och erbjuder support för allt det.


  Ny fim om slussenbygget