2017-04-28

Skaderisk för cyklande när Svevia sanerar diesel

Det regionala cykelstråket intill Gudöbroleden i Haninge blockerades helt av Svevia när de sanerade diesel efter en vält lastbil. Borde inte oskyddade trafikanters säkerhet prioriteras före dieselutsläpp? 


Foto/observation Hans A

[texten uppdateras]


En förare i lastbil körde in sitt fordon i en bro, och landade så småningom i diket vid Gudöbroleden i Haninge, enligt uppgifter från Trafikverket. Därefter beställdes sanering av diesel via Svevia. Svevia valde att blockera hela det regionala cykelstråket. Ingen omledning gjordes, inga varningsskyltar, ingen flaggvakt. Svevias personal på plats pratar om att bära cykeln förbi, att cykeln har styre att svänga med osv när frågan om säkerhet och omledning ställs.
Hade Svevia valt samma lösning om de använt hela vägen för motortrafik som upplag för jordmassor, ingen omledning, inga skyltar? Skulle motortrafiken då hänvisas till att köra bil i diket förbi platsen? Hur skulle bussar och tung trafik komma förbi, de skulle sannolikt inte kunnat köra i diket bredvid vägen.


Regionalt cykelstråkTrafikverket vill inte kräva vite av Svevia


Trafikverket svarar att arbetet var akut, det fanns inte tid för omledning.


Länk till trafikverkets FB-sida

Hur lång tid fanns att beställa TMA-fordon eller annan nödvändig utrustning för trafiksäkerhet?


När olyckan rapporterades hade TMA-fordon kunnat beställas omgående av trafikstyrningen på trafikverket eller annan relevant personal. Avstängningsmaterial kan budas med kort varsel från flera företag som hyr ut material för avstängning. Aluminiumgolv kanske också finns i lager på företag för uthyrning. Jordmassorna hade kunnat placeras så det fanns tillräcklig bredd för rollator och lastcyklar att passera. Flaggvakt på båda sidor hade kunnat beställts på kort varsel. Det finns många lösningar som är bättre än den lösning Svevia valde. Här finns ett utbildningsbehov hos Svevia, och kanske hos trafikstyrning på trafikverket.


Svevia om att de är specialister på trafikomledningÄr säkerheten för cyklande mindre värd än ett dieselutsläpp? 


Det är givetvis mycket viktigt att kemikalieutsläpp kan hindras, reduceras och saneras. Men måste människors säkerhet äventyras då? Att invänta en säker omledning kanske fördröjer saneringen av diesel, och innebär att mer jord behöver grävas upp. Men om det handlar om att inte utsätta trafikanter för allvarliga skador, kanske invalidiserande skador, då måste säkerheten för trafikanter gå före. Kanske var problemet att TMA-fordon och omledning inte beställdes i tid. En viss tid upptogs först av räddningsarbete av lastbilen, och bärgning. Då fanns polis på plats.Finns styrande dokument på trafikverket som styrker att sanera dieselutsläpp prioriteras före trafikanters säkerhet?

Läs mer om trafikverket och tillfälliga omledningar
Läs mer om arbeten på cykelbanorÄrendehantering


170428 Frågor till Trafikverket på deras Facebooksida
170429 Frågor till Svevia på deras facebooksida
170502 Trafikverket svarar


Uppdateringar170502 Svar från trafikverket


170429 Cyklandeombud frågar Svevia

170428 Ytterligare fråga från Cyklandeombud


170428 Trafikverket svarar

2017-04-25

Gott men farligt med slang över cykelstråk till pub

En god dryck gör det farligt för cyklande på ett av stadens mest trafikerade cykelstråk. En öl-leverantör skulle sannolikt inte få för sig att dra en slang över Essingeleden på samma sätt. 


Kablar och slangar på cykelbana har orsakat personskador, sjukhusvård och sjukskrivningar för cyklande trafikanter. Kablar ska alltid dras i luften eller dras i rör under asfalten. Vid Liljeholmsbrons påfart södergående har en leverantör av dryck dragit en slang rakt över huvudled för cykeltrafik. Puben Lion Bar är kunden, vid Långholmsgatan 40.
Leverantören heter Bibab, Bryggeritransport i Bergslagen.


Exempel när cyklande skadas allvarligt av kablar och slangar på asfalt
Lösningar  • Tankbilar kan ha en liten enkel utfällbar kran som cykeltrafik kan passera under. 
  • Vid återkommande leveranser kan rör dras under asfalt, med luckor. 
Läs mer Ärendehantering


170425 Anmälan till trafikkontoret, ärendenr SY1704251132ZCY
170426 Svar från TK Cyklande får acceptera slangar på huvudled
Uppdateringar170426 Replik från Cyklandeombud

Hej Exxxx

Tack för ditt svar, men jag vill veta vad staden har för regler för slangar över cykelstråk och trottoarer. Behövs något form av tillstånd, ta-plan, eller är det ok att dra slangar hur man vill över vägen?
Detta är en återkommande leverans och lösningen de har valt medför risk för skador för bland annat cyklande. Borde finnas bättre lösningar.

Slangen är ca 4-5 cm hög och stenhård. Sedan ligger den diagonalt i nedförsbacke över cykelbanan och risken är då att den rullar när man som cyklist försöker cykla över den med vurpa som följd.
Hur sedan rullstolsbundna, folk med lastcyklar, cykelvagnar, rollatorer m.m. skall ta sig förbi på säkert/enkelt sätt vet jag inte.

http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2017/04/gott-men-farligt-med-slang-over.html

mvh
Jonas Pannagel
Cyklande ombud


170426 Svar från trafikkontoret

Hej Jonas! Tack för din synpunkt. Jag vet ärligt talat inte om det finns regler kring detta men om det inte händer mer än då och då och slangen ligger där en kort stund under den procedur de håller på med då tycker jag att man får acceptera det även om slangen ligger över ett prioriterat cykelstråk. Det måste ju också vara möjligt för företag att leverera varor till olika verksamheter i staden. Du får vara litet generös även om det händer på din cykelväg. Om du insisterar på att få reda på vad som gäller rent lagligt får du återkomma. Med vänlig hälsning Exxxxx Kommunikatör

2017-04-24

Fortsatt usel trafikomledning för cykel vid Långholmsgatan

Arbetet med att bygga nya cykelbanan på Långholmsgatan fortsätter och entreprenören Peab fortsätter att inte imponera med usel trafikomledning för cykel.
Cyklande leds in på trottoaren och sedan måste ta en extremt trång sväng nerför en knappt 1m bred ramp, på andra sidan Pålsundsbacken väntar en lika smal ramp och fler 90-gradersvängar upp till västerbron. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel utesluts, att ta filerna för motortrafik är förenat med stora risker.Cykelbanan avstängd utan hänvisning, skulle det tillåtas för motortrafiken över Västerbron?


Tidigare besiktningar av arbetet på Långholmsgatan


Läs mer om arbeten på cykelbanorÄrendehantering


170424 Anmälan till trafikkontoret
Uppdateringar
Stockholm kastar pengar i sjön med bullerremsor Västerbron


Stockholms stad fortsätter att kasta pengarna i sjön när de anlägger bullerremsor vid nya cykelbanan längs norra Västerbroavfarten. Det finns inte ens beslut om att anlägga bullerremsorna, det görs godtyckligt.


[texten uppdateras]

Bullerremsor fungerar inte för cykeltrafik, VTI klassar det som säkerhetsrisk


Bullerremsor är designade för biltrafik. Att bara kopiera trafiklösningar designade för motortrafik och tro att det fungerar för cykeltrafik är märkligt.


VTI klassar bullerremsor som säkerhetsrisk


Sweco: studier i Lund


Koucky & partners 2017Trafikkontoret behöver uppdatering om lösningar för cykeltrafik


Trafikkontoret behöver således uppdatering om vad som är rätt utformad infrastruktur för cykeltrafik.Alternativa metoder att skapa uppmärksamhet vid övergångsställen finns klart på marknaden

Ärendehantering


170424 Felanmälan till trafikkontoret SY1704241458PSB
170426 Svar från TK, bullerremsorna är anlagda utan beslutUppdateringar


170426 Svar från TK

Hej!
Kontorets bedömning är att övergångsstället som länkar gångtrafiken mellan Västerbroplan/Västerbron och parken är ganska trafikerat och kan upplevas farlig för både gående och cyklister. Cyklister som kommer på den nya breda cykelbanan i nedförsbacken kan utveckla höga hastigheter och det kan vara svårt att se fotgängare som kommer från trappan i parken. Tanken är att linjerna ska påminna cyklisterna om att de ska vara extra uppmärksamma på platsen.
Kontoret kommer att utvärdera hur det fungerar på platsen.
Det finns inget formellt beslut om dessa bullerremsorna, en bedömning om de ska anläggas görs från plats till plats.
Med vänlig hälsning
Exxxx
KommunikatörI tjänsteutlåtande och genomförandebeslut ser det annorlunda ut, där finns bullerremsor för motortrafiken. Vad hände sen?


2017-04-23

Skyltar farligt mitt i cykelstråk Ulvsundavägen

Skyltar för biltrafiken placeras på huvudled för cykeltrafik. Stadens styrande dokument prioriterar cykeltrafik, men i verkligheten är motortrafik prioriterad när det gäller vägarbeten.


Hur ska föräldrar med lastcykel eller cykelsläp passera här?Cykelstråket längs Ulvsundavägen har Stockholms stad klassat som högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det kallas pendlingsstråk, och är dessutom prioriterat cykelstråk. Utöver det klassas det som regionalt cykelstråk. Det är som Essingeleden för cykeltrafik. I verkligheten fungerar denna klassning inte när det gäller vägarbete. Då är det motortrafiken som prioriteras som vanligt.

Kartlänk


Utbildning behövs för tjänstepersoner på trafikontoret


Stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik följs ofta inte i praktiken av trafikkontoret när det gäller trafikomledning av cykeltrafik. Här behövs utbildning, vilket Cyklandeombud har krävt länge och kommunicerat till politiker på trafikroteln.


SL placerar stolpe mitt i cykelstråket


Ärendehantering

Entreprenör Bäckström
Beställare Gasnätet Stockholm
Ärendenummer SL 2120422
Ärendenummer trafikkontoret SY1704241353LJJ

170321 Felanmält, skyltar som står i cykelbanan
170329 Trafikkontoret svarar "inga problem"
170423 Ny felanmälan SY1704241353LJJ
170427 Trafikkontoret svarar "det är snart klart"Läs mer om arbeten på cykelbanorPrioriterat cykelstråk

Kontaktuppgifter är ofullständiga
Uppdateringar170427 Ny replik (genererar nytt ärendenummer SY1704271139SCO)

Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1704271139SCO. 
Din beskrivning: "Re: Ärendenummer SY1704241353LJJ"

Hej och tack för svar
Tack för allt staden gör för cykling i Stockholm
Ni glömde skicka TA-planen som begärdes.
Vi undrar varför stadens styrande dokument om att prioritera cykeltrafik inte följs här?
Detta är ett prioriterat cykelstråk, där ska det vara extra bra framkomlighet, vilket staden nu annonserar i en kampanj ”ser du möjligheterna"
Vad är motivet till varför skyltningen inte kan ske på annat sätt som inte blockerar ett annat trafikslag?
Det är häpnadsväckande att staden står handfallen och nöjer sig med att "hoppas det blir bättre". Staden ska styra entreprenören till ett önskat resultat, inte hoppas det blir bättre.
Vem är ansvarig representant för staden som tagit beslut om att det prioriterade cykelstråket ska blockeras?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170427 Trafikkontoret svarar
Hej Jon arbetet på Ulvsundavägen är snart klart återställning pågårdet har varit lite besvärligt för cyklister hoppas det blir bättre
MVH xxx170423 Felanmälning till trafikkontoret, SL, kopia till Bäckström och Gasnätet Stockholm

Hej!

Tack för allt ni gör för cykeltrafik i Stockholm.
Vid arbetet på Ulvsundavägen är det delvis trångt och skyltar för biltrafik är placerade på huvudleden för cykeltrafik. Det rimmar illa med stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik och gångtrafik. 
Hur ser TA-planen ut här?
Läs om ärendet via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170329 Svar från trafikkontoret

Hej skyltarna måste stå på cykelbanan för att körbanefilerna är för smala inga problem tycker jagMVH xxx170321 Felanmälning av skyltar som står i cykelbanan


2017-04-13

Farliga brister vid vägarbete Kontrollvägen

Staket utan reflexer riskerar personskador för cyklande i korsningen Kontrollvägen/Diamantbacken pågår ett vägarbete sedan en tid tillbaka. Oklart om entreprenören ens har en godkänd plan för trafikomledning.


Arbetet har flera brister, trottoarkant saknar ramp, (utspetsning), reflexer saknas på stängsel som är placerade på cykelbanan, pilar med hänvisning saknas.

Tydlig markering av stängsel är extremt viktigt för att undvika att någon av misstag cyklar in i dem med allvarlig skada som följd.
Även utspetsningar är viktigt för att alla skall kunna ta sig fram, och utan att riskera fallolycka. Just nu är det svårt för trafikanter med cykelvagn, lådcyklar, liggcyklar och även vanliga cyklar att ta sig upp över kanten. Alternativet just nu är att cykla på trottoaren.
I dag är sandhögen borta, men varken sandhögen eller staket är markerade med reflexer.
Ordinarie cykelbana går enligt blåa strecket i bilden.

Trottoarkant utan utspetsning. Svårt för trafikanter med cykelsläp,
liggcyklar, lastcyklar eller armcyklar att ta sig fram här.


Korsningen Kontrollvägen/Diamantbacken
kartlänk


Läs mer om farliga vägarbeten ÄrendehanteringÄrendenummer: SY1704131117QAH, samt kontakt direkt med TrafikkontoretUppdateringar

2017-03-22 Mailat trafikkontorets avdelning för tillstånd och trafikstyrning och begärde ut TA-plan, samt skickade med bilder från platsen.

2017-04-13 Mailade trafikkontoret igen, då jag inte fått återkoppling

2017-04-13 Följande svar kommer från trafikkontorets tillståndsavdelning:
"Hej!

Jag hittar ingen ta-plan för denna plats.

Den ligger i närheten av ett jobb som har en ta-plan och som troligen har samma beställare.

Det behövs dock ingen ta-plan för att notera uppenbara fel:

Självklart skall du ha utspetsning och självklart måste troaxstängsel märkas ut med reflexer om någon riskerar att cykla in i dem, hänvisning bör dock ske innan så att man får ett bättre val.

Jag kommer meddela detta till den som jag gissar har detta arbete och be dem förbättra detta samt be dem återkomma med ta-plan för denna del, eller ange eventuellt giltig sådan för denna plats.

Med vänliga hälsningar

XXXX XXXX, trafikingenjör.
Trafikkontoret, Tillstånd, Trafikstyrning"

2017-07-04 Fortfarande saknas TA-plan hos trafikkontoret. Dock är hålen täckta, men ej asfalterade.