2016-04-30

Skyltar saknas omledning Norr Mälarstrand

Det kommer att bli riktigt fin cykelbana vid Norr Mälarstrand. Entreprenören brister i kunskap om cykeltrafik, och det är delvis farligt för cyklande.

[texten uppdateras löpande]

Updatering 160601 Entreprenören struntar nu helt i cykeltrafiken, trots alla uppmaningar. Nu måste entreprenören betala vite, och trafikroteln måste börja styra trafikkontoret. Den kontinuerliga dialogen fungerar inte.

160603 riktningspil saknas helt. Cykla hur du vill.

160603 dubbelriktad trafik kläms in på en körriktning.

160603 Häpnadsväckande uruselt. Grus på hal stålplatta i kurva.


160603 Entreprenören blockerar båda körriktningar helt i onödan.

160603

160425

Vid omledningen Norr Mälarstrand finns just nu pucklar över refuger. Dessa var omärkta, vilket kan riskera omkullkörning i mörker. Här ska det vara sergeanter på sidorna, samt målat på asfaltramperna.  Trafikkontoret svarar snabbt, och några dagar senare finns sergeanter bredvid pucklarna, och det är målat provisoriskt med fluorescerande sprejfärg.

160429


Hänvisningspilarna är improviserade, man har tagit alla möjliga skyltar med en pil på. Rätt skylt för omledning ska vara en stor orange pil. I mörker och tex regn finns risk att köra rakt fram in i staketet här.

160429

Ärendehantering

Ärendenummer KC-1993563
160425 Mail till trafikkontoret
160427 Svar från trafikkontoret
160520 Ny felanmälan till trafikkontoret
160606 Ny felanmälan till trafikkontoret och till trafikroteln.Läs mer om vägarbete i Stockholms stad

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar • Uppdateringar

  Onödigt trångt där varje decimeter är avgörande. Det skapar farliga situationer. 
  160525 Fortfarande leds cyklande rakt in i refugen.
  160517 Cyklande leds rakt in i refug. Risk för personskada. Skyltar och reflexer saknas helt. Trots tidigare felanmälningar fortsätter entreprenören göra fel.  2016-04-29

  Vägarbete Långholmsgatan har farliga brister

  Vägarbetet vid Långholmsgatan har farliga brister. Pilar och reflexer saknas, och rätt avstängning mot motortrafik saknas delvis.


  [texten uppdateras]


  Trots över ett halvår av upprepade felanmälningar klarar inte trafikkontoret att styra entreprenören vid en av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Trafikkontoret säger nej till tungavstängning mot motortrafiken, trots att tungavstängning används på många andra vägarbeten. Varför klarar inte entreprenören att göra rätt? Varför är det de cyklande som ansvarar för kontroll och säkerhet för cykeltrafiken? Entreprenören behöver borde krävas på vite både ekonomiskt, men också i form av utbildning om cykeltrafik. Alla i entreprenörens organisation ska gå den utbildningen.  161206 SL-buss mejar ner cykelfältet 

  Via Cyklandeombuds forum
  Igår eftermiddag när jag cyklade söderut mot Liljeholmsbron kom buss 743 och använde plastskyddspinnarna som ett smatterband. Tror att bussen drog i säkert 7-8 pinnar. Rena turen att ingen välte framför mig eller att plastflisor träffade med hög hastighet. Har skrivit till SL men egentligen bör man väl vända sig till entreprenören eller vart vänder man sig? Åt andra hållet, norrut mot Västerbron är första "pinnen" oftast nedkörd och både bussar och bilar inkräktar på cykelbanan och dunkar hjulet över fundamentet till den nedkörda pinnen.

  Trafikkontoret vägrar tungavstängning som skydd för cyklande. Trots att tungavstängning används på många andra vägarbeten.  161115 Snövall ger avstängning som trafikkontoret påstår inte är möjlig


  160927 Motortrafik kör inne på cykelfältet norrgående


  Roger Gustafsson Nyss (ca kl 8) när jag passerade var det en hel rad med bilar som körde både på insidan om och rakt över foten till den nedkörda sergeanten. Det blir verkligen otäckt trångt där i början på fållan. Enda positiva är att det går så sakta.Gilladen 27 september kl 08:52


  160912 Linjedragning förvillande för motortrafik

  Den ordinarie vita linjedragnigen leder rakt in i cykelfältet. Den ska täckas med tillfällig svart färg under perioden med vägarbetet. Entreprenören har glömt bort eller saknar kunskap.
  160814 Avstängning mot tung motortrafik saknas fortfarande
  160803 Lastbil blockerar cykelstråket. 

  Hänvisning, flaggvakt saknas. Leveranstrafik till arbetsplatsen behöver ha en organiserad metod, för att säkra framkomlighet och säkerhet för cykeltrafiken.


  Uppdatering 160802

  Fortfarande saknas hänvisande pil, samt reflex på tungavstängning som sticker ut i cykelstråket.
  Kabel ligger på marken, risk för personskador för cyklande. Kablar ska dras över trafiken, det är en standardlösning.
  Läs om kabelärendet här


  Tungavstängningen borde placeras ytterst mot motortrafiken istället för att klara säker och trygg cykling. Här susar bussar och lastbilar förbi tätt intill.

  Avstängning saknas en sträcka i norrgående trafik, mellan cykelfältet och den tunga motortrafiken.

  Uppdatering 160602

  Standardpil som visar körriktning saknas fortfarande för cyklande.
  160427

  Vid Långholmsgatan i korsningen med Högalidsgatan är staket uppsatt i kurva, men reflexer saknas. För de som svänger höger här är det extra farligt i mörker och tex regn., utan reflexer.

  Den flyttade busshållplatsen tvingar ut cyklande på ett farligt och avskräckande sätt. 

  Foto Thomas Egrelius

  Foto Thomas Egrelius

  Foto Thomas Egrelius


  Ärendehantering

  Entreprenör: skylt saknas med kontaktuppgifter till entreprenör.

  160427 Felanmälan inskickad
  160428 Svar från trafikkontoret, de påtalar bristerna för entreprenören
  160429 Fortfarande inga reflexer på staket. Påtalat igen för Trafikkontoret
  160802 Mail till trafikkontoret om bristerna.
  161207 Mail till trafikkontoret om brister.


  Läs mer om vägarbete i Stockholms stad


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar  161208 Svar från trafikkontoret

  "Pollarna är inte ett skydd, det är ett förtydligande av cykelfältet. Sen vet vi att det är trångt och att många större fordon genar. Att de genar beror på att körfälten är smala, men det är fullt körbart och jag hoppas och tror att de allra flesta bussförare håller sig i körfältet."

  Kommentar från Cyklandeombud:
  Häpnadsväckande att trafikkontoret inte kräver ett riktigt skydd för cyklande på ett av Stockholms största huvudleder för cykeltrafik. Trots att trafikkontoret vet att många stora fordon genar. Det är en enkel sak att bygga riktigt skydd. Det är även en enkel standardåtgärd att öka bredd genom trafiksignal. Det går även att öka tydlighet/säkerhet/trygghet med blinkande LED, det finns många åtgärder om trafikkontoret hade viljan och förståelse/kunskap om cykeltrafik.

  På andra platser i staden finns riktig tungavstängning, där det inte ens är lika tung motortrafik.


  160927 Motortrafik kör inne på cykelfältet norrgående

  Roger Gustafsson Nyss (ca kl 8) när jag passerade var det en hel rad med bilar som körde både på insidan om och rakt över foten till den nedkörda sergeanten. Det blir verkligen otäckt trångt där i början på fållan. Enda positiva är att det går så sakta.Gilladen 27 september kl 08:52
  Skulle kunna åtgärdas med skyddande stålbåge som inte kan mejas ner av motorfordon. Tillfälliga trafiksignaler skulle kunna prioritera busstrafiken. 

  160814 Kommentar Cyklandeombud efter kontakt med trafikkontoret

  Översyn av tungavspärrning etc kommer göras nu när semestrar är över och trafiken ökar. Nuvarande lösning enligt godkänd TA då det ansågs tillräckligt under semesterperiod. Dock har det och ska det sitta ytterligare pollare på platsen, blivit nedkörda av bilister som inte har koll på sitt fordons storlek... (tur det var pollare och inte cyklister...)

  160814 Tungavstängning mot tung trafik saknas fortfarande

  160922 Tungavstängning Norr Mälarstrand
  160730 Kabelskydd är inte designade för cykeltrafik, det är en skaderisk för cyklande. Kabelskydd är bara till för att skydda kabeln, så att inte kabelns skadas. Kablar ska dras i luften, det finns färdiga standardlösningar för det.

  160802 Fortfarande saknas pil för hänvisning, samt reflex på tungavstängning som sticker ut i cykelstråket.  2016-04-26

  Blockerat för cyklande Götalandsvägen i Älvsjö

  För cyklande är det fortfarande klurigt vid vägarbetet på Götalandsvägen/Perronggatan i Älvsjö. Omledningen är otydlig, och nu helt blockerat för cyklande. 

  [texten uppdateras]

  Claes Hybinette har rapporterat och tagit bilder från platsen.
  160312 På Götalandsvägen, korsningen Peronggatan, uppmanas vi cykla på fel sida mot trafiken. Bredvid den här sitter också en orange skylt som säger att vi ska cykla på gatan. Det är ju inte heller helt lätt att komma över gatan. Kravallstaketet spärrar övergångsstället och på den sidan Peronggatan finns inget övergångsställe.


  Foto Claes Hybinette 160313


  Foto Claes Hybinette 160313

  Uppdatering 160508

  Fortfarande klarar entreprenören inte att göra rätt omledning, Trafikkontoret klarar inte att kontrollera entreprenören.  Uppdatering 160424

  Har tidigare haft viss framgång med synpunkterna i Tyck till-appen på korsningen Peronggatan/Götalandsvägen. Bl a ett nytt övergångsställe. Får se vad de säger om det här:
  Beskrivning: Det framgår ju med all tydlighet att vi ska cykla på vägen. Men hur är det tänkt att vi ska komma dit? Stanna. Kliva av. Och sen lyfta cykeln över till vägbanan? Känns inte helt trafiksäkert.

  Foto Claes Hybinette 160313


  Ärendehantering

  Ärendenummer KC-1935072
  160414 felanmälan inskickad
  160508 Ny felanmälan inskickad  Läs mer om vägarbete på cykelbanor


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Vägarbete Islandstorget till Brommaplan

  Vägarbetet mellan Islandstorget och Brommaplan längs Bergslagsvägen har kantats av ofärdiga omledningar. Fortfarande finns farliga hål i asfalten utan varningsskyltar.   [texten uppdateras]

  Från dag ett har omledningarna vid tidigare vägarbeten från Islandstorget till Brommaplan kantats av brister. Nu är omledningarna borta, men hål i asfaltbeläggningen finns fortfarande kvar utan varningsskyltar, trots uppmaningar om detta.  Ärendehantering

  Entreprenör: Vattenfall service har delar av entreprenaden, och ansvar för tidigare omledningar.
  160426 Nytt mail till trafikkontor om hål i asfalten. KC-1993566
  160427 Trafikkontoret svarar, vägrar ställa ut varningsskyltar
  160503 Trafikkontoret svarar, men inga varningsskyltar på plats.


  Läs mer om vägarbete på cykelbanor

 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar
 • Uppdateringar


  160519 Asfaltering påbörjas
  160512 Vägarbete fortsätter utan rätt skyltning, observation i Cykla i Stockholm
  Helt plötsligt var det 2 meter grusväg mitt i allt med rätt hyfsade asfalstsskarvar. Svårt att se då det var skugga så se upp!


  160504 Nytt mail till trafikkontoret
  Hej xx!
  Så fort det blir stora hål i asfalten måste det varningsskyltar. Eftersom det är prioriterat cykelstråk måste stora farliga hål åtgärdas så fort det är möjligt.
  Men snabbt ut med skyltar.
  Det är häpnadsväckande att skyltar inte placerats ut, trots att jag påpekat behovet av skyltar.
  Hur kan vi undvika att det blir så hör fel i fortsättningen, att rätt åtgärd inte utförs trots många många uppmaningar?
  Och hur kan vi se till att entreprenör klarar detta själva utan upprepade felanmälningar?


  160504 Svar från trafikkontoret, dock inget om att varningsskyltar ska ställas ut, inget beklagande för att ärendet inte åtgärdas trots alla påminnelser. 
  När jag fick in anmälan om denna GC kontaktades ansvarig entreprenör som lovade att skyndsamt åtgärda de hål som snöröjningen åstadkommit.
  Pratade med dem igen 20160502 då sa de att man kommer göra permanent återställning nästa vecka(19).

  160430 Nytt mail om saknade varningsskyltar, nu till trafikroteln och trafikkontoret
  Hej nn! (funktion på trafikroteln)
  Här ser du svart på vitt hur trafikkontoret vägrar ställa ut varningsskyltar där det finns risk för skador för cyklande.
  Du ser också svart på vitt bristen på kompetens om cykeltrafik, och brister i kunskap om stadens styrande dokument om cykeltrafik.
  Inte ens den mest engagerade medborgaren får rätt åtgärd utförd. Det blir ett heltidsjobb att felanmäla och följa upp bara sin egen cykelsträcka till jobbet.
  Varför svarar inte Daniel Helldén om att nästan alla vägarbeten har brister i Stockholm stad?
  Varför är det ingen som kan styra trafikkontoret?
  Kan du nn styra upp trafikkontoret så att de ställer ut sergeanter här i alla fall.
  Jag och andra har redan mailat trafikkontoret upprepade gånger, men får bara goddag yxskaft-svar.

  läs om ärendet via länken nedan

  160427 Svar från trafikkontoret
  Tack för din synpunkt dom ansvariga för gatuarbetet i ytterstan har fram till den 15 juni och i innerstan den 1 juni att bli klar med återställning av provisorisk asfaltering med ny beläggning.
  Kommentar: trafikkontoret vägrar ställa ut varningsskyltar, trots risk för personskada.

  160426 mail till trafikkontoret
  Mellan Ängbyplan och Åkeshov finns några vinterlagningar på cykelstråket. Där är hål och ojämnheter i beläggningen på det prioriterade cykelstråket.
  Jag har tidigare uppmanat att skylta med sergeanter på dessa platser, men det åtgärdades inte. Delar av ojämnheterna är lagade, vilket är bra, men det finns fortfarande ytor där asfalten är uppbruten. Det finns risk för skador för cyklande. De lagade ytorna är bitvis väldigt ojämna, så om inget ytterligare arbete ska utföras här behöver det läggas en riktig permanent beläggning, utan höjdskillnader och ojämnheter. Det gäller sannolikt även mellan Islandstorget och Ängbyplan.
  Studier vid VTI visar att cyklande är mest utsatta vid vägarbeten, så det vore bra om jag slipper påminna ytterligare gånger att säkra detta avsnitt på det prioriterade cykelstråket.  2016-04-24

  Märkliga lösningar för cykel Hjorthagsmotet

  Där Norra länken från Lidingö passerar Hjorthagsmotet finns några märkliga lösningar för cykeltrafik, kanske är det provisoriska lösningar?

  Jag cyklade förbi nybyggda Hjorthagsmotet och upptäckte några märkliga lösningar för cykeltrafik. När jag googlar på Hjorthagsmotet får jag upp ett dokument som nämner "innovativa lösningar för en hållbar stadsdel" och "Norra Djurgårdsstaden utsett som ett av stadens miljöprofilområden"  Exempel, farligt för cyklande ner på Södra Hamnvägen

  Det finns ingen skyltning för cyklande som ska vidare nerför backen Södra hamnvägen. En tvär asfaltramp har gjorts över en refug, som om cykeltrafiken har glömts bort. Kanske är det provisoriskt?
  Det känns inte tryggt att cykla här, det är skymd sikt för den cyklande, biltrafiken upplevs komma i motorvägsfart, och snett bakifrån. 


  När den cyklande har bumpat upp på refugen, är det dags att bumpa ner från refugen via en brant asfaltramp. Är detta en permanent lösning? Det smala cykelfältet känns inte tryggt att använda, med tung trafik i ryggen från motorväg.
  Refugen användes som snöupplag under vintern 2015/2016, felanmäldes flera gånger men utan åtgärd.
  Enligt denna ritning från Stockholms stad verkar det vara den permanenta lösningen för cykeltrafik som ses i ovanstående bilder.


  Ärendehantering

  Ärendenummer trafikkontoret KC-1991568
  Ärendenummer trafikverket #273852
  160425 Mail till trafikverket och trafikkontoret
  160426 Trafikverket svarar: - Vi har inget ansvar för denna plats, det är kommunen.
  160427 Trafikkontoret svarar, "det blir bättre på sikt"


  Kommentarer från cyklande

  - Cyklade där i torsdags och blev helrädd och förvirrad. Cyklade fel, blev stressad. Dåliga lösningar, precis som ni påtalar. länk 
  - Har cyklat där mycket med livet som insats. Lycklig att slippa Värtan sedan ett år.
  - Passerar Hjorthagsmotet varje dag och refugen på bilden någon gång i veckan. Det framgår inte av bilden ovan att motorvägen (till höger i bilden)enligt skyltning slutar ungefär 25 meter innan denna överfart som dessutom ligger direkt efter ett backkrön och en skymd kurva... Refugen användes som snöupplag i vintras. Felanmälde fler gånger utan framgång. 
  - Att korsa Lidingövägen för att komma till/från Hjorthagen är också ett äventyr... Onödig svängfest för hela slanten och på kvällarna (efter 18?) ges cyklar grönt från refug till refug. Man måste alltså stanna och trycka på varje refug (3 stycken) för att komma över. Även detta felanmäld ("vi håller just nu på att se över trafiksignalerna" blev svaret. Inget har hänt på säkert ett halvår)
  Vill man ta sig till "rätt" sida av Lidingövägen in mot centrum blir det först riktigt bisarrt. Då måste man även korsa Tegeluddsvägens högersvängsfil innan man får korsa Lidingövägen igen för att sedandirekt stanna för rött för de som kommer från området vid Tennishallen... Cykelvänligt? Nja... Man måste nästan cykla där för att förstå hur knasigt området är för cyklister.
  - Det som är tråkigt där är att det fanns en väg mellan hjorthagen och lidingövägen förut, men den togs bort i samband med att de byggde nya korsningen.

  Uppdateringar om Hjorthagsmotet  160430 Ny uppmaning från Cyklandeombud
  ... På platsen behövs snarast ytterligare förbättring även om det är ett provisorium. Varning på asfaltramperna för cyklande. Samt upphöjd cykelbana över bilvägen. Bättre utspetsning av asfaltramperna för cyklande.
  Ljussignal för biltrafik när cyklande ska passera, det kan vara automatiskt via sensor. Rumble strips för biltrafik.
  Linjeföringen på den målade cykelbanan är nu 90 grader, där saknas kunskap om cykeltrafik helt.
  Jag har begränsad tid att följa upp alla ärenden, så jag ser gärna att platsen åtgärdas med rätt kunskap om cykeltrafik och efter stadens styrande dokument att prioritera cykeltrafik, utan att jag behöver besiktiga och återkomma ytterligare.


  160427 Trafikkontoret svarar i mail

  Tack för din synpunkt.
  Det är trafikkontoret som ansvarar för platsen. Kontoret har beställt målning och skyltning på platsen för att göra det tydligare för cyklisterna hur de ska färdas. Lösningen är inte bra idag men det kommer att bli bättre på sikt när Södra Hamnvägen byggs om.


  160426 trafikverket ger bakrund på facebooksidan
  Det är en provisorisk lösning där frågan ägs av Stockholms stad som är väghållare och har styrt hur detta skulle utformas. I ett slutligt läge är det dock tänkt att det skall vara dubbelriktad cykeltrafik på brons andra sida.
  Grundproblemet är att den gamla delen av Södra Hamnvägen inte har någon cykelbana och cyklisterna är därför hänvisade till körbanan. De skall alltså någonstans ledas över från den dubbelriktade gång- och cykelbanan på vänster sida till körbanan på höger sida.
  Anledningen till provisoriet är att den nuvarande temporära korsningen med Norra Hamnvägen inte kan hantera överfarten för cyklister mot Frihamnen. Därför har denna lösning valts som leder över cyklisterna till körbanan i ett tidigare skede.
  När terminalen för Tallink Silja har flyttat till sitt nya läge i den utbyggda hamnen kan nuvarande korsning med Södra Hamnvägen och Norra Hamnvägen flyttas längre bort och då få en bättre utformning.
  Trots motorväg är det endast tillåtet att köra 50 km/h ca 200 m tidigare. Längre fram sänks det till 30 Km/h.


  Hur ser programförslaget ut för cykeltrafik i Norra Djurgårdsstaden? 

  Enligt denna bild i programförslaget verkar biltrafik vara prioriterat som vanligt, med 13 meter och fyra filer. Jag får inte riktigt ihop det med "miljöprofilsområde", och dessutom minskar framkomligheten med så mycket yta för biltrafik, eftersom bilar är ytineffektiva. Cykeltrafik får 4,3 meter. 
  Även Norra Hamnvägen får fyra filer för biltrafik på 12 meter. Cykeltrafik får 3 meter. Möjligen finns till vänster på bilden en kombinerad gång- och cykelbana, vilket riskerar bli en konfliktlösning. 
  I exemplet Gata 14m ser det ut som att det är gång- och cykeltrafik på samma körbana, vilket riskerar bli en konfliktlösning. 


  Hur ser verkligheten ut i Norra Djurgårdsstaden?

  "Varje gång jag cyklar i Norra Djurgårdsstaden så tappar jag hoppet på att den här stan kan någonsin bli en riktig cykelstad. Guppig gatsten, jobbiga farthinder och 1m "slät" gatsten i de parkerade biliarnas dörrzon är normen här. Läs diskussionen här.
  Foto/observation Dmitri Fedortchenko  "I Norra Djurgårdsstaden prioriteras gång och cykel framför bilen".
  Bilden (från Paris) på skylten stämmer inte riktigt med verkligheten: Välfyllda P-fickor i båda sidor av gatan och cyklisten får försöka känna sig prioriterad på en smal remsa med något slätare gatsten i dörrzonen. Detta alltså i ett nybyggt område med uttalad miljö- och hållbarhetsprofil. Läs diskussionen här. 
  Foto/observation Niels Peter Rasmussen  Länkar