2016-03-23

Stockholms stad urusel på arbete vid cykelbanor

Stockholms stad klarar inte att utföra omledningar av cykeltrafik utan att det blir farligt och avskräckande för cyklande. Inte ens när cyklande felanmäler gång på gång blir det rätt. Är det ens möjligt för trafikborgarrådet Daniel Helldén att styra trafikkontoret?Ansvarig tjänsteperson: "jag blir halshuggen om jag ökar ytan för cykeltrafik"
Läs om ärendet här

[texten uppdateras]


Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län har systematiskt kartlagt omledningar av cykelbanor i Stockholm. I nästan samtliga fall misslyckas entreprenörer och trafikplanering på trafikkontoret, stick i stäv med stadens egna styrande dokument att prioritera cykel som vardagstransport. Istället prioriteras motortrafiken och entreprenörens önskemål. Inte ens när de mest envisa medborgarna felanmäler vecka efter vecka sker rätt åtgärder i många fall. Ett återkommande tema är att brister förnekas istället för åtgärd.


  • Vite för entreprenörer? Kommer inte på tal.
  • Utbildning för entreprenörer? Kommer inte på tal.
  • Vad säger trafikkontoret? Förnekar brister trots dokumentation svart på vitt.
  • Vad säger trafikroteln? "Vi ser inga generella kompetensbrister".


Pendlingsstråk. Läs om ärendet här.


Varför är det avgörande att vägarbeten utförs rätt för cyklande? 
Hur ska vägarbeten göras säkra för cyklande i Stockholm?


  • Starta utbildning om cykeltrafik för tjänstepersoner på trafikkontoret som handlägger TA-planer.
  • Entreprenörer måste utbildas med nytt certifieringssystem, och utbildningen ska utformas  externt med rätt cykelkompetens.
  • Stockholms stads tekniska handbok saknar i princip helt anvisningar idag för omledning av cykeltrafik. Den behöver kompletteras. 
  • Vite måste användas mot de entreprenörer som misslyckas. Kontroll och vite fungerar inte  idag.
  • VTI Anna Niska, "Skärpta krav och vite"


Ärendehantering

Ärendenummer KC-1950815
160324 Mail till trafikborgarrådet Daniel Helldén på trafikroteln, trafikkontoret, samt media.
160620 Mail till nya trafikdirektören Jonas Eliasson
160621 Ännu inget svar från trafikkontoret efter tre månader, påminnelsemail skickas.
161209 Ännu inget svar från trafikkontoret. Inget svar från trafikroteln om konkreta åtgärder.
170201 Ännu inget svar om konkreta åtgärder från trafikroten/trafikkontor. Ny fråga mailad.


Farliga vägarbeten på cykelbanor diskuteras i kommunfullmäktige 160613
Här är bara några exempel, snart 200


Huvudstråk blockerat av staket utan omledning, utan reflexer
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk blockerat av hantverkare, Trafik Stockholm åtgärdar bara hinder i biltrafik
Läs om ärendet här

Pendlingsstråk helt blockerat av entreprenör
Läs om ärendet här

Foto/observation Mats L 170502 kl 0750Skyltar för biltrafik placeras på huvudled för cykeltrafik
Läs om ärendet här

Staket utan reflexer i cykelbana, hänvisning saknas
Läs om ärendet här

Svart vägg mitt i huvudled för cykeltrafik utan omledning, godkänt av trafikkontoret efter en "samlad bedömning"
Läs om ärendet här


Prioriterat cykelstråk blockerat, äldre och funktionsnedsatta får klara sig bäst de vill i frusna traktorspår i lera.
Läs om ärendet här


Cyklande tvingas ut i tung trafik utan hänvisningar. Trafikkontoret godkänner utan att ens nämna cykeltrafik med ett ord.
Läs om ärendet här


Betongvägg mitt i Stockholms mest trafikerade cykelstråk
Läs om ärendet här

Trafikkontoret vägrar åtgärda farlig omledning längs prioriterat cykelstråk
Läs om ärendet här


Pendlingsstråk Bällstavägen, skyltar mitt i cykelstråket.
Läs om ärendet här

Regionalt cykelstråk blockerat med staket utan reflexer, Henriksdal
Läs ärendet här

Vägarbete Hässelby utan omledning, utan avspärrning, utan skyltning

Staket utan reflexer på huvudstråk för cykeltrafik Arenavägen/Palmfeltsvägen
Risk för personskador


Farligt vägarbete på huvudstråk Ringvägen
Läs om ärendet här
Farligt arbete på huvudstråk för cykeltrafik Fiskartorpsvägen


Stockholms mest trafikerade cykelstråk blockeras av plastband, ingen TA-plan finns, amatörlösningar istället för yrkeskunskap.
Läs ärendet här

Staket utan reflexer på prioriterat cykelstråk Lövstavägen
Byggställning riskerar invalidiserande skador på regionalt cykelstråk. Trafik Stockholm förstår inte risker för cykeltrafik.

Huvudstråk blockerat av vägarbete utan omledning/skyltning, Bandhagen/Örbyleden


Arbete på regionalt cykelstråk i Hägersten riskerade invalidiserande skador för cyklande
Läs om ärendet här

Risk för dödsolycka vid kabelarbete Ulvsundaplan prioriterat cykelstråk
Läs om ärendet här

Gående tvingas ut i cykelstråk utan rätt skyltning, TA-plan saknas
Läs om ärendet här
Risk för invalidiserande skador för cyklande vid slussen, besiktning nummer 6.
Läs besiktning nr 6 här

Cykelstråk avspärrat utan hänvisning för cyklande.
Läs om ärendet här

Farlig omledning Birger Jarlsgatan pendlingsstråk
Läs om ärendet här
Bristerna vid slussen fortsätter, ny besiktning av Cyklandeombud
Läs besiktningen här


Farligt blockerad cykelbana, med staket utan reflexer. Västberga Allé 67
Läs ärendet här

Cykelbana blockerad av staket utan reflexer, prioriterat cykelstråk från Västerbron på Långholmsgatan

Blockerat för cyklande i Älvsjö Götalandsvägen, trots felanmälningar
Cykelhuvudled leds in bland lekande barn på ett av Stockholms mest populära promenadstråk. Brister förnekas istället för åtgärder.

Livsfarligt skräckexempel på cykelstråk vid Värtahamnen mot Lidingö.

Dödens vägarbete, 50 cm kvar för cyklande precis intill tung trafik. Trafikkontoret är handlingsförlamat, "Jag skulle bli hängd" säger trafikingenjören, om en säker omledning skulle göras för cyklande. Prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet här
Nybroplan, cyklande och gående tvingas rakt ut i biltrafiken. Efter felanmälan gör entreprenören ändå nya fel i omledningen. Pendlingsstråk.
Läs om ärendet här
Livsfarligt för cyklande vid Slussenbygget. Trots att detta är Stockholms mest trafikerade cykelnod. Entreprenörens intresse och kompetens om cykelinfrastruktur brister helt, trots upprepade felanmälningar. Långt över 75 dokumenterade brister, och ej dokumenterade är sannolikt över 40.
Läs om slussencirkusen här.

Cyklande riskerar att krossas av busstrafiken vid slussenbygget


City. Stora byggprojekt, men cykeltrafiken ignoreras till stor del. Här väljer entreprenören avskräckande lösningar för cyklande.
Läs om ärendet här

Är det lockande och inbjudande att cykla här?Ulvsundaplan. Prioriterad dubbelriktad cykelhuvudled leds upp på trottoar där inte ens de gående får plats. Trots kontakt med entreprenör, trafikkontor och trafikroteln är det fortfarande inte åtgärdat efter en månad.
Läs om ärendet här.
Staket utan reflexer i cykelbanan, Kungsholmen, prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet här
Plastband som avspärrning till grävd grop i Västerort. Prioriterat cykelstråk.
Läs om ärendet är
Cyklande kraschar i avspärrning utan reflexer, Södermalm
Läs om ärendet här

Listan med misslyckade vägarbeten i Stockholm är oändlig


Östermalm, cyklande leds ut över trottoarkant utan ramp. Cyklande med funktionsvariationer utesluts, liksom föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp eller lastcykel. Yrkesmässiga transporter med lastcykel utesluts.
Läs här
Omledning Västerort, inga varningsskyltar för hål i asfalten. Prioriterat cykelstråk.
Götalandsvägen, oklar navigering

Foto Claes H

Betongblock mitt i cykelbana utan reflexer, osynligt i mörker. Spånga kyrkväg
Avspärrad cykelbana utan reflexer, osynligt i mörker. Sofielundsvägen Upprepad felanmälan hjälper inte.
Misslyckad omledning för cyklande Nioörtsvägen
Ingen omledning alls för cyklande Norra Stationsgatan