2016-06-20

Systematiska brister i sommarunderhåll och kvalitetskontroll

Trafikkontoret saknar idag organisation för sommarunderhåll av cykelinfrastruktur. Buskar och träd som växer fritt minskar framkomlighet och skapar risker för cyklande. Felanmälan har ofta ingen effekt. Staden saknar kvalitetskontroll av sommarunderhåll.


Uppdatering 170803: Staden vägrar fortfarande röja prioriterade cykelbanor
Uppdatering 170630: Buskar klipps fortfarande inte
Uppdatering 170504: Trafikroteln svarar "Läs budgeten"
Uppdatering 170404: Trafikkontoret svarar med falsk information
Uppdatering 170322: Efter snart nio månader har trafikroteln och trafikkontoret ännu inte svarat.
160620: Vi börjar maila trafikborgarråd Daniel Helldén och förvaltningschef Jonas Eliasson om de systematiska bristerna
Fortfarande sommaren 2017 saknas organisation för sommarunderhåll

[texten uppdateras]

När buskar och träd växer ut över cykelbanor behöver cyklande väja. Då cykelbanorna ofta är underdimensionerade blir det problem. Det går inte att förutse medtrafikanternas plötsliga svängar. Detta skulle vara otänkbart på vägar för motortrafik, att bilar plötsligt måste köra ut i mötande trafik för olika typer av hinder. Redan utan buskar och växter kan det vara svårt att mötas på dubbelriktade cykelbanor, och med växtligheten blir det ännu svårare. Är det en gång- och cykelbana kan buskarna tvinga ut de gående på cykeldelen, och det blir risker för personskador både för gående och cyklande. Ofta sker ingen åtgärd trots att engagerade medborgare felanmäler år efter år. Problemet med buskar och träd som blockerar cykelbanor finns i hela Stockholms stad.Gräsklipp ligger kvar, risk för omkullkörning

Vad säger trafikverket?Trafikverket har identifierat drift och underhåll som ett prioriterat insatsområde för ökad trafiksäkerhet.

 

Vad svarar trafikkontoret?


När vi ringde trafikkontoret i ett ärende om buskar som blockerar cykelbanor fick vi svaret att "det finns ingen planerad strategi att röja buskar längs cykelbanor". De åker ut och röjer när det råkar finnas tid och budget lite på måfå. Är det ok att vi klipper lite själva där vi bor frågade vi då. Ja det är ok, kör på bara, fick vi som svar.

Däremot kommunicerar Stockholms stad publikt att de klipper träd och buskar. Det stämmer inte helt med verkligheten.

Vad behöver trafikkontoret göra?


 • Trafikkontoret behöver skapa en organisation för kvalitetskontroll av underhållet. Kvalitetskontroll ska göras med cykelkompetens på cykel.
 • Växter måste klippas med marginal så att växterna inte hinner växa ut under säsongen. Det måste också finnas ytterligare marginal så att växtligheten aldrig kommer närmare än 50 cm från asfaltkanten, eftersom cykelbanor ofta är underdimensionerade. All asfaltyta måste användas maximalt, om trafikanten cyklar/går längst ut mot asfaltkanten får växter inte vara närmare än 50 cm. 
 • I kurvor och korsningar behöver växtlighet tas bort som skymmer sikten.
 • Sommarunderhåll är ett perfekt uppdrag med lastcykel, klimatsmart och yteffektivt.
 • Plantera inte växter för nära cykelbanor i nyproduktion. Använd inte växtsorter som breder ut sig negativt för cykeltrafik.
 • Ta bort växter helt som är planterade för nära cykelbana och GC-bana.
 • När gräsmattor klipps intill cykelbanor måste sopmaskin följa med gräsklipparen. Så sker inte idag, och gräsklipp är halt och riskerar olyckor för cyklande.
 • Röja växter på cykelbanor, även om de är planterade på privat mark.
 • Reda ut trasslet med att olika avdelningar ansvarar för olika delar, tex stadsdelsförvaltning, parkförvaltning osv. Mycket effektivare att alla cykelbanor röjs av en och samma enhet.
 • Lövupptagning hör till sommarunderhåll, det måste ske löpande och inte bara en gång strax innan vintern. Vad behöver trafikroteln göra


 • Trafikroteln behöver styra trafikkontoret, och ge i uppdrag att starta organisation för relevant kvalitetskontroll av underhåll. 
 • Felanmälningssystemet har brister när det gäller sommarunderhåll, trots upprepade anmälningar år efter år sker ofta inte rätt åtgärder. Om det beror på kompetensbrister internt på trafikkontoret behöver trafikroteln ge i uppdrag att internutbilda.Ärendehantering


160620 Mail till trafikborgarråd Daniel Helldén och trafikdirektör/förvaltningschef Jonas Eliasson
160803 Mail till trafikkontoret SY1608041055IUS
161129 Påminnelsemail till trafikkontoret, trafikroteln, förvaltningschef Jonas Eliasson
170322 Påminnelsemail till trafikkontoret och trafikroteln
170404 Trafikkontoret svarar med falsk information
170504 Mp Stockholm svarar "läs budgeten"
170803 Staden vägrar fortfarande röja prioriterade cykelstråk


Läs mer om sommarunderhåll


Exempel när sommarunderhåll inte fungerar, länkar att läsa.


År av bristande sommarunderhåll på barnens cykelbana till skolan blir 10 skottkärror jordDrottningholmsvägen Kungsholmen

Prioriterat cykelstråk, Kungsholmen

Barnens cykelbana till skolan, 2016 Hässelby

Tranebergsbron 2016, prioriterat cykelstråk.

Prio cykelstråk Hässelby 2016

Uppdateringar


170504 Mp Stockholm svarar på twitter "läs budgeten". Budgeten är 482 sidor. Den dag då miljöpartiet i Stockholm har avsatt för att vara ute och prata cykling med medborgarna, då ska medborgaren själv läsa 482 sidor budget och hitta ett svar om det finns konkreta åtgärder att starta organisation och kvalitetskontroll för sommarunderhåll.

länk twitter


170404 Trafikkontoret svarar med delvis falsk information. Grenar klipps inte som handläggaren påstår, vilket är dokumenterat. Handläggaren får falsk information, och den falska informationen riskerar ge fel beslut om driftåtgärder. Att större hinder rapporteras in är också falsk information vilket är dokumenterat.

Hej Jon,Tack för din synpunktDe prioriterade cykelstråken har driftåtgärder även under sommaren och ronderas av två el-bilar. Bland annat klipps grenar och mindre hinder så som glas, skräp etc. undanröjs. Stråken sopas även. Större hinder rapporteras in till Trafikkontoret för åtgärd. Cykelvägar som ingår i de vanliga driftkontrakten städas sommartid. Kontoret hanterar även synpunkter och felanmälan löpande. Dessa lämnas med fördel via Tycktill-appen. 
Med vänlig hälsningLxxxx WxxxxHandläggare170322 Påminnelsemail till trafikkontoret och trafikroteln

Hej
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm
Nu har det gått snart nio månader sedan vi kontaktade förvaltningschefen Jonas Eliasson om systematiska brister i sommarunderhåll på cykelbanor.
Ännu har ingen svarat. Anmälan till trafikkontoret är också gjord SY1608041055IUS, ingen har ännu svarat. 
Läs hela ärendet via länken

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
161129 Påminnelsemail till trafikroteln, trafikkontoret, Förvaltningschef Jonas Eliasson

Hej!
Tack för allt som görs för att förbättra för cykling i Stockholm. 
Här är ett ärende som ännu efter fem månader inte blivit besvarat. 
Stockholms stad saknar organisation för kvalitetskontroll av sommarunderhåll av cykelinfrastruktur. 
Läs om ärendet via länken nedan
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534160930 Grenar lämnas på regionalt cykeltråk Södermalmsallén kv. Fatburen. Riskerar omkullkörning och personskador.

Foto/observation Fredrik Beskow160803 Gräsklipp och buskar lämnas på cykelstråk av entreprenören.
160803 Buskar växer fritt på prioriterade cykelstråket förbi Fredhällsparken mot Västerort. Gående tvingas ut i underdimensionerad cykelfält med risk för allvarliga skador för cyklande och gående.
160628 Västerort
Göran Sydhage Där det finns träd och buskar i närheten av cykelbana eller GC väg är det avsevärt vanligare att växtlighet tränger in i vägen än att det inte gör det. Jag cyklade Maltesholmvägen idag från Vinsa mot H strand. På sina håll tränger växtlighet in i halva banan. Cyklade parallellgata till Bergslagsvägen från Råcksta mot Åkeshov där växtlighet gör att bilarna måste parkera upp till en meter in på körbanan vilket gör gatan trängre för alla andra, inklusive oss cyklister. Utför Stora Mossen backe ned mot drottningholmvägen var mer eller minera halva GC banan täckt av växtlighet, bara som ett par exempel.Årtsabrons cykelledVästerbron

Magnus Ström Är det sånt cykeljouren är tänkt att åtgärda ? Uppfarten till Västerbron är ett sorgligt exempel. Felanmält - klagomål 5 maj och 13 maj, åtgärdat tidigt i juni - men lika illa fortfarande - omöjligt att hålla vänsterkanten i cykelbanan. Buskaget behöver klippas bort 1 meter från banan då det är full höjd upp till trädkronan.

Cyklade imorse Karlbergskanalen, där gick det inte alls att hålla ut vid buskage södra halvan - när man passerar Serafen?

Cyklade imorse Karlbergskanalen, där gick det inte alls att hålla ut vid buskage södra halvan - när man passerar Serafen?1 kommentar:

 1. Heya i'm for the primary time here. I came across this board and I to find It really
  useful & it helped me out a lot. I hope to provide oone thing
  again and help others like you helped me.

  SvaraRadera