2016-02-20

Cykelkaos i City

Att cykla i Stockholms centralaste delar är numera en mardröm. Gallerian och Klarabergsgatan byggs om under ganska lång tid framöver och under tiden har cyklande glömts bort i cykelstaden Stockholm.

På Hamngatan och Klarabergsgatan har i princip all cykelinfrastruktur (det lilla som fanns) plötsligt försvunnit och byts ut mot rejält smala filer för biltrafik. Som cyklist känner man sig riktigt otrygg i dessa smala körfält med stressade bilister, bussförare, lastbilsförare på ena sidan och betongväggar på andra. Dessutom försämras framkomligheten för cykel rejält, då cyklister numera tvingas vänta i bilkö.

Dessutom görs Regeringsgatan enkelriktad (trots enorma utrymmen tillgängliga), något som skapar stora omvägar för cyklister.

Man har hittat ytor för fotgängare, högersvängande bilister och byggmaterial, men cyklister får helt enkelt cykla med tung trafik med fara för liv och lem.

2016-02-17

Omledning utan plats för möte, Ulvsundaplan

Cykelbanan mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg ska bli bredare. Nu börjar bygget, men omledningen för cyklande är farlig och oframkomlig.

[Texten uppdateras vartefter nya uppgifter kommer in]

Vi har tidigare skrivit om omledningen av cykeltrafik under vägarbetet på det prioriterade cykelstråket mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg. Nu är omledningen påbörjad över berget, tvärtemot vad de cyklande önskade.

Här ska dubbelriktad cykeltrafik få plats, i den högsta klassen prioriterat cykelstråk, det bästa tänkbara som Stockholms stad har för cyklande. 


Stora Mossens backe, här ska dubbelriktad prioriterad cykeltrafik få plats.
Men här får knappt de gående plats.


Stora Mossens backe, här ska dubbelriktad prioriterad cykeltrafik få plats.
Men här får knappt de gående plats.

Cyklande med funktionsvariationer utesluts på det prioriterade cykelstråket. Trottoarkanter går inte att passera för dessa grupper. Föräldrar som skjutsar barn till förskola/skola i cykelsläp utesluts. Föräldrar med lastcykel utesluts. Yrkesmässiga transporter med lastcykel utesluts.

Trottoarkant utesluter cyklande med funktionsvariationer, lastcyklar, cykelsläp
De cyklande själva vill använda lokalgatan under byggperioden.
Stockholms stad ignorerar denna information.


Cyklande ska korsa bilvägen mitt i Stora Mossens backe.

Omledningen bjuder på några utmaningar. Första skylten dyker upp på höger sida om Stora Mossens backe för cyklande som kommer från city. Men sen fortsätter skyltningen på vänster sida uppför backen, utan någon hänvisning för sidbytet, att cyklande ska korsa vägen efter refugen under bron.
Cyklande får inte plats att möta cyklande, ej heller plats att samsas med gående på det prioriterade cykelstråket.

Anledningen att dra omledningen för cyklande över berget med branta stigningar, var att trafikkontoret anser att det blir för trångt på lokalgatan längs Drottningholmsleden. Men här får inte ens de cyklande plats att mötas, och än mindre plats att samsas med gående.

Stora Mossens backe

Cyklande får inte plats alls på trottoaren längs Bävervägen, där omledningen är förlagd.

Halkbekämpningen är bortglömd

Uppför Stora Mossens backe är halkbekämpningen bortglömd när omledningen är nygjord. På det prioriterade cykelstråket ska sopsaltningsmetoden användas. Men uppför Stora Mossens backe är det inte sopsaltat i tid när omledningen ska börja användas av cyklande. Istället ligger det puckelpist av packad snö där cyklande ska köra. Koordinationen inom Peab har inte fungerat, det är Peab som sköter både sopsaltningen, vägbygget och dess omledning.
Uppdatering: efter tövädret har puckelpisten smält bort vid Stora Mossens backe.

Entreprenör

Peab är s.k. utförande-entreprenör, kontaktuppgift saknas på skylten, inget telefonnummer finns.Ärendehantering

Ärendenummer på trafikkontoret KC-1947289
160208 Mail till handläggande trafikingenjör på trafikkontoret, att cyklande vill använda lokalgatan längs Drotningholmsleden istället för omvägen över berget med stigningar.
160218 Mail till handläggande trafikingenjör på trafikkontoret om bristerna i omledningen
160218 Mail till Peab, samt fråga på Peabs facebooksida.
160222 Svar från Peab efter besiktning: Vi ser inga brister mot TA-plan. Läs hela svaret längst ner.
160222 Nytt svar från Peab, förklarar mer ingående om ärendet.
160223 Trafikkontoret svarar, men utan att svara på frågorna.
160303 Mail till projektledare på trafikkontoret, trafikroteln, lokalpress
160303 Svar från trafikroteln. De har begärt in förslag från trafikkontoret.
160321 Nytt mail till trafikroteln och trafikkontoret.
160329 Ny omledning på lokalgatan etableras, två månader efter första kontakten.
161028 Ordinarie dragning öppnas, efter månader av stillastående arbete.

Nästan alla cyklande väljer ändå lokalgatan parallellt med Drottningholmsvägen

Lokalgatan längs Drottningholmsvägen


Ingen skyltning alls finns för cyklande som kommer från Abrahamsbergsvägen, mot city. 

För cyklande som kommer från Abrahamnsbergsvägen finns ingen skyltning alls för omledningen. De väljer då lokalgatan. I allmänhet saknas ofta skyltar för cyklande vid omledningar, och cyklande får då gissa själva alternativt gå på skyltarna för gående. Vid denna omledning hänvisas gående till lokalgatan, så det är lätt för cyklande att tro att det gäller cykel också.


Ingen skyltning för cyklande från Abrahamsbergsvägen

Uppdateringar


161028
Ordinarie cykelväg är öppnad. Det slutliga asfaltlagret ska dock läggas våren 2017 när det blir tillräckligt varmt. Färdigställandet blev försenat på grund av att elledningar skulle grävas ned samtidigt. Dock stod arbetet helt stilla under ca en månad, oklart varför.


160222
Svar från Peab efter deras besiktning
Efter dagens tillsyn av TA-plan fanns inga brister mot den godkända TA-planen.
Alla skyltar stod där de skulle samt pekade i rätt riktning.
Du får gärna specificera de brister du upplever, då vi ständigt arbetar med att försöka förbättra och förenkla framkomligheten i Stockholm.
160222
Nytt svar från Peab, som nu har läst cyklandeombuds besiktning
... PEAB föreslog initialt att leda över cyklisterna på motsatta sidan av Drottningholmsvägen, dock pågår det där omfattande ledningsarbeten, samt att det är enkelriktad trafik vilket tyvärr uteslöt den möjligheten. Stockholms Stads trafikingenjörer hänvisade PEAB en specifik omledning som nu är i bruk och godkänd. De och vi är väl medvetna om att detta inte var optimalt, men den är  ”minst dålig”.
I vissa fall som detta, är det inte entreprenören. I de fallen pekar Staden med hela handen och då vi arbetar i sk Utförandeentreprenad är det bara att utföra. Vi på PEAB (och även Staden) förstår att det inte är en optimal omledning, men kontra det arbete (ändringar av lokala trafikföreskrifter etc) som krävdes för annan omledningsväg, gjordes som sagt bedömningen av Staden om vilken väg som var ”minst dålig”. Förhoppningen är att detta arbete ska vara klart till cykelsäsongen drar igång på allvar i maj. Vad gäller skylten från Abrahamsbergshållet kan jag bara hålla med och tackar för upplysningen, jag jagar i detta nu en upplysningsskylt för det, bör vara på plats inom någon dag eller så. ...

160224
fortfarande ingen skyltning för cyklande från Abrahamsbergsvägen160228
De flesta cyklande väljer lokalgatan

160314
En månad har passerat, trafikkontoret har inte åtgärdat, trafikroteln har inte lyckats styra trafikkontoret att följa sina egna styrande dokument.

Stora Mossens backe, här ska dubbelriktad prioriterad cykeltrafik få plats.
Men här får knappt de gående plats.

Ingen hänvisande skyltning för cyklande från Abrahamsbergsvägen

160321
Mail till trafikroteln och trafikkontoret

HejNu har det gått över en månad, och fortfarande är omledningen mellan Ulvsundaplan och Abrahamnsberg oacceptabel, oframkomlig och farlig. Trots tydliga uppmaningar har Stockholms stad misslyckats att följa sina egna styrande dokument om att prioritera cykeltrafik. Trafikroteln har inte lyckats styra trafikkontoret att åtgärda detta.
Varför klarar inte trafikroteln att styra trafikkontoret i detta ärende?
Varför klarar inte trafikkontoret att följa sina egna styrande dokument?

160321
Svar från trafikroteln
Trafikkontoret har tagit fram ett förslag till att leda om trafiken på ett mycket mer optimalt sätt. Har ännu ingen tidsplan för detta.
Kommentar: Hur är det möjligt att det kan ta en månad att skylta om en rimlig omledning? När det i verkligheten tar en dag att göra en ny omledning. Trafikkontoret har fortfarande inte lyckats lämna någon relevant information om varför de vägrar använda lokalgatan, så vi på cyklandeombud kan bara gissa. Själva syftet med arbetet att bredda cykelbanan har en dialog med cyklande som grund. Men trafikplaneringen har inte förstått poängen att lägga upp arbetet efter trafikanternas bästa. De verkar tvärtom strunta i trafikanternas behov och önskemål.


160329
Ny omledning etableras på lokalgatan, efter två månader av kontakter med trafikkontoret och trafikroteln. Observation och foto av Johan Henning

Foto Johan Henning160222 Rättelse från Cyklandeombud
[Uppdatering: 
Det är inte Peab som har detaljstyrt omledningen, det är handläggande trafikingenjör på trafikkontoret, svarar Peab i mail. Peab har i detta arbete en s.k. utförandeentreprenad. Cyklandeombud ber om ursäkt för påståendet att Peab brister i kompetens. Det är trafikkontoret i detta ärende som ansvarar helt för alla detaljer mot TA-plan i omledningen, enligt Peab.]2016-02-11

Trottoarkanter styr cyklister till Sjöstadens trottoarer!

Cyklar ska framföras på gator, cykelfält eller cykelbanor - inte trottoarer! 
Men självklart använder jag och andra cyklister trottoaren - om man slipper alla höga trottoarkanter. Och Sjöstadens alleér och tvärgator är full av felbyggd cykelinfra.
Trafikkontoret följer helt enkelt inte sin egen suveräna handbok!

Alla människor har i alla tider valt planaste, torraste vägunderlaget, genat när vägarna varit för rätvinkligt utformade, gått mot rött när ingen bil varit i sikte.
Ett välkänt faktum! Åtminstone för alla "vanliga" människor - sedan tidernas begynnelse.
Minsta motståndets lag sitter helt enkelt i ryggmärgen på människor och går inte att ändra!
Frågan är varför Trafikkontoret, politiker, media och arkitekter har tappat det primitiva normala perspektivet som, faktiskt, är ganska sunt och logiskt...!

Stockholms Stad tog i januari 2009 fram en mycket bra handbok: Cykeln i staden - den är logisk och pedagogiskt tydlig. Gång på gång, i avsnitt efter avsnitt, talas det om att det inte ska förekomma hinder av olika slag (brunnslock, kanter, stolpar, bommar, stenar, grus, gräs, bilar, snövallar) på cykelvägarna; att cyklister inte ska behöva stiga av vid trottoarkanter när de ska upp på trottoarerna - de ska bara behöva svänga av på breda fasningar som ska finnas vid varje tvärgata, osv osv.
Ändå är Sjöstaden full av problem för cyklister av alla slag: Lastcyklar, armcyklar, vanliga cyklar med barn i barnsitsar - med last och matkassar...

Förlängningen av tvärbanan vid Båtbyggargatan är ett av flera dåliga exempel på hindrande kanter.
Cyklister och bilister som ska mot Fredells Byggvaruhus, från avstängda Fartygsgatan, leds in på Vävar Johans gata. Den ser ut som de flesta andra tvärgator i Sjöstan: en trottoar i båda ändarna av gatan, med två trottoarkanter som ska passeras, ibland måste man även cykla över storgatsten och ett par kanter till på några av gatorna...
Trottoaren blir då ett naturligt alternativ för cyklister när man måste passera en tvärgata.

  1. Omledning av fordon, bilar och cyklar, mot Sickla Udde och Fredells Byggvaruhus.


   2. Vävar Johans Gata - cyklister väljer självklart jämna trottoaren och inte gatan med sina kanter.

3. Sett från andra hållet... Fasningen till höger i bild fungerar inte! Antingen står en bil helt rätt parkerad (det är en P-plats) eller så ligger det en snöhög tvärs över fasen.
  

4. I gatans andra ände - två nya höga trottoarkanter... Svåra att ploga och att passera med cykel.

Så här ska det självfallet se ut! En mjuk övergång av asfalt - finns i Sjöstan, Pollargatan och Stapelgatan i Henriksdalshamnen. Trafikkontoret borde vara mer konsekventa vid planerandet.
 
 Armcyklar är fordon, som vanliga cyklar, och ska framföras i cykelfält och cykelbanor - men dålig cykelinfra tvingar ibland upp mig och lastcyklar på trottoarerna, helt i onödan. 


SAMMANFATTNING  
 Trafikkontoret, TK, kan lösa cyklisternas problem med trottoarkanter i Sjöstan både enkelt och billigt - men börja först med att läsa egna Handboken som är mycket bra på alla sätt, skriven bl.a av cykelexperten och bloggaren Krister Isaksson, som då arbetade på TK.

  • · Höj asfalten vid tvärgatornas trottoarer i hela Sjöstan - som Henriksdalshamnen
  • · Bredda cykelfältens trottoarfasningar som Handboken anger
  • · Ploga snön åt vänster längs Sjöstadens Alleér - bort från cykelfälten
  • · Nolltolerans mot bilparkering i cykelfälten 
Då behöver man inte längre cykla på trottoarerna!


Björn Billung, Armcyklist i Hammarby Sjöstad 


2016-02-06

Bredare cykelbana, men hur blir omledningen

En sträcka av cykelstråket mellan Ulvsundaplan och Abrahamsberg ska bli bredare. Ska cykeltrafiken ledas om på lokalgatan, eller över berget med långa branta backar? Vad tycker du?


Trafikkontoret planerar att leda om cykeltrafiken över berget, med långa branta backar för cyklande. Superlokala cyklandeombud föreslår istället att välja lokalgatan parallellt med Drottningholmsvägen. Vad tycker du som cyklar här?

Trafikkontorets argument är att det blir smalt och trångt på lokalgatan. Ja det är trångt, men det är inte smalare än andra tidigare omledningar tex mellan Ängbyplan och Åkeshov, där snöröjningen havererade. Där var det dessutom dubbelriktad biltrafik. Sträckan Ulvsundaplan/Abrahamsberg är enkelriktad, vilket minskar biltrafiken.
Det går också att stänga bilparkeringen längs lokalgata, och då finns gott om plats för dubbelriktad cykeltrafik.

Vad tycker du som cyklar här? 

Rösta i undersökningen i gruppen Cykla i Stockholms län på Facebook.
Eller är det bättre att börja bygga under våren för att undvika problem med snöröjning, tidigare omledningar vid vägarbete har misslyckats med snöröjningen.
Alla som svarat vill att omledningen görs via lokalgatan längs Drottningholmsleden. 
Så här ser lokalgatan ut mellan Ulvusndaplan och Abrahamsberg, med enkelriktad biltrafik.

Så här ser lokalgatan ut där trafikkontoret gjorde omledning nyligen mellan Ängbyplan och Åkeshov, den är något smalare och dessutom dubbelriktad. 

Även i varianten med omledning över berget längs Bävervägen finns ett kortare parti där det är trångt. Men i huvudsak är det bredare. 2016-02-02

Fortsatt bristande snöröjning i söderort

Gång och cykelbanor skall vara "framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid", allt enligt trafikkontorets beskrivning på stockholm.se. De 150 kilometer prioriterade pendlarstråk skall hålla "extra hög standard" och "Det innebär att cykelvägnätet på de utvalda stråken ska hålla samma standard som trafikleder och huvudvägnät".


Västerbron ej halkbekämpad innan morgontrafiken

Detta är något som utlovades redan inför vintern 2014/2015 då staden började använda metoden sopsaltning på allvar på de utvalda prioriterade stråken efter en försöksperiod i minde skala vintern innan. Och förra säsongen fungerde det i stort sett riktigt bra i söderort, den sträcka jag själv trafikerar med cykel dagligen. In från trafikplats Västertorp längs E4 och Södertäljevägen till Liljeholmsbron. För det mesta var det då ren fin asfalt att cykla på denna sträcka. På andra sidan E4/E20 längs kontrollvägen skulle det sett likadant ut om inte entreprenören missförstått sitt uppdrag, men det reddes så småningom ut via ett långdraget ärende med Trafikkontoret.
I år har det sett värre ut. Det började bra med sopsaltning när första frosten kom. Men så snart snön började falla havererade snöröjningen i den här delen av staden. Även längs Älvsjövägen har det varit lika illa enligt rapporter från cyklister som trafikerar den sträckan.
Blåmarkerat priostråk jag cyklar dagligen
med allvarliga brister i halkbekämpningen

I huvudsak sträckan ovan mellan brandstationen/bron/Västertorp och Hägerstensvägen har sedan första snön kom knappt haft synlig asfalt en enda gång. Men även Västerbron har varit mycket sämre underhållen i år. Det har varit moddigt och spårigt. Det har synts att sopmaskinen varit på plats, men endast sopat kortare bitar här och där och sällan ända ned till asfalten. När kylan slog till hälldes det ut sand, men någon snö plogades inte bort. I mitten på januari fick jag följande rapport från min granne som är "en vanlig" cyklist, en av dessa som den "förbättrade" snöröjningen skulle locka till cykling:
"Halt, halvstora snöhögar här och var lagom att köra fast i eller göra en ofrivillig sladd. Skulle inte rekommendera någon normalt funtad människa att cykla på vintern. Det är som att inte ha dubbdäck alls nästan. Prioriterat cykelstråk my ass. Jag kräver skatteåterbäring."

När jag sedan när jag frågade hur denna "vanliga cyklist" själv upplevde underlaget på de prioriterade stråken fick jag detta svar:
"inga vurpor men det var rejält slirigt. Lite som att åka skridskor fast på cykel. Jag gick faktiskt på trottoaren och ledde cykeln förbi Hornstulls tunnelbana. Vågade inte slira mellan bilar och bussar. Sammanfattning av cyklingen kan väl vara att det kändes lika stabilt som att cykla på en knögglig hockeyrink. På hemvägen var Västerbron sådär, efter Liljeholmsbron fram till där man måste svänga lite höger var det rätt värdelöst. Långa backen upp mot Årstakorset var fixad men sen tog det slut och blev isbana där vid Nioörtsvägen och hela vägen fram till rondellen vid Västberga. Från Västberga ända fram till brandstationen var det bra och sen isknöggel. Det kändes inte jättesäkert att cykla idag. Visst , det var delvis plogat ,men något vidare säkert underlag var det ju inte."

Denna upplevelse rimmar ju inte speciellt bra med det tydligt uttalade målet om att "det ska vara framkomligt och trafiksäkert att cykla oavsett årstid", "extra hög standard" och "Det innebär att cykelvägnätet på de utvalda stråken ska hålla samma standard som trafikleder och huvudvägnät".


De gånger nämnda sträcka faktiskt haft någon snöröjning värd att nämna har den skett en bra stund efter rusningen både på morgonen och eftermiddagen. Vilket också har felanmälts mer eller mindre dagligen. Vill man locka pendlingscyklister bör det ju vara röjt när dessa pendlare tar sig ut på väg till eller från jobbet.

Vad dessa brister beror på kan vi bara gissa oss till. Men oavsett var felet ligger så bör det ju i första hand vara arbetsledningen som ska styra upp så allt går rätt till, och i andra hand Trafikkontoret som ska ålägga entreprenören att utföra sitt uppdrag. Förutsatt att avtalat uppdrag innebär ordentlig sopning och saltning på dessa sträckor. Det vet vi inte, men förutsätter att så är fallet baserat på stadens uttalade mål.


Trafikkontoret förstår inte felanmälningar och klagomål


För ett tag sedan fick jag svar på en av mina felanmälningar/klagomål rörande denna sträcka. Min anmälan skickades in samma morgon som staden upphörde med sopsaltningen på grund av kylan, den 14 januari, och rörde (i mitt tycke tydligt) det bristande underhållet under den föregående veckan. Men svaret sade i princip bara att på grund av kylan kunde sträckan inte sopsaltas utan traditionell snöröjning skulle användas. Sopsaltning skulle komma igång igen när det blev varmare. Det var ju inte alls svar på mitt klagomål! Dessutom utfördes ingen traditionell snöröjning alls under köldperioden, och när det det sedan varit varmare några dagar hade ingen sopmaskin eller spår av denne synts till på sträckan. Däremot fick jag uppgift om att man saltat delar av sträckan, utan att sopa. Vilket medför att den packade snö som ligger luckras upp och blir moddig och snäppet värre för både cyklister och gående istället.Verkar fungera i andra delar av staden


Däremot verkar halkbekämpningen fungera mycket bättre i andra delar av staden. Bland annat i västerort där större delen av priostråken hade ren asfalt även under kallperiden. Likaså sträckan längs Rv73 där jag såg ren asfalt på bilder från morgonen 20 januari. Solna sköter sina priostråk exemplariskt och ger oss cyklister ren och våt asfalt ända ner till -18 grader i luften! Så det är ju inte metoden det är fel på. Jag kan bra dra slutsatsen att den entreprenör som ska hantera "mina" sträckor i söderort helt klart inte uppfyller sitt uppdrag. Även om nu staden beslutat att sopsaltning ska upphöra redan vid åtta minusgrader, så måste ju traditionell bekämpning användas när det blir kallare. Inte ens det har gjorts.


Förarna i Västerort har hyllats och kör mig veterligen för PEAB. Antingen är det inte PEAB som kör i söderort, eller så klarar inte arbetsledningen av att leda arbetet på rätt sätt. Skulle det vara så att det är maskinhaveri som är problemet skulle jag gärna vilja bli informerad om detta på något sätt. Kanske via P4Trafik. Då vet vi cyklister varför det ser ut som det gör och kan ha överseende en tid. Men anser också att i så fall får man ta fram annan maskin med det gamla plogbladet om så behövs, och göra så gott man kan under tiden till ordinarie maskin kan användas igen.

Jag och många med mig ser gärna att ansvarig hos Trafikkontoret tar tag i detta med prioritet och ser till att underhållet på dessa priostråk å det snaraste når de utlovade nivåerna på resultat. Som det är nu väljer många som annars skulle cykla att istället ställa cykeln just på grund av att de inte känner sig trygga med underlaget. Min granne kämpar på, men blir det inte bättre tror jag nog hon också kommer ställa cykeln snart.


Med det sagt har jag och mina cyklande vänner full förståelse för att det ibland kan vara svårt att hinna med under vissa omständigheter. Men så här långt i år har det knappast varit problemet. Framför allt som andra delar av staden inte verkar ha några problem att hålla priostråken fina. Här i söderort känns det mer som ett systematiskt fel som bara kan åtgärdas genom styrning från uppdragsgivaren.


8 januari - priostråk kl 08
Nioörtsvägen, priostråk 13 januari 07:00
Sopning har utförts 14 januari, men bevisligen med för
lågt tryck på sopvalsen som "studsat" fram.
Foto: Jonas Pannagel
Priostråk Nioörtsvägen 21 januari - Moddigt och slirigt
Det som gör att vi cyklister blir upprörda över att de prioriterade cykelstråken missköts så är för det första att Stockholms Stad tydligt säger att dessa ska vara framkomliga och trafiksäkra oavsett årstid, och ha extra hög standard. Bilderna ovan visar tydligt att inget av detta stämmer.


För det andra vet vi sedan tidigare hur det kan se ut, med liknande eller till och med svårare förutsättningar.


Jämförelse priostråk i Stockholm och Solna
14 januari 2016 
Annat priostråk i Stockholm
10 januari 2016
Priostråk västerort 12 januari 2016


Kontakt med ansvarig hos Trafikkontoret


Den 20 januari 2016 skickar jag ett långt utförligt och konstruktivt mail till ansvarig för sopsaltningen om bristerna vi sett hittills i år, till stor del samma innehåll som här ovan i detta inlägg. Fem dagar senare får jag ett svar som i korthet innebär att hon tar till sig synpunkterna, beklagar att vi upplever att vi får "goddag yxskaft-svar" på våra felanmälningar och klagomål, att det inte går att jämföra förra vintern med denna, att saltlösningen och dess effekter späds ut av nederbörd (varför det är så viktigt att sopa bort den snö som ligger! Varför har inte detta gjorts? min anm.) och att hon följer sociala medier och bloggar och är medveten om att vi cyklister är missnöjda.

En vecka senare, den första februari blir det kallt igen. Men fortfarande utförs ändå ingen förebyggande sopsaltning. Man låter helt enkelt de frusna och hala cykelbanorna vara orörda både innan och efter morgonrusningen såväl som innan och efter eftermiddagsrusningen, och snön får ligga kvar och späda ut den saltlake som kanske eventuellt någon gång kommer att spridas. Fortsätter vi hoppas.


Priostråk Hägerstensbadet 07:30 1 februari - växlande snö och isgata
Priostråk Västberga morgonen 2 februari - Isgata
Älvsjövägen/Kontrollvägen 8-tiden 2 februari
Priostråk och ren isgata

Varför sker inga förbättringar?


Varför utför inte entreprenören sitt uppdrag? Vilket är uppdraget? Varför ser vi så underliga åtgärder med sopning och/eller saltning enbart ibland och endast kortare sträckor om några hundra meter här och där av de milslånga prioriterade stråken? Och varför utförs inte halkbekämpning i tid innan morgon- och kvällsrusning? Bevisligen fungerar det på andra ställen i staden och i andra kommuner, men inte i söderort på sträckorna från Liljeholmen och söderut längs E4/E20.

Många är frågorna, men Trafikkontoret hänvisar bara till att de inte kan sopsalta när det är kallare än -8 och då istället kör med traditionell snöröjning och halkbekämpning. Trots att det inte är det vi frågar om.