2017-06-12

Trafikljus inte anpassade för cyklande i korsning Södertäljevägen/Årstabergsvägen

Trafikljusen är inte anpassade för cyklande när de skall ta sig över Södertäljevägen, vid Årstabergsvägen. Det finns betydande risk för påkörning av tung trafik i 70 km/t.


Har de cyklande grönt eller rött?


1. Cyklande måste trycka på knappen för att få grönt ljus. Sensorer saknas/är ur funktion.
2. Står man och väntar på grönt och står där man naturligt står enligt utformningen, så syns inte trafiksignalen för cykeltrafik, då det saknas trafikljus för cyklande på andra sidan vägen.
Där cyklande står i följande bild, så ser han bara trafikljusen som är på andra sidan, men dessa reglerar inte denna överfart, utan nästa. Det borde finnas trafikljus på andra sidan som reglerar första överfarten.

Där den cyklande står ser denne inte trafikljuset som reglerar övergången.3. Alla delar verkar sakna synliga cykeltrafikljus. Trafikljusen till höger är för gående och dessa behöver inte tända till grönt när cyklande får grönt.

Här syns inte heller cykeltrafiksignalen.4. När cyklande får grönt ljus får de bara grönt halva vägen. Mittenytan som cyklande tvingas stanna på räcker inte för alla. De som kommer över sent riskerar att sticka ut i körbanan för motortrafiken. Det är även lätt att missa att grönljuset bara gäller första delen och inte andra. Har sett folk som blivit påkörda i denna korsning, då de troligtvis missat att de hade grönt bara första delen. Farligt med andra ord. Bilden nedan är från i morse, då alla cyklande inte fick plats. Några cyklister lyckades cykla över sista delen (mot rött), vilket gjorde att fler lyckades få plats på den lilla väntytan. Aktuell dag så regnade det och därför var det färre cyklande ute än en vanlig dag. 

Många cyklister på liten yta för att vänta på att få komma över
resterande delen av överfarten.
Hur många korsningar är uppbyggda så att man bara
kommer över halvvägs för motorfordonstrafiken?

Cyklandeombud har ställt frågan till Stockholms stad om det finns några planer på att åtgärda denna korsning, så att den fungerar godtagbart för gående och cyklister, och följer stadens framkomlighetsstrategi.
Hur många korsningar måste trafikanter i motorfordon vänta på två olika rödljusintervaller för att kunna passera rakt över?


Prioriterat cykelstråk, högsta tänkbara standard för cykeltrafik


Prioriterat cykelstråk, som det skall vara högsta tänkbara standard.


Aktuell överfart. Total skall åtta filer passeras för att kunna korsa vägen.
Kartlänk

Ärendehantering

Ärendenummer KC2500437
170612 Anmälan till Stockholms stad


Läs mer om ärendetUppdateringar170612 Anmälan till Stockholms stad

  1. Cyklande måste trycka på knappen för att få grönt ljus. Sensorer saknas/är ur funktion.
  2. Står man och väntar på grönt och står där man enligt utformningen naturligt står så ser man inte cyklisttrafikljuset, då det saknas trafikljus för cyklister på andra sidan vägen. Där cyklisten står i följande bild, så ser han trafikljusen på andra sidan, men dessa reglerar inte denna överfart, utan nästa. Det borde finnas trafikljus på andra sidan som reglerar första överfarten.
  3. Alla delar verkar sakna synliga cykeltrafikljus. Trafikljusen till höger är för gående och dessa behöver inte tända till grönt när cyklister får grönt.
  4. När man får grönt ljus får man bara grönt halva vägen. Mittenytan som man tvingas stanna på räcker inte för alla cyklister, utan de som kommer över sent riskerar att sticka ut i körbanan för motortrafiken. Det är även lätt att missa att grönljuset bara gäller första delen och inte andra. Har sett folk som blivit påkörda i denna korsning, då de troligtvis missat att de hade grönt bara första delen. Farligt med andra ord. Bilden nedan är från imorse, då alla cyklister inte fick plats (endel lyckades ta sig över andra delen, vilket gjorde att fler lyckades ta sig in på den lilla väntytan. Då det regnade var färre cyklister ute än en vanlig dag.
Finns det någon plan för att förbättra för cyklister i denna korsning?
Varför kan man inte ha grönt hela vägen för gående/cyklister?1 kommentar:

  1. Den där korsningen har jag anmält i Tycktill-appen. Av de korsningar jag cyklat i runt stockhom skulle jag säga att den är top 3 livsfarlig. Ibland ser man ett grönt cykelljus lite längre fram och kan tror att det är ens eget. Då stiger man ut i en 70 väg. På vintern har jag sett att lastbilar ibland inte hinner bromsa in för rödljusen, glidit förbi (om det hade stått någon där hade denne blivit mosad) och sedan bara insett "äh nu är det ju redan passerat" och helt sonika kört vidare, trots rött ljus. Och det körs snabbare än 70 där...

    SvaraRadera