2015-06-11

Nyasfalterat men med skavanker.


En del av Karlavägen fick nyligen ny asfalt, i och med detta  breddades cykelfälten rejält. Detta är mycket positivt tycker jag!

Men det blev också några skavanker, och på några ställen nådde man inte hela vägen fram.

Lindarängsvägen: Cykelbanan blockeras med osynliga staket

Risk för betydande personskador
Varning för farlig avstängning av cykelbanan längs Lindarängsvägen!

I samband med ett evenemang på gärdet så försvinner självklart den nyanlagda cykelbanan bredvid Lindarängsvägen. Detta kan ha varit en av Stockholms bredaste och finaste cykelvägar - även om jag kan tycka att den skulle bli ännu bättre med tydligare avgränsning mellan fotgängare och cyklister. Men nu är den alltså inte värd asfalten som den består av.