2016-09-28

Yrkeskunskap saknas i avspärrning vid Åkeshov

Cykeltrafiken stängs av vid Åkeshov simhall utan rätt utförd omledning för cykeltrafik. Yrkeskunskap ersätts av amatörmetotoder. Föräldrar som skjutsar barn i cykelsläp utesluts.


Stockholms stad renoverar Åkeshovs simhall, med entreprenören struntar i att leda om cykeltrafiken på ett yrkesmässigt sätt. Istället används amatörmetoder. Barnvagnar kan inte möta en trehjulig cykel. Föräldrar som skjutsar barn med cykelsläp eller lastcykel kan inte mötas. Cyklande med funktionsvariationer kan inte möta barnvagn eller lastcyklar.


från city möt cyklande av handtextade skyltarTrots att utrymme finns tilldelas gångtrafik och cykeltrafik endast en smal fålla.


Från Vällingby mot city ska cykeltrafik och gångtrafik samsas på en smal fålla. Läs mer om omledning för cykeltrafik


 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga • Ärendehantering


  160928 felanmält till trafikkontoret
  Uppdateringar
  160928 Nu är skylten om cykelbana i riktning mot Vällingby övertäckt.  Cykeltrafik får ingen omledning, bara uppmaningen "välj annan väg"  "Gatan avstäng, välj annan väg"

  2016-09-10

  Sveavägens cykelfält blockeras dagligen

  Sveavägen är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är ständigt blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret förnekar bristerna och svarar att inga nya åtgärder behövs.
  [texten uppdateras]
  Sveavägens cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik och privat trafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken? Varför förnekar trafikkontoret bristerna och svarar att inga problem finns?


  Foto Johan Flodeldh


  Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.


  Ärendehantering

  Ärendenummer xxx
  Uppdateringar
  160826

  Foto Johan Flodeldh

  160826 Delfinbuss lämnar luckan rakt ut i cykelfältet, riskerar allvarliga skador för cyklande.

  Foto Johan Flodeldh  2016-09-09

  Lekstuga istället för yrkeskunskap vid Götgatan 12

  Entreprenören Serneke använder amatörmetoder istället för yrkeskunskap på Stockholms mest trafikerade cykelstråk i slutet på Götgatsbacken. TA-planen följs inte. Denna lekstuga skulle givetvis inte tillåtas på Essingeleden eller centralbron.


  Ingen TA-plan finns för plastbanden. Foto/observation Rikard


  Det börjar med att entreprenören Serneke spärrar av cykelstråket med plastband, istället för att göra en riktig omledning med pilar och hänvisningar. Ingen TA-plan finns för detta. Cyklandeombud ringer upp en arbetsledare på Serneke som svarar "vi har inget med pilar att göra".

  "Vi har inget med pilar att göra"

  Trafikkontorets avdelning för markupplåtelse hittar inget tillstånd, polisen hittar  heller inget tillstånd. Däremot finns en TA-plan. TA-planen följs inte av entreprenören Serneke, inte i etableringsfasen och inte efter etablering heller. Skyltar som informerar om kommande bygge några veckor innan byggstart har heller inte använts. Det brukar vara vanligt vid större huvudstråk.

  Serneke använder amatörmetoder för omledning av Stockholms mest trafikerade cykelstråk.


  Efter att arbetsplatsen är etablerad följs fortfarande inte TA-planen. Serneke struntar helt i yrkesmässiga lösningar och väljer hobbylösningar. De målar lite med sprejfärg på ett hörn som sticker ut, istället för rätt skyltar. Staket som spärrar av saknar pilar och reflexer.

  Skyltar för gångtrafik från slussen saknas.
  Räcker singelkörfält för Stockholms mest trafikerade cykelstråk? Har trafikkontoret gjort en analys av trafikflödet?


  De cykelfält som nu finns på totalt 3,5 meter klarar bara en cyklande i varje körriktning, och södergående trafik uppför backen blockeras dessutom av en betongfot. Här behövs minst dubbla led med cyklande i varje körriktning för att klara framkomligheten. Första dagen utan skyltar som krävs enligt TA-planen orsakade kaos, cykelstråket fylldes av gångtrafik.
  Med ytterligare en meter, alltså 4,5 meter, skulle framkomligheten kunna fördubblas. Med 4,5 meters bredd finns plats för två cyklande i varje körriktning. 


  "Fullt med fotgängare på vägen hem. Folk som kommer nere från bussarna vid Södermalmstorg rundar bara träbaracken och fortsätter. Som på Arsenalsgatan."

  Foto/observation Cyklistbloggen/ Christian Gillinger

  Räcker ytan för gångtrafik när uteservering tar halva bredden på gångbanan?

  Vad gör trafikkontoret?


  Trafikkontoret är medvetna om att byggföretag ofta brister i kunskap om omledning av trafik. Dessutom har trafikkontorets handläggare otillräcklig tid för att hinna kontrollera TA-planer på plats. Detta är arbetsledningen på trafikkontoret väl medvetna om. Här borde således trafikkontoret ge sina handläggare extra möjligheter att kontrollera kunskapsnivå för byggföretag, när det handlar om Stockholms mest trafikerade cykelstråk, samt kontrollera utförande på plats. Alternativt låta ett särskilt företag sköta omledningen. Platsen är att jämföra med Essingeleden för biltrafik, eller Centralbron för biltrafik. Där skulle givetvis ingen få för sig att dra ett plastband rakt över vägen utan rätt omledning.  Läs mer om arbetsplatser på cykelbanor • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväga • Ärendehantering

  160908 Anmälan mailad till trafikkontoret, ärendenummer SY1609081228XRL
  160908 Mail till entreprenören Serneke med rekommendation att anlita extern kompetens omedelbart för omledningen av trafiken.
  160909 Sernekes arbetschef svarar, men förstår inte att etableringen gjordes fel.
  160926 Trafikkontoret svarar efter 2 veckor om blockerande uteserveringen.


  Uppdateringar


  160926
  Efter nästan tre veckor kommer ett livstecken från trafikkontoret, trots att det är Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Men ingen direkt handling, de bara skickar synpunkten vidare till polisen.

  Hej,
  Det finns ett utfärdat polistillstånd för uteservering på denna yta sedan tidigare. Jag vidarebefordrar dina synpunkter då det är polisen som kan återkalla tillstånd. De tittar på platsen utifrån trafik, ordning, säkerhet.

  Med vänlig hälsning,
  xxxx xxxx, markupplåtare
  Trafikkontoret  160913 Avspärrning enligt TA-planen av gångtrafik saknas fortfarande, gående väljer cykelbanan istället.
  Uteserveringen som blockerar halva gångtrafiken är fortfarande kvar. Bredden tillåter knappt mötande gångtrafik, och än mindre två mötande med barnvagn.
  Entreprenören misslyckas med tydlig omledning, gångtrafikanter väljer cykelbanan istället.


  160909 Replik från Cyklandeombud

  Hej nnn tack för svar.

  Självklart behövs yta för ett arbete, men det ska ske yrkesmässigt, och här har Serneke arbetat utan yrkeskunskaper. Har personalen rätt utbildning eller var det nonchalans som var orsaken till att etableringen gjordes fel?

  Med vänlig hälsning

  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  160909 Sernekes arbetschef svarar

  Hej Jon
  Vi har också uppmärksammat några brister som vi jobbar med idag att lösa. Vi har för avsikt att innan dagens slut fått alla lösa trådar på plats så vår etableringar i enlighet med godkänd TA plan. Det är ju som du förstår inte vår avsikt att ställa till onödiga problem för våra trafikanter, men vi är tvungna att ta delar av gatan i anspråk för att kunna genomföra entreprenaden som i förlängningen kommer stockholmarna till gagn
  Med vänlig hälsning, nnn nnn Arbetschef SERNEKE   160908 Trafikredaktionen P4 uppmärksammar trafikstörningen


  TA-planen  2016-09-06

  Blockerande parkeringar i cykelfält i Stockholm

  Stockholms stads cykelfält blockeras ofta av förare i yrkestrafik och förare i privata fordon. Här samlas observationer för att visa hur vardagen ser ut för cyklande. Vissa gator har särskilt stora problem med förare som blockerar. Vasagatan, Sveavägen, hela Hammarby Sjöstad m.fl.
  Läs mer om blockerande fordon  Ring Trafik Stockholm om felparkerade fordon i cykelfält/cykelbana

  08-651 00 00


  Observationer


  160923 Orkarinte Birger Jarlsgatan

  Foto Fredrik S  160920 Taxi Stockholm Kungsträdgårdsgatan

  Foto Johan F  160919 Ola L Kungsträdgårdsgatan

  160914 Ola L Palmfeltsvägen 7.30  160914 Ola L Palmfeltsvägen 7.30 LS Tankservice AB
  160913 Odengatan

  Foto Ola L  160912 Johan F Odengatan 12-30


  160909 Ola Larsson Skansbron 14.15. Aremo.


  160908 Sverigetaxi


  Taxi Stockholm Ola L

  160907 Spångavägen

  Foto Hillary T  160903 Strandvägen

  Foto Mattias Holgersson  160831 UPS blockerar cykelfält  Birger Jarlsgatan

  Foto Hanna Lindgren

   
  160815 Götgatan

  foto Brandon G

  160815  Hamngatan

  Foto Ola Larsson

  160627 Klarabergsviadukten Taxi kurir  160827 Götgatan Lotus Frukt. Företaget har fått ett mail om hur förarna följer parkeringsregler.

  Foto Mikael Åkerfelt  2016-09-03

  Korphoppsgatan perfekt galoppbana men omöjlig för cyklande

  Hammarby Sjöstad är miljöstadsdelen där det var tänkt att resor ska ske med kollektivtrafik, gång och cykel. Men cykeltrafiken glömdes bort. Cykelfält blockeras av förare i bil, tvärgatorna spärras av höga kantstenar och grov stor gatsten. Cykeltrafiken är hänvisad till trottoarerna, även genom felaktig skyltning. Vad gör stadshuset och förvaltningar?

  Korphoppsgatan i Hammarby Sjöstad är ett exempel på hur en gata inte fungerar för cyklister och handikappade. Hela Hammarby Sjöstad består till stor del av samma bristande lösningar.


  Cyklande föräldrar med lastcykel och cykelsläp utesluts, liksom
  cyklande med funktionsvariationer


  Stockholms handbok  Cykeln i Staden, sid 15:
  ”… viktigt att utforma cykelvägnätet för en jämn hastighet utan onödiga stopp eller hinder.”
  Läs mer om Hammarby Sjöstad  Ska en cykla från cykelfältet på Hammarby Allé via Korphoppsgatan ned till vattnet, börjar turen med att ta ut svängen reeejääält i bilarnas körbana för att komma in på den mycket smala avfasningen upp till trottoaren. Sedan får den cyklande smyga nedför den höga trottoarkanten och ned på tvärgatan.
  Därefter passera ytterligare fyra höga trottoarkanter och en yta med extremt skakig storgatsten med stora fogar. Stora gatstenar är absolut fel underlag även för rullstolar och handikappade.

  Lösningen: cyklister med tunga matkassar och barn bakpå, last- och armcyklister tar trottoaren istället! Så skapar Stockholms stad konfliktinfrastruktur.
  trottoarkant, trottoarkant, trottoarkant, trottoarkant

  Cyklande som kommer nedför Korphoppsgatan ned måste "Korphoppa" över fem trottoarkanter för att komma hem (där jag står och fotar). Handikappade som bara ska till andra sidan har fyra kanter att passera med rullstol eller rullator. ”En Stad För Alla” gäller inte i Hammarby sjöstad.
  trottoarkant hindrar cykeltrafiken 

  En förträngning av gatan med trottoarkant. Handikappad bilist som parkerar bilen kommer inte upp på trottoaren - parkerade bilar blockar fasningarna på P-rutorna. ”En Stad För Alla”, absolut inte.
  dubbel trottoarkant

  20 m senare ytterligare två Korphopp. Kabelskydd (bilden) på trottoarer och cykelbanor är alltid ett gissel för rullstolar, barnvagnar och cyklar.

  trottoarkant med kombination grov gatsten

  Nytt "korphopp": hög kant OCH stor gatsten, den som har handlat bär, frukt och ägg får räkna med att maten mosas och går sönder.  Kronan på verket (Korphoppsgatan): Brofundamentet sticker ut omärkt tvärs över kajens cykel- och gångbana. Avstånd mellan brofundament och gatsten är ca 30-40cm, på den bredden ska cykeltrafik passera.

  ”En stad för alla”, sid 48:
  "Hinder på gångytor ska i möjligaste mån inte förekomma." 


  En Stad För Alla, sid 119:
  ”…stadens långsiktiga mål att ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.”

  ”Ser du möjligheterna” står att läsa i en av Stockholms stads senaste kampanjer för att få fler att välja kollektivtrafik, gång eller cykel som vardagstransport. I Hammarby Sjöstad behöver Stockholms stad själva förstå och se möjligheterna, och hur cykelinfrastruktur ska byggas. Det går inte att prata ut medborgarna på något som inte finns.
  Det finns ett 20-tal tvärgator till de stora alleérna i Hammarby Sjöstad. Vid endast tre av dem (Henriksdalshamnen) har man låtit asfalten gå upp till trottoarkanten i en mjuk övergång till vändplatserna belagda med gatsten.
  Pollargatan
  Så här borde alla tvärgator se ut, inga kantstenar med höjdskillnader. Gatstenen borde bort också tas bort. Pollargatan i Henriksdalshamnen.


  Cykeln i Staden” och ”En Stad För Alla” (handikappade) är två bra handböcker som Stockholms stad tagit fram, men som inte har använts i Hammarby Sjöstad. Därför har framtids- och miljöstadsdelen Hammarby Sjöstad blivit ett cykelfiasko. Som staden stolt visar upp för internationella besökare.


  Hur Stockholms stad skriver om planerad trafik i Hammarby Sjöstad
  Ärendehantering

  xxx

  Uppdateringar

  161026
  Exploateringskontoret målar linjer istället för att bygga riktiga lösningar för cykeltrafiken.

  Foto Fredrik J