Kontaktuppgifter driva ärende hela länet
Här finns alla uppgifter på hur du driver ärende och skickar klagomål i hela Stockholms län, alla kommuner. • Kolla om någon annan redan driver samma ärende i facebookgruppen Cykla i Stockholms län
  länk
 • Kolla om cykelbanan är ett regionalt cykelstråk, då är ärendet mer viktigt. Bästa kartan just nu är Opencycle map. Lila stråk är regionala cykelstråk. Blåmarkerad cykelbanor är Huvudstråk i Stockholms stad.
 • Kolla om cykelbanan (i Stockholms stad) är prioriterat stråk, karta finns via denna länk
 • Anmäl storsäck tex Sortera, Big Bag på 020516516 Länk
 • Alla tips om att driva ärende
Journummer


Viktigt att journummer bara används då det finns risk för tex personskada. Journummer är avgörande, eftersom den cyklande oftast observerar akuta farliga hinder på väg till jobbet, eller på väg hem. Och det är oftast utanför kontorstid. Är det stor fara för cyklande på större stråk kan trafik P4 Stockholm kontaktas, i tweet https://twitter.com/TrafikP4Sthlm  eller telefon 020-999444. Dock har cykelrelaterade störningar låg prioritet hos trafikredaktionen P4 Stockholm.


Stockholm


Använd appen "tyck till" och välj klagomål. Då får du ett ärendenummer. I appen kan man lämna position med telefonen och lägga till bild. 
Om man använder web-funktionen för felanmälan är det lite krångligare med position mm. Välj klagomål. https://iservice.stockholm.se/open/TyckTill/Pages/TyckTill.aspx?systemId=synpunktsportalen

"Felanmälan" går direkt till entreprenör via Trafik Stockholm. Trafikkontoret ser aldrig anmälan utan får bara statistik på antalet inkomna felanmälan. Därför är det viktigt att också skicka in ett "Klagomål" om felanmälan inte leder till åtgärd eller förbättring så Trafikkontoret informeras om bristerna hos entreprenören och kan ta upp det med dem.
Det går också att maila trafikkontoret@stockholm.se och tex fråga vem som är ansvarig lokalt trafikplanerare, och be om kontaktuppgifter för att driva långsiktig dialog/ärende.

När en får svar från trafikkontoret kommer de mailen nästan alltid från en noreply@-adress. Ofta står handläggarens hela namn i svaret, då kan du byta ut noreply@ mot fornamn.efternamn@stockholm.se för att kunna svara med uppföljande information eller följdfrågor.

Om det är akut och speciellt vid risk för personskada, ring också Trafik Stockholm 08-651 00 00, de kan skicka ut bil direkt för åtgärd, och det funkar ibland, beroende på olika faktorer och kanske även slump, och vilka operatörer som jobbar just för tillfället på Trafik Stockholm. Kompetensen om framkomlighet och risk för personskador för cykel varierar kraftigt hos Trafik Stockholm. Det beror även på kompetens hos utförande operatör (varierar kraftigt), och hur de värderar info från Trafik Stockholm.
Stockholms stad svarar sällan på Twitter.

Bygge som använder cykelbana/cykelfält måste ha tillstånd av tjänstepersonen markupplåtare på trafikkontoret, samt tillstånd av polisen. Kontakta markupplåtaren på trafikkontoret för att uppmärksamma när cykelbanor används av byggarbetsplats, om omledning saknas eller är felgjord.

Begär ut TA-plan, det kan ge effekt. Och en kan se om entreprenören följer godkänd TA-plan.
taplaner.tk@stockholm.se är mailadressen

Botkyrka


Felanmälan i appen "Botkyrka kommun" med GPS-position, bild och återkoppling.
Telefon dagtid 08-530 610 00 (kommunens kontaktcenter, kan vara telefonkö)
Journummer 08-530 610 00 (där anges vilket journummer som ska ringas)
Felanmälan via mail: kontaktcenter@botkyrka.se
Cykelrapporten: ? fråga mailad.
Twitter/Facebook ?

Ekerö


Anmälaren får idag själv kolla vem som sköter vägen för att rapportera till rätt väghållare 
Kommunens växel 08-560 391 00 (nästa år nytt nummer) 
Journummer: Ramavatalsentreprenör borde ha, Dalkia sköter de mesta, Ekerö ska återkomma till mig om de har journummer.
Hemsidan ska uppdateras.  "Ekerö direkt" kommer nya kundtjänst heta.
Ekerö kommun känner inte till Cykelrapporten
På Ekerö är det en utmaning att 80% av vägnätet ägs av Trafikverket och vägföreningar. 
Twitter/Facebook ?

Danderyd


Felanmälan på web, man kan sätta position på karta. http://www.danderyd.se/Trafik--infrastruktur/Felanmalan-och-synpunkter/
Tekniska kontoret: 08-568 912 80, verkar gå till enskild tjänsteperson. 
Inget journummer finns. De känner inte till cykelrapporten.
Kundtjänstens öppettider: 
mån-fre 9-12 och 13-15.30.
Twitter/Facebook ?Haninge


Felanmälan på web, karta saknas för position. https://c2s.c2management.se/c2/C2Direkt89.7L95S/?AI&LOGIN=Felanmalan
Om felet kräver en omedelbar insats dagtid, ring kommunens växel 08-606 70 00
det går också att maila direkt till arbetsledaren på peter.sielck@haninge.se
Nummer direkt till trafikärende 08-606 88 00
Journummer utanför kontorstid 086068800, men bara när det är risk för personskada.
Haninge har en app som lite kryptiskt heter "snacka stad" där förslag kan lämnas, men fungerar inte som felanmälning.
Cykelrapporten i Haninge? Arbetsledare Peter: Vi har fått någon felanmälan via Cykelrapporten som mejl, tyvärr får vi inte bild eller GPS-position. Vi åker ut och tittar, vi är mycket ute och åker, försöker rondera hela tiden. Vi har ett eget gps-baserat system. 
Trafikverket ansvarar för en hel del, vissa cykelbanor ansvarar bostadsrättsföreninger för. Haninge kommun skickar då vidare ärendet till dessa väghållare.
Twitter/Facebook ?

Huddinge


Felanmälan via web, karta saknas för position. http://www.huddinge.se/sv/trafik-vagar-och-resande/felanmalan/
Felanmälan via telefon dagtid 08-535 366 00 servicecenter Miljö-Samhäll
Journummer utanför kontorstid: 08-535 366 00 kopplas till räddningstjänsten
Cykelrapporten: Huddinge får enstaka felanmälningar via cykelrapporten som då läggs in i Huddinges eget system för felanmälningar. Det kom in ett antal rapporter då Cykelrapporten togs i bruk men det har inte varit några sedan dess.
Twitter/Facebook: Huddinge kommun tar emot kommentarer både via facebook och på hemsidan och de svarar vi på.
App för felanmälan: Vi har i dagsläget inga resurser eller planer på att ta fram en egen app för felanmälan.

Järfälla


Felanmälan via web, position via karta saknas, men det kanske kommer, http://www.jarfalla.se/kontaktinfo/kontakta-oss/missnojd.html
Telefon kontorstid 08-580 285 00,
2 arbetsdagar handläggning, Järfälla har både egen personal, samt anlitar entreprenör för åtgärd.
Jourpersonal finns, och de ska man kunna kontakta på samma telefonnummer efter kontorstid, Järfälla vill inte lämna ut det numret offentligt. De känner inte till Cykelrapporten.
Twitter/Facebook ?Lidingö


Felanmälan via telefon dagtid 087313303 tekniska förvaltningen
Felanmälan via mail. kundtjanst.teknik@lidingo.se
Journummer 087316828
Lidingöbron telefon dygnet runt 0771-921 921 Trafikverket
Cykelrapporten: Vet att den finns, ärenden kommer som e-post, vidarebefodrar t entreprenör eller intern handläggare. Både gps och bild kommer fram. Dock sällan felanmälningar skickas via Cykelrapporten.
Twitter/Facebook? Lidingö får ibland in cykelärenden på twitter/facebook, och deras policy är att svara inom 24t.
Lidingö ser väldigt positivt på att cyklande rapporterar i fel och brister kring cykelinfrastruktur.
Nacka


telefon kundcenter 08-718 80 00
Journummer är också 718 80 00, efter kontorstid lämnas journummer ut, som skickar vidare till jourpersonal.

en app kommer troligen efter nyår. Och hemsidan uppdateras snart med bättre positionsangivelse på karta.
Cykelrapporten funkar inte i praktiken, Nacka har kontaktat Cykelrapporten för att förbättra funktionaliteten, men inte fått återkoppling från systemansvarig.
Twitter/Facebook ?
Sollentuna


App finns inte.
Återkoppling utlovas inte från web-formulär
Felanmälan via mail kontaktcenter@sollentuna.se
Felanmälan via telefon 08 579 210 00
Journummer 086238866
Cykelrapporten tar emot felanmälningar via Cykelrapporten.
Twitter/facebook ?Solna


Telefon: Kontaktcenter svarar dagtid på alla ärenden
Dagtid 08-746 10 00 kl 8-17 måndag, tisdag och torsdag, kl 8-18 onsdag, kl 8-15 fredag
Akut jourtelefon 070-779 42 00
Trafiksignaler, gatubelysning, Dagtid 08-734 20 00
Gatubelysning (Vattenfall) övrig tid 020-82 58 58
Solna svarar även på twitter.Sundbyberg


Felanmälan i app på karta, med foto.
Felanmälan på webb har karta, och man kan se redan anmälda ärenden på kartan.
Telefon 08-706 80 00
Telefon gatubelysning 08-628 46 06 Gatubelysning utanför kontorstid 08-733 03 83.Jourtelefon före/efter kontorstid 087330383
Cykelrapporten används, men i Sundbyberg tycker de att Cykelrapporten är svår att anpassa till deras egna rutiner/system. De skickar oftast inte återkoppling till anmälaren via Cykelrapporten.
Twitter/Facebook ?Tyresö


Karta finns men det går inte att enkelt ange position för felanmälan där. Det kräver att man använder ritverktyg och sparar ner XML-fil och sedan skickar in den filen. Mät och kart avdelningen kan svara på hur det fungerar. sbf@tyreso.se eller 57829100 Jag har mailat och frågat och fått vissa svar.

Synpunkter skickas in här https://e-tjanster.tyreso.se/KSB

Felanmälan på telefon 08-5782 98 00 till Service center
Mån-ons 8.00-16.00 Tors 8.00-19.00 Fre 8.00-12.00Servicecenter har lunchstängt kl 12-13.
Akuta fel på kommunens gator efter kontorstid 08 798 44 44

Tyresö kommun använder cykelrapporten, men upplever det delvis komplicerat att integrera i kommunens system. De får inte in så många ärenden från Cykelrapporten.
I Tyresö finns också sträckor som Trafikverket ansvarar för, vilket kan orsaka att ärenden skickas mellan olika väghållare, vilket försvårar för de cyklande som engagerar sig och driver ärenden.
Twitter/Facebook ?Täby


App finns för felanmälan, med position på karta, och möjlighet att bifoga bild.
Felanmäla på web, karta saknas för position https://service.taby.se/FFS
Felanmälan via telefon dagtid: 08-55 55 90 00 Täby kommun
Journummer 087680312
Cykelrapporten: Täby svarar att de inte är anslutna till cykelrapporten, utan hänvisar till Täbys egna app.
Twitter/Facebook ?Trafikverket


Där trafikverket är väghållare, tex vissa cykelbanor på Ekerö. Trafikverkets operatörer anser oftast att de inte handlägger ärenden på cykelbanor över huvud taget. 
Det går inte att anmäla sig som trafikrapportör som cyklande (systemet är utvecklat för motortrafik) det går inte att rapportera med appen live trafik, (utvecklad för motortrafik tillsammans med Svenska Åkeriföretag)
Telefon 0771-921 921 tryck 3, öppet dygnet runt. (kundtjänst tycker telefonsamtal är att föredra, går snabbare)
Trafikverkets facebooksida https://www.facebook.com/Trafikverket
Mail: trafikverket@trafikverket.se (kan ta längre tid än telefonsamtal) i mail sker diarieföring, både för klagomål och förslag)
Ange position i felanmälan: ange gps-koordinater (från valfri kartapp i telefonen tex)
Ärendenummer: skapas på ärenden lättast via mailPolisen


Begära ut tillstånd för tex containers som står på cykelbanor, event som drar ledningar över cykelbanor. registrator.stockholm@polisen.se Ringa polisens LKC (länskommunikationscentralen) om det är akut farliga hinder på cykelbana, först ring 11414, begär länskommunikationscentralen. Beskriv ärendet. Var beredd på att polisen först inte tycker att cykelbanor är något att åka på över huvud taget. Så det krävs en hel del övertalning. Eller säg att du kommer att fortsätta ringa tills de skickar patrull.Cykelrapporten, oklart om den fungerar


Inget vi rekommenderar. App och web är tänkt att fungera i hela Sverige, alla kan se alla ärenden, kommentera andras felanmälningar mm. I appen kan position ges med mobiltelefon, bild kan bifogas. 
Några kommuner upplever att Cykelrapporten inte fungerar helt optimalt.1 kommentar:

 1. För mycket gnäll när inte entreprenörer klarar av uppsatt TA-plan, är att man ber entreprenören revidera den så att den matchar hur de jobbar. Sker i ett ärende för mig Klarabergsgatan-Klara Östra Kyrkogata.

  TK verkar göra allt för att Skanska ska slippa ursprungsplanen utan hänsyn till att folk behöver kunna ta sig fram där med cykel.

  SvaraRadera