Skriva bloggpost

Bloggposten inleds med ingress i format "underrubrik". Några meningar som beskriver det viktigaste och lockar till läsning. 

(radbrytning)
(radbrytning)
Bild 1, som lockar till läsning och visar det viktigaste. Bildtext kan vara
datum plats och annan extra info. Max en rad. Gärna grafik i bilden. Välj storlek "stor".
(radbrytning)
(radbrytning)
[texten uppdateras]
(radbrytning)
(Brödtext börjar) Denna instruktion avviker sannolikt delvis från journalistiska och grafiska grundregler, och är mer anpassad för specifikt Superlokala Cyklandeombud. Här börjar ärendet beskrivas mer i detalj. Viktigt att vara korrekt, fokusera på fakta och inte överdriva. Rubriken för posten bör vara kort, tydlig och beskrivande. "Urusel trafiklösning" säger inte så mycket. Bättre att försöka beskriva på vilket sätt det är farligt/bristande, och var. Kanske "Skyltar riskerar invalidiserande skador slussenbygget" kan vara tydligare. "Farlig slang över cykelstråk Vällingby" är ett annat exempel. Första bilden i bloggposten är den bild som används när bloggposten länkas till andra ställen. Se till att det finns radbrytningar före och efter den plats där du tänker lägga in bilden. Använd symbolen i menyraden för att lägga in bilder. Bilden kommer att vara "centrerad" och låt den förbli så. Bildtexten  ska helst inte vara mer än vara en rad. Bildtexten ska inte vara samma info som redan syns i bilden, utan istället ytterligare information som tex datum och plats. Om fotografen är ett Cyklandeombud behöver det inte anges. Om fotografen inte är ett Cyklandeombud ska det anges, i format "foto: Anna S". Bildtexten underlättar också för läsaren att koppla ihop rätt textstycke med rätt bild. Bild 2 kan vara ytterligare ett exempel på ärendet, eller en detalj. Läs allt om grafisk profil för bilder här.
radbrytning
radbrytning
Bild 2 Grafiken hjälper läsaren att snabbt förstå detaljerna i ärendet
(radbrytning)
(radbrytning)

Rubrik till nytt stycke

(radbrytning)
Försök dela upp texten med nya rubriker. Välj format "rubrik". Och helst en bild mellan varje stycke. Undvik att kopiera in text/bild i blogger, för då följer det med tidigare formatering av text, och det kan vara krångligt/omöjligt att få rätsida på. Börja att skriva texten direkt i blogger istället. Tredje bilden bör vara en karta som visar positionen. Gör en screenshot med lagom skala i tex Google maps. Det är bra om det är lätt att förstå geografin, att kartbilden är tillräckligt stor för att se några kända konturer/vägar/vatten. Gör en grafisk hjälp med en pil, ring eller streck. I bildtexten skriver du tex "kartlänk" och länkar till en exakt position. Det är bra särskilt för yrkespersoner som hanterar ärendet. Om ärendet ligger längs ett cykelstråk kan det vara bra att komplettera med screenshot från karta som visar cykelstråk.
(radbrytning)
kartlänk
(radbrytning)
(radbrytning)
(radbrytning)

Ärendehantering

(radbrytning)
170124 Anmälan till trafikkontoret, ärendenummer SY1705121547GVI
170131 Svar från trafikkontoret "Vi ska påminna entreprenören" Ärendenummer SY1705121529JXS
170203 Replik från Cyklandeombud
170206 Lokalpress Mitti skriver om ärendet
170209 Svar från entreprenören Skanska "vi har följt TA-planen"
170212 Replik från Cyklandeombud till entreprenören
170216 Svar från trafikroteln "vi ber trafikkontoret se över rutinerna"
170612 Påminnelse från Cyklandeombud, ännu inget svar med konkret lösning

(Avdelningen "Ärendehantering" är viktig, eftersom allt Superlokala Cyklandeombud gör handlar om att driva ärende och följa upp ärenden ända tills rätt åtgärder görs av ansvariga. Listan är bara en sammanfattning, ett datum per rad, med ärendenummer om det finns. Datum får fet stil. Inga fullständiga namn skrivs ut på tjänstepersoner i lägre befattningar, istället skrivs det som Exxxx Axxxx och tjänstebeteckning. Om det finns ett kort relevant citat kan det skrivas ut med citationstecken. De fullständiga texterna i mail listas längre ner under rubriken "Uppdateringar")
(radbrytning)
(radbrytning)

Lägga in videofilm

(radbrytning)
Att lägga in en videofilm är lite bökigt. Börja med att lägga upp filmen på Cyklandeombuds youtube-kanal. Välj "dela" och "bädda in" på Youtube-sidan, kopiera den koden. På bloggen byter du till HTML-läge. Se till att det finns några radbrytning före och efter platsen du vill lägga in videon. Klistra in koden. Ändra height till 400, ändra width till 230. Byt tillbaka till "skriv-läge" i blogger.
Det finns en symbol i bloggers menyrad för att lägga in videofilm, men det verktyget ger fel format.
(radbrytning)

(radbrytning)
(radbrytning)
(radbrytning)

Läs mer om-lista, på samma tema

(radbrytning)
(radbrytning)
(radbrytning)
(Efter rubriken "läs mer om" kan du samla andra poster i samma tema, länkar till studier och styrande dokument. Skriv första raden, markera med verktyget i menyn för punktlista. Lägg till fler punkter med radbrytning. Vägarbeten har en given lista på länkar tex. Är det en entreprenör som har många tidigare poster är det lämpligt att lista dessa. Är det tema blockerande parkeringar finns det också givna listor med tidigare bloggposter. Det visar att det är systematiska brister. När det finns många poster på samma tema är det läge för en samlingsbloggpost.)

Uppdateringar

(radbrytning)
(Datumordningen är här senaste uppdatering överst, då är det lättare att se aktuell status. Här redovisas hela mail, med undantag för namn på lägre tjänstepersoner. Dessa kan istället skrivas som "Exxx Axxx, kommunikatör". Svar formateras indraget, med verktyget "citat" i menyraden på blogger. Då blir det lättare för läsaren att förstå vad som är svar från andra parter, och vad som är replik från Cyklandeombud. Även uppdaterande bilder kan läggas in under denna rubrik. Avdelningen uppdateringar ligger alltid sist i bloggposten.)

170304 Nytt mail till Solna stad

Hej
Nu är cykeltrafiken omledd istället, är det för att entreprenören vill ha byggtrafik där? Det kan entreprenören klara med flaggvakter när lastbilar behöver passera. Alternativt komma från andra hållet. Detta är ett regionalt cykelstråk, det är en huvudled, då får entreprenören anpassa sina leveranser efter det.
Den omledning som är gjord är urusel. Entreprenören behöver utbildning.
Se alla detaljer via länken
Vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län170222 Svar från Solna stad

Hej,
Har tyvärr ingen mer information.
Vi gör dagligen kontroller oanmälda och anmälda i stadsmiljön för att kontrollera att olika tillstånd följs.
Samt tar vi hjälp av medborgare och företagare som sänder in synpunkter och felanmälningar.
Vi avvaktar TA-planen som skulle sändas in i efterhand och därefter utfärdas eventuellt vite.
Med vänlig hälsning170221 Replik från Cyklandeombud

Tack tusen tack för svar,
Givetvis förstår vi att det är entreprenören som har det fulla ansvaret, och att de ska ha utbildning/kompetens för det de gör i trafiken.
Att Solnas kontrollanter inte kan vara ute och bevaka alla arbetsplatser har vi också full förståelse för.
Om det efter utredning visar sig att entreprenören varit försumlig, borde det finnas grund att kräva vite.
Vet du om bärgningsarbetet handlade om akut räddning av människa, eller var det bara bärgning av tomt fordon, då tid finns för planering av arbetet?
Enligt de som cyklat förbi saknades skyltar i minst en riktning. Det som fanns var koner och blinkande ljus på bärgningsfordonen.

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
170221 svar från Solna
Arbetet utfördes utan vår vetskap vi har krävt in en förklaring och ta-plan
Akuta ärenden/trafikfarliga med som du skriver borde anmälas även till polisen för akut åtgärd.
Vi fick felanmälan idag, ärendenummer bygger på när ärendet registrerades och det var idag 2017-02-21 11:04
Med vänlig hälsning170221 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar,
Var det akut risk för personskador, satt någon fastklämd i det välta fordonet? Var det att beteckna som räddningstjänst? 
I så fall förstår vi givetvis att räddningstjänst kan glömma att de orsakar risk för dödsfall/invalidiserande skador för andra trafikantgrupper. 
Om det inte förelåg en akut räddningsinsats med fastklämd människa, hur kunde entreprenören tillåtas riskera dödsfall/invalidiserande skador för de trafikslag som ska ha högsta skydd? Hur kunde entreprenör tillåtas blockera alla körriktningar på cykelstråket? Det regionala cykelstråket är som E18 för cykeltrafik. Om det inte fanns akut risk med fastklämd person fanns det gott om tid att planera en bärgning utan att trafikanter utsätts för stora risker. 
Vi förstår inte hur vi ska värdera svaret, "varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats” anser Solna att det fanns en rätt utförd omledning? Att det är ok att cyklande leds rakt ut i mötande biltrafik? 
En stor kranbil skulle kunna stå på kolonnvägen utan att blockera cykelstråket. Fanns ingen yta från andra hållet att angöra med bärgningsfordon?
Felanmälan skickades in under måndagen, varför åtgärdades inte risker för gång och cykel redan då?
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
Via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534170221 Mailsvar från Solna kontaktcenter

Hej Jon, 
Detta är olyckligt, igår inträffade en olycka inne på arbetsområdet där en lastbil välte. Idag på morgonen utfördes bärgningsarbeten där man akut var tvungen att ta cykelbana och gångbana i anspråk. Varnande ljus och skyltar ska ha varit på plats och kan delvis ses på videon. Vid akuta arbeten kräver vi in TA-plan i efterhand, vilket vi har gjort i det här fallet. Enligt uppgift ska bärgningsuppgifter vara klara nu efter lunch.
Se bifogad bild
Med vänlig hälsning
Mxxxxx 170221 kl 11.30 Solna svarar på twitter, ett akut bärgningsarbete, klart vid lunch.

Antingen betyder svaret att "en säker omledning kommer att vara etablerad vid lunch". Alternativt betyder Solnas svar "Entreprenören får göra klart först, så farligt är det inte, dödsrisken kan få fortsätta fram till lunch".
Solna stad beklagar inte att det är ett allvarlig misstag.


170220 Observation visar att cykelstråket var blockerat både kl 08 och kl 17.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar