2016-11-27

Trafik Stockholm brister i kunskap om cykeltrafik

Trafik Stockholm har avgörande brister i kompetens om cykeltrafik. Det är särskilt allvarligt eftersom felanmälningar bedöms där innan entreprenör kontaktas för åtgärd. Sen gör entreprenören en egen bedömning, och entreprenörerna saknar också till avgörande del kompetens om cykeltrafik.


Regionalt cykelstråk. Omedelbar åtgärd beställs bara
för biltrafik svarar trafik Stockholm.Ofta uteblir åtgärd när medborgare felanmäler i cykelärenden i Stockholms stad. En av orsakerna är hur Stockholms stad organiserat hanteringen av felanmälningar, och att avgörande delar i den organisationen saknar rätt kompetens om cykeltrafik. Felanmälningar om akuta hinder passerar trafik Stockholm. Där saknas till avgörande del kompetens om cykeltrafik och risker för cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Även om ett ärende skickas vidare till entreprenören, saknar även entreprenören till avgörande del kompetens om cykeltrafik, och rätt åtgärd uteblir. Detta är dokumenterat.

Trafik Stockholm struntar i den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategien
Läs om den av kommunfullmäktige beslutade framkomlighetsstrategien här
http://www.stockholm.se/trafiken
"Cykla inte när det är mörkt"

Det häpnadsväckande svaret ger trafik Stockholm istället för att beställa åtgärd, när prioriterat cykelstråk blockeras farligt.
Läs ärendet här


Prio cykelstråk blockeras farligt av bilar.Trafik Stockholm måste få utbildning i cykeltrafik

Förvaltningschef Jonas Eliasson måste starta internutbildning för trafik Stockholm. Den utbildningen behöver tas fram av en extern aktör med lång erfarenhet och kompetens av cykeltrafik. Trafikroteln och trafikborgarrådet Daniel Helldén behöver ge det uppdraget till trafikkontoret att trafik Stockholm ska internutbildas.


trafik Stockholm


Entreprenörer behöver utbildning om cykeltrafik

De entreprenörer som trafik Stockholm kontaktar behöver utbildning om cykeltrafik.


En handbok om cykeltrafik behöver tas fram för trafik Stockholm

En handbok med riktlinjer och exempel behöver tas fram till trafik Stockholm och de entreprenörer som anlitas av trafik Stockholm. Ännu bättre är om det finns en nationell handbok, det är onödigt att städer tar fram egna handböcker, det blir en onödig kostnad. Många bra handböcker finns redan i olika kommuner. Även hos VTI finns mycket färdigt material att läsa om cykeltrafik.Läs mer om brister i Stockholms stads felanmälningssystem


Kontaktuppgifter för felanmälning i hela länet

Ärendehantering

Ärendenummer trafikkontoret SY1611280911FFW, trafikverket #357528
161127 Mail till trafikroteln, förvaltningschef Jonas Eliasson, trafik Stockholm, trafikverket
161201 Trafikverket svarar att det inte är en trafikverketfråga över huvud taget.
161205 Replik/följdfråga frun Cyklandeombud till trafikverket
161205 Svar från trafikkontoret
161205 Följdfråga från Cyklandeombud till trafikkontoret

Uppdateringar


161205 Replik till trafikkontoret

Hej tack för svar ang kompetensbrister i Trafik Stoclholm.
Tack för trafikkontorets arbete att förbättra för cykel som vardagstransport i Stockhlms stad. 

Jag har försökt återskapa konversationen i ärendet längst ner.

Superlokala Cyklandeombud har svårt att förstå svaret att systemet inte är beroende av operatörens kunskap om trafikslag. I våra dokumenterade ärenden är det just operatörens brist på kunskap som gör att rätt åtgärd uteblir. Eller menar trafikkontoret att denna brist på kunskap sitter i de styrande åtgärdsplanerna som finns i systemet? 

Vi tror tvärtom att operatörerna besitter stor erfarenhet och kunskap om trafik, och att det är avgörande för resultatet. Problemet är att det brister avgörande i kunskap om specifikt cykeltrafik hos operatörer och ledning, och sannolikt även i åtgärdsplan i det tekniska systemet, samt hos utförande entreprenörer. 

En oberoende extern part med lång erfarenhet om cykeltrafik behöver utreda detta, och ta fram förslag på åtgärder både i utbildning och översyn av åtgärdplaner i systemet.

Hur ser åtgärdsplanerna ut i dagsläget? 
Vem skriver åtgärdsplanen?
I vilken omfattning tar entreprenören eget beslut om åtgärd?
I vilken omfattning är trafikverket delaktig i Trafik Stockholm? Trafikverket själva svarar att detta över huvud taget inte är en fråga för trafikverket.


Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
161205 Svar från trafikkontoret
Hej Jon,
Tack för din synpunkt!
På Trafik Stockholm så tar operatörer emot felanmälningar inom en rad olika områden, inte bara cykel. De agerar på dessa utifrån de åtgärdsplaner som finns inlagda i deras tekniska system. Systemet är alltså inte beroende av operatörernas kunskap om cykeltrafik eller andra trafikslag.
Jag har förmedlat din synpunkt vidare till ansvarig.

Med Vänlig HälsningJxxxxx, handläggareTrafikkontoret Stadsmiljöwww.stockholm.se
161205 Replik från Cyklandeombud

Hej tack för svar om kompetensbrister hos Trafik Stockholm.

Hur kan kompetensbrist i Trafik Stockholm inte vara en Trafikverketfråga när Trafikverket är med och driver Trafik Stockholm? 


Vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
161201 Trafikverket svarar, de har inget att göra med detta alls.Från: xxx, PLsts
Skickat: den 1 december 2016 12:45
Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>
Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik
Skickat: den 1 december 2016 12:45Till: Diariecenter Region Stockholm <stockholm@trafikverket.se>Ämne: SV: Trafik Stockholm behöver internutbildning om cykeltrafik Det är inte en Trafikverksfråga överhuvudtaget, det är högst tveksamt om det kan anses ingå i vårt uppdrag att ge den här typen av utbildningar som ju faller inom ramen för Mobility Management. Däremot är frågan viktig och högst relevant. Det finns andra aktörer som kan vara lämpade att tillmötesgå behovet. Stockholms stad har säkerligen själva bland sina trafikplanerare kompetens och vilja att göra detta. Man kan också prova med det nyinstiftade Cykelkansliet som lyder under landstinget. Kontaktperson där är Björn Sax Kajser. Cykelkansliets huvuduppdrag är att samordna berörda aktörer så att det regionala cykelvägnätet förverkligas. Med vänlig hälsning Dxxxxsamhällsplanerare, samordnareCiv.ing. dxxxxxx@trafikverket.seDirekt: 010 123 91 xx Trafikverket Region Stockholm172 90 SundbybergBesöksadress: Solna Strandväg 98Telefon: 0771-921 921www.trafikverket.se


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar