2016-11-04

Trädbeskärning blockerade cykelstråk Värmdövägen

Trädbeskärning blockerade Värmdövägen, utan omledning och skyltning. Cyklande med funktionsvariationer utesluts, föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp utesluts. Foto Linus Ahlberg


Här blockerades huvudleden för cykeltrafik, på regionalt cykelstråk. Föräldrar som skjutsar barn med lastcykel eller cykelsläp kommer inte förbi, kan knappt vända. Trottoarkanten har ingen ramp ner eller upp. Cyklande med funktionsvariationer utesluts också på samma sätt.


kartlänkEntreprenören blir irriterad på kravet att inte blockera huvudleden helt. 


Entreprenören saknar kompetens om cykeltrafik och behöver utbildning. Hur ser Nacka kommuns styrande dokument ut för hur arbete får utföras på väg?

Nacka kommun var ute och klippte träd. Bara bra så långt förutom att de hade blockerat hela GC-banan. Väldigt oförstående och irriterade när jag frågade hur jag skulle ta mig förbi. -"Ut i biltrafiken" var deras svar. -"Det här är inget konstigt, vi gör ju det här för din skull...."


Nacka kommun åtgärdar snabbt

Nu används skyltar och vakter, cykeltrafiken kan passera.
Ärendehantering

161103 Cyklandeombud twittrar till Nacka kommun
161103 Nacka kommun öppnar cykelstråket och anpassar arbetsmetoden.Läs mer om arbete på vägUppdateringar


161103 En ny bättre lösning görs av entreprenören. Nu kan cykeltrafiken passera.


Foto Henri Amcoff


161103 Cyklandeombud anmäler till Nacka kommun på twitter

twitter
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar