2017-03-22

Cykelstråk farligt blockerat, godkänt av trafikkontoret

En svart vägg utan omledning blockerar huvudled för cykeltrafik vid Stureplan. Trafikkontoret i Stockholms stad har godkänt blockeringen efter en "samlad bedömning".
[texten uppdateras]

Den farliga blockeringen på Birger Jarlsgatan 21 är placerad på ett pendlingsstråk för cykeltrafik. Här ska det vara högsta standard för cykel. Entreprenören har inte ens satt ut reflexer på den svarta väggen. Det finns risk för personskador. Denna lösning skulle vara helt otänkbar om det var en huvudled för motortrafik. Trafikkontoret har ännu inte lyckats presentera en godkänd TA-plan.kartlänkUtbildningbehov hos entreprenör och trafikkontoret


För att förstå stadens styrande dokument om cykeltrafik behövs utbildning av entreprenörer och tjänstepersoner på trafikkontoret. Och för att undvika liknande farliga lösningar i framtiden. Entreprenörer behöver certifieras för att få arbeta på stadens mark.
Läs mer om arbeten på cykelbanor

Ärendehantering

Ärendenummer
SY1703181512CAY (Fredrik S)
SY1703181506GVM (Helena S)
SY1703211258PIY (Helena S)
SY1703221354NRP (Cyklandeombud)

170318 Anmälan till trafikkontoret SY1703181506GVM och SY1703181512CAY
170320 Svar från trafikkontoret markupplåtning
170321 Svar från trafikkontoret
170321 Ny fråga om dokumentation i ärendet SY1703211258PIY
170322 Cyklandeombud frågar om TA-plan för Birger Jarlsgatan 21
170322 TK svarar: hittar ingen TA-plan Birger Jarlsgatan 21
170323 Ännu ingen omledning
170324 Trafikkontoret svarar "en samlad bedömning"Enkla standardlösningar finns  • Behöver entreprenören/bygget verkligen denna yta? Ofta går det att hitta lösningar som inte blockerar trafik.
  • Rätt utförd omledning är en enkel lösning. Asfalterad omledning i samma plan som cykelstråket, utan höjdskillnader krävs. Den omledningen kan förläggas ut i körfält för motortrafik, där det finns gott om plats.
Uppdateringar


170324 Cyklandeombud begär att se ursprunglig TA-plan och tillstånd från starten av byggets etablering.

Hej Nxxx, 
tack för dokumenten som gäller från idag 170324
Vi skulle även vilja se bilagor som polistillståndet hänvisar till:
De villkor som meddelats av Stockholms stad (bilaga BE) och Trafikkontorets yttrande (bilaga 1) ska följas. 
Hur såg tillståndet och alla dokumenten ut för byggetableringen från start, alltså innan 170324?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
170324 Entreprenören tar bort delar av den blockerande väggen på cykelstråket, rätt skyltning saknas fortfarande

Foto Helena S


170324 Trafikkontoret skickar nyproducerade polistillstånd och skiss, som har skapats efter anmälan från Cyklandeombud.

Hej!
Jag bifogar polistillståndet samt tillhörande skiss.
Efter att ha stämt av med ansvarig på trafikkontoret har det initialt gjorts en bedömning att TA-plan inte behövs. Efter att ha blivit uppmärksammade angående den faktiska utbredningen i cykelbanan har åtgärder vidtagits för att ta bort etableringen ur cykelbanan. Det ska vara åtgärdat under dagen. Byggetableringens placering utifrån bifogad karta kräver inte TA-plan enligt ansvarig på trafikkontoret.

Vänliga hälsningar,
Nxxxx, markupplåtare

Nytt polistillstånd från 170324


Ny skiss, från 170324
170324 Cyklandeombud fortsätter fråga efter godkänd TA-plan

Tack Nxxx för svar

Kan du skicka TA-planen och polistillstånd?
Tycker du och trafikkontoret att trafikomledningen är rätt och yrkesmässigt utförd, enligt de handböcker som finns om trafikomledning?

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö170324 Trafikkontorets markupplåtare svarar

Hej! Ursäkta sent svar. Platsen har innan yttrande skickats till polisen fått godkänt utifrån en samlad bedömning från trafikkontoret. Reflexer ska sitta på etableringen vilket nu är åtgärdat av tillståndshavaren. 
Inkomna synpunkter gällande gaturummets funktion är mycket värdefulla för att staden ska fungera på bästa möjliga sätt. I och med förlängningen av tillståndet minskas ytan för etableringen. Arbetet med att minska ytan har redan påbörjats och förväntas vara klar under dagen. Då kommer etableringen inte längre inkräkta på cykelbanan.
 Vänliga hälsningar,Nxxx Bxxx, markupplåtare170322 Trafikkontoret hittar ingen TA-plan för Birger Jarlsgatan 21

Hej,
Jag hittar ingen TA-plan med adress Birger Jarlsgatan 21. Pågår det ett arbete där? Vet du vad det är för typ av arbete?
HälsningarTxxxxx, TrafikingenjörTrafikkontoret, Tillstånd/TrafikstyrningBox 8311, 104 20 StockholmTelefon: 08-508 E-post: www.stockholm.se/schakt170322 Cyklandeombud uppmanar att göra omledning för cykeltrafik

Hej!
Tack för allt ni gör för cykling i Stockholm
Vid Stureplan finns ett pendlingsstråk för cykeltrafik, där trafikkontoret godkännt att en svart vägg står mitt i cykelstråket och blockerar. Det är inte ok, det är en farlig lösning som saknar omledning. Här behövs omedelbar omledning ut i biltrafiken. 
För att undvika liknande misstag behövs utbildning om cykeltrafik. Och kanske en enkel förtydligande guide om hur stadens styrande dokument om cykeltrafik ska omsättas i praktiken vid tillstånd för markupplåtelse.
Läs om alla detaljer här via länken
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

170320 Svar från trafikkontoret enheten för markupplåtning

"Placeringen har godkänts inom trafikkontoret men reflexer ska absolut sitta på planket. Jag kontaktar tillståndshavaren för att få detta åtgärdat. Etableringen kommer även att tas bort i månadsskiftet."

Cykelbanan längs Birger Jarlsgatan är ett pendlingsstråk,
där ska det vara högsta tänkbara standard.
2017-03-19

Entreprenör placerar stolpe mitt på cykelstråk Hornsbergs strand

En stolpe med skylt om stoppförbud för motortrafik har nyligen placerats på cykelbanan vid Hornsbergs strand. Stolpar är aldrig lämpliga att placera mitt i cykeltrafiken.
Foto: Elin F


Stadens tekniska handbok anger att stolpen ska placeras 40 cm in på gångbana. Där blir stolpen ett hinder för gångtrafik.


Från handboken Cykeln i staden


kartlänkLäs mer om stolpar som placeras fel 


Där stolpen är placerad är det ett huvudstråkÄrendehantering


170318 Felanmäld till Stockholms stad
Uppdateringar

2017-03-15

Grusupptagning i länet 2017, hela listan

Här listar vi planerade datum för grusupptagning för kommuner i Stockholms län. Grus är en säkerhetsrisk, 20% av singelolyckor för cyklande kan härledas till grus under april månad. Partiklar som dammar upp i dödsmoln är en tickande hälsobomb för cyklande längs trafikverkets vägar.
Eftersom grus är en säkerhetsrisk för cyklande behöver grusupptagningen ske tidigare. Under april månad stiger antalet singelolyckor relaterade till grus till 20%. Därför borde grusupptagningen vara klar innan april helt enkelt. Här finns ett behov att samordna hela länet, så att grusupptagningen sker samtidigt. Kan regionala cykelkansliet driva denna fråga?

Läs mer om säkerhetsrisker med grus på cykelbanor

Trafikverket struntar i egna rapporter om risker med partiklar


Grus och damm som ligger i väggrenen längs trafikverkets motortrafikleder är en hälsorisk för både cyklande och gående. Det dammar upp i stora moln av motortrafiken och vind, det knastrar i munnen på trafikanterna och blåser in i ögon. Trafikverket vill att cyklande ska andas in dessa farliga partiklar i två månader innan de tänker sopa. Trots att trafikverkets egna rapporter visar på risker och beskriver hur viktigt det är att minska hälsorisker med partiklar.Botkyrka


Har ännu inte uppdaterat hemsidan. Förra säsongen skulle det vara klar 1 maj.Ekerö 28 april


Sandsopning sker normalt veckorna 13 till 17. 28 april är sista datum i vecka 17Danderyd


Har ännu inte uppdaterat sin hemsida. I cykelplanen står senast 1 maj.Haninge


Datum oklart. Länk till kommunens sidaHuddinge 15 maj


Klart senast 15 majJärfälla 19 maj


Klara 19 maj v20, enligt detta schemaLidingö 7 april


Började 13 Mars, klart efter ca 4 veckor, 7 aprilNacka 25 april


Startar 20 mars, klart 25 aprilSollentuna 15 maj


Klara 15 maj.Solna 30 april


Klara 30 april
Stockholm 15 maj

Klara 15 maj.
Trafikkontoret uttalar sig i SVT. Dock finns inga frågor i ett brukarperspektiv från journalisten.

Stockholm anger argumentet att det måste vara plusgrader annars blir det isbana. Men vid sopning dagtid med vattendimma torkar asfalten direkt eller på några timmar. Om det är frost på natten spelar ingen roll.

Sundbyberg 15 maj


Klart 15 maj.Tyresö 15 maj


Börjar 15 april tidigast, klara 15 majTäby 15 maj


Klara 15 majTrafikverket


Klara senast 15 maj, cykel och gångtrafik prioriteras.
länk till svar
Trafikverket uppmanar att cykla för att minska farliga partiklar i luften, men vägrar sopa farliga partiklar längs cykelstråk på våren när det dammar som värst och knastrar mellan tänderna. Hyckleri och moment 22.
Dödsmoln med partiklar för cyklande och gående mot Västerort

Cyklande och gående får sand i ögonen, och får andas in partiklar i lungorna i sex veckor till. Trafikverket vägrar åtgärda.

Trafikverket om underhåll, bara 15% av kommunerna har godtagbart underhåll av cykelinfrastruktur i Sverige 2013.


170328 Svar från trafikverket, de vill inte sanda igen om det skulle snöa. Men på denna väg används inte sand, denna väg saltas.

170322 Fråga skickad till trafikverket

Länk till frågan på trafikverkets facebooksida
2017-03-14

Slalom för cyklande Hjorthagsmotet

Slalombanan i korsningen Hjorthagsmotet är svår att förstå. Hur har trafikingenjören tänkt här? I vilken handbok för cykeltrafik finns denna lösning förordad? Är det trafikverket eller trafikkontoret som beslutat om slalombanan?
Slalombanan för cykeltrafik i kornsingen Hjorthagsmotet är onaturlig och saknar logik. Det finns en visuellt naturlig fortsättning på cykelbanan, men det är gångbanan. Det blir extra förvillande. 90 graders rät vinkel används för regionalt cykelstråk

Här ska det vara högsta tänkbara standard för cykeltrafik. Det är pendlingsstråk, dessutom prioriterat cykelstråk och regionalt cykelstråk. Där har en yrkesperson ritat in en rät 90 graders vinkel. Andra yrkespersoner har godkänt den lösningen. Ytterligare yrkespersoner har byggd lösningen. Ingenstans har någon dragit i nödbromsen. I vilken handbok finns denna lösning för cykeltrafik? På insidan av den räta 90 graders vinkeln är en stolpe placerad. Cyklande som svänger lutar sig i en kurva, inte heller den kunskapen finns hos entreprenören.

Personen cyklar utanför den tänkta cykelbanan. 

Vem har ritat denna trafiklösning och varför?


Vilket är syftet med dessa onaturliga svängar?

Ärendehantering


170314 Fråga skickad till trafikverket och trafikkontoret
Ärendenummer trafikkontoret SY1703141009BJD
Ärendenummer trafikverket #395445
170316 Trafikverket svarar: Trafikkontoret är ansvariga
Uppdateringar170316 Trafikverket svarar i mail.

Hej Jon!
 Tack för ditt mejl.
 Cykelbanan som du avser i mejlet hör till det kommunala vägnätet så du behöver kontakta Stockholms stad.
Om du svarar på detta meddelande är det viktigt att du inte ändrar i ämnesfältet för att ditt svar ska hamna rätt.
Med vänlig hälsning
Cxxxx Exxxxx
Kundtjänsthandläggare
Telefon: 0771-921 921
2017-03-12

Cykeltrafik existerar inte i trafikläget

Att bilen ofta är norm för regionens förvaltningar märks även i rapportering av trafikläget. Stockholms stad hänvisar till sajten trafiken.nu och där existerar knappt störningar för cykeltrafiken. I hela Stockholmsregionen finns en enda störning noterad för cykeltrafik.
[texten uppdateras]
I verkligheten finns många fler störningar i cykeltrafiken. Rapporter om störningar för biltrafiken fungerar däremot bra, över 100 störningar är aktuella där. Trafiken.nu hävdar att de ger information om alla trafikslag på sin sajt, men det stämmer inte riktigt med verkligheten."Veckans trafik" behöver mer information för cyklande.


Den bloggliknande delen "veckans trafik" ger varje vecka en sammanfattning om trafiksituationen i Stockholmsområdet, det är en mycket bra ambition.  Men "veckans trafik" behöver inkludera cyklande trafikanter bättre. Det är sällan trafikhinder för cykeltrafiken nämns. När trafiken.nu tipsar om hinder vid olika evenemang och ger förslag på alternativa färdmedel till tex melodifestivalen på Friends arena nämns inte cykel över huvud taget. 

Vem driver trafiken.nu?


Trafiken.nu är en del av Trafik Stockholm, och är ett samarbete mellan Trafikverket, Stockholms stad, Nacka kommun och region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting). Här finns förklaringen varför störningar i cykeltrafik knappt finns på kartan. Trafik Stockholm har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Trafikverket har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Stockholms stads trafikkontor har till viss del också dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Biltrafik är fortfarande normen för Trafik Stockholm, Trafikverket och till viss del Stockholms stads trafikkontor. 
Lösning för att trafiken.nu ska rapportera störningar för alla trafikslag


  • På kort sikt kan trafiken.nu redan idag börja rapportera om störningar för cykeltrafik. Rapporter om störningar för cykeltrafik finns lättillgängligt och publikt via Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. 
  • På lång sikt behöver Trafik Stockholm, Trafikverket samt Stockholms stads trafikkontor utbildning om cykeltrafik. De behöver ändra organisationen så att störningar i cykeltrafiken också kan rapporteras. 


Det finns annan bra information för cyklande på trafiken.nu

Det finns dock ett pågående arbete att öka informationen för cykeltrafik. Trafiken.nu har flera kartor för cyklande. Bland annat en karta där cykelstråk som sopsaltas finns angivet, det är mycket bra.


Uppdatering 190629 Cykel finns med under fliken nyheter


Cykel glöms bort i tips om färdsätt vid evenemang

Ärendehantering


170312 Mail till trafiken.nu
170315 Svar från trafiken.nu
190629 Ny fråga till trafiken.nu
190703 Svar från Trafiken.nuUppdateringar


190704
Ny fråga från Cyklandeombud
Hej och tack för svar.
Det första beskedet vi fick var att ”frågan vidarebefodras till berörda för ev åtgärd”. Om inget beslut togs då, tex att lämna frågan utan åtgärd, då blev aldrig vår fråga vidarebefodrad till berörda? Eller är det beslutet inte dokumenterat? Vilka är de berörda som avsågs i ert första svar?
Ny kompletterande fråga, hur ser trafiken.nu’s uppdrag ut? Vilka har beslutat det uppdraget?
Med vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534

190704
Svar från trafiken.nu
Hej,
Det finns inget beslut att inte ta med cykeltrafik under trafikläget. Det finns alltså inget beslut att lämna ut.
Som jag skrev i tidigare svar så rapporteras det ibland hinder för cykeltrafik, dock inte lika systematiskt som för motorfordonstrafik och kollektivtrafik.
Hälsningar

190703
Upprepad fråga från Cyklandeombud

De frågor vi inte fick svar på är vilka personer är dessa berörda som tog det beslutet, och deras kontaktuppgifter? Hur ser det beslutet ut att inte inkludera cykeltrafik?
med vänlig hälsning
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
genom Jon Jogensjö


190703
Svar från trafiken.nu

Det finns i dagsläget inget beslut att ge en fullständig bild över hinder för cykeltrafiken under trafikläget. Ibland rapporteras störningar på cykelvägnätet, men inte lika systematiskt som för motorfordonstrafik och kollektivtrafik.
Trafiken.nu har hittills framför allt riktat in sig mot kollektivtrafik och motorfordonstrafik på det övergripande primära vägnätet. Det är också denna trafik som de olika ledningscentralerna framför allt arbetar med och det är också här som det finns rutiner och tekniska system för att följa och informera om trafiken i realtid. Detta är som du säkert vet än så länge inte lika utvecklat för cykeltrafik. När, hur och i vilken omfattning störningsinformation för cykeltrafiken kommer att publiceras mer systematiskt på trafiken.nu är idag oklart, men självklart finns det anledning att snabba på aktörernas arbete i frågan.
Vi håller med dig om att vi skulle kunna bli bättre på att tipsa om att använda cykel vid stora evenemang och trafikavstängningar, men självklart också rapportera störningar av en viss storlek. Särskilt vid större omledningar och förändringar av cykelnätet skulle det finnas behov av att tillgängliggöra det i kartan.
Hälsningar
Jxxx190629
Ny fråga till trafiken.nu

Hej
Tack för arbetet med trafiken.nu
2017 frågade vi varför cykeltrafik inte finns med i trafikläget. Då var svaret att frågan vidarebefordrades till berörda för ev åtgärd. Vi förstår nu att berörda inte ansåg cykel som trafik på samma sätt. Vi undrar nu vilka personer är dessa berörda som tog det beslutet, och deras kontaktuppgifter? Hur ser det beslutet ut?
Läs om ärendet här
https://cyklandeombudstockholm.blogspot.com/2017/03/cykeltrafik-existerar-inte-i-trafiklaget.html
Med vänliga hälsningar
Cyklandeombud Stockholm
genom Jon Jogensjö


190629
koll av hur många trafikstörningar för cykel på trafiken.nu

190629 inget om cykeltrafik

190629 referens vägtrafik

Under fliken nyheter finns uppdateringar om cykeltrafik, mycket bra.Cykel glöms bort som alternativt färdsätt

Veckans trafik 24-30 Juni 2019


I "veckans trafik" nämns cykeltrafik två gånger under perioden Januari-Juni, alltså i ca 26 veckobesked. Totalt antal händelser i veckobrev är ca 200 under den perioden.


170315 Svar från trafiken.nu

Hej Jon, Tack för ditt meddelande och för att du använder Trafiken.nu. Jag vidarebefordrar informationen till berörda för ev åtgärd. Hälsningartrafiken.nu/stockholm - ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket och Trafik Stockholm170312 Mail till trafiken.nu

Hej!
I rapporteringen av störningar i trafiken finns knappt störningar för cykeltrafik alls. På kartan just nu hittar vi bara en notering om cykeltrafik. 
Störningar i cykeltrafiken finns lättillgängligt och publikt hos Superlokala cyklandeombud i Stockholms län. 
Vänliga Hälsningar
Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
via Jon Jogensjö