2016-05-31

Postnord: Vi har tillstånd för leveranstrafik på cykelbanor

Postnord hävdade tidigare på twitter att de har tillstånd att använda cykelbanor för leveranstrafik. Sen säger Postnord att de inte riktigt har tillstånd. Nu svarar presstjänst "kan vara så att vi har tillstånd"

[texten uppdateras]

Foto Björn Billung

Läs mer: Stockholms stad måste börja bötfälla när förare blockerar cykelfältI facebookgruppen Cykla i Stockholms län rapporterar Pär Svanström om att Postnord blockerar cykelfälten längs Hornsgatan med lastbil gång på gång. Pär kontaktar Postnord via twitter och får svaret att Postnord har tillstånd att använda cykelbanor för leveranstrafik.


Länk till twitterinläggetPostnord backar och svarar att förarna ska följa regler
Postnord backar om att de har tillstånd, "det blev inte helt rätt". Eller blev det kanske helt fel?


Postnord har inga tillstånd


Cyklandeombud Björn Billung:
Jag ringde upp Pablo, AVARN Security (fd G4S), angående eventuellt tillstånd för Postnord att stå i cykelfält: "Jag har aldrig hört talas om några sådana tillstånd, känner jag inte till - utryckningsfordon med blåljus är de enda. Lyssna med Tk, de kanske vet..." 
Trafikkontorets jurist, Måns Lysen, ber att få återkomma men säger: "Det kan jag inte tänka mig att Postnord har fått."  
Cyklandeombud tog upp den här frågan med ansvarige på Postnord redan 11 april. Tahir Peci, sade då:"Att hålla vår trafiksäkerhetspolicy är viktigt! Vi försöker hitta p-platser, tvingas dubbelparkera ibland - du vet hur det är i Stockholm! Vi vill inte göra så. Och vi har sagt till om att undvika cykelfälten, men det tar ett tag att få det att fungera.Jag ska ta upp det ännu en gång, med återkoppling till dig."  
Alltså - inte ett ord till mig då om något tillstånd att stå i cykelfält. //Björn B
Uppdatering: idag fredag 3/6 såg jag återigen deras stora skåpbil i cykelfältet! Det tar uppenbarligen lång tid att få in detta i förarnas medvetande.160608 Sveavägen Foto Johan Flodeldh


Cyklandeombud uppmanar Postnord att starta egenkontroll av förarna, och internutbildning.

Ännu har Postnord inte svarat på hur det går med egenkontroll och internutbildning.

Uppdateringar


161031 Postnord blockerar Odengatan 89, 161031 kl 11:11


twitter

161012 Sveavägen PostNord Sveavägen södergående strax före Kungsgatan. 12 okt kl 10:05.

Foto Hanna Lindgren

161010 Postnord Hornsgatan 64 kl 14.45

Foto Anneli Levin

160922 Hammarby Allé

Foto Björn Billung
160920 Sveavägen 

Foto Björn Billung

160912 Lugnets allé

Foto Björn Billung

twitter

160907 Postnord blockerar Hammarby Allé


160905 Postnord blockerar i Hammarby Sjöstad

Foto Björn Billung160825 Postnord blockerar Vasagatan
Postnord på Vasagatan några dagar sen. Bad killen flytta, men han sa att han måste göra sitt jobb. Genom att sätta andras liv i fara, frågade jag? "Jo, jag har ingen annan val"
Foto Hillary Talvik
160826 Postnord blockerar cykelfält Sveavägen.

Foto Johan F

160819
Posten, igen. Hammarby Allé, 11.30.
"Jag har tungt att bära till många ställen..."
Tystnade när jag inte trodde arbetsgivaren, AVARN eller trafikföreskriften ger honom rätt att stanna i cykelfält.

Ringer postnords presstjänst - hon vägrar ge mig en adress att skriva min fråga till...
"Jag kollar vem som kan svara på din fråga, hen ringer dig. Kan vara så att vi har tillstånd..."
160815 Hammarby Sjöstad

160815160812 Hammarby Sjöstad Håj transporter

Foto Ola Björling160810
Hammarby sjöstad

160808 Hammarby Sjöstad

Hammarby Sjöstad, måndag 8e 16.15. Postnord genom HÅJ Transporter.Postade på deras FB-sida. Inlägget raderades utan övrigt bemötande.

Observation/foto Ola Larsson160706 Hammarby Allé


160630 Hornsgatan

Foto Simon Ensjö160621 postnord blockerar på Birger Jarlsgatan. Frukostdags.

Foto/observation Fredrik S
160614 postnord blockerar cykelfält Hornsgatan igen.


Postnord svarar på twitter, de verkar nu vara införstådda med att utbildning behövs för förarna


2016-05-29

Stockholms stad förnekar brister i kampanj

Det är redan enkelt och säkert att cykla i Stockholm påstår Stockholms stad. I verkligheten håller bara en mycket liten del av cykelstråken grundläggande standard. Kampanjen "Ser du möjligheterna" borde istället riktas internt.Överdrift nr 1.

Stockholm stad levererade under våren 2016 en ambitiös men ändå häpnadsväckande kampanj. "Nu gör vi det ännu enklare och säkrare att gå och cykla i Stockholm". Det påståendet förutsätter att det redan är enkelt och säkert att cykla i Stockholm. Nu ska det bara bli ännu bättre, nästan som en finputsning. 
Stockholm stads kommunikationsavdelning lever långt från verkligheten. De lever faktiskt extremt långt från verkligheten. Endast en mycket liten del av cykelstråken håller grundläggande standard. I hela Stockholms län håller endast 1% av de regionala cykelstråken grundläggande standard, och i Stockholms stad är det bara en aning bättre. 


Kommunikationsavdelningen lever långt från verkligheten

Här är verkligheten. Kom och cykla här, kommunikationsavdelningen!


Vad är problemet med att överdriva och påstå att det redan är enkelt och säkert att cykla i Stockholm?

Jo när bristerna förnekas finns ju inget stort problem, då finns ingen anledning att se över organisation och kompetens. Det går bra att fortsätta som vanligt. Med den takt och kompetensnivå som finns idag   tar det för lång tid, det hämmar stadens utveckling avgörande både krasst ekonomiskt och när det gäller att klara stadens miljömål. 


Överdrift nr 2: "Som har extra hög standard" 

Endast en mycket liten del av cykelstråken håller grundläggande standard. Ofta är det inte ens tillräckligt brett för möte på dubbelriktade prioriterade cykelstråk. 

Överdrift nr 3: Barn som cyklar "ännu enklare och säkrare". 

På bilderna finns barn som cyklar, det är bra att uppmuntra till att cykla med barn. Men tillsammans med "ännu enklare och säkrare" blir det istället överdrift nr 3. 
Barnens cykelbanor till skolan är ofta dåligt underhållna trots envisa felanmälningar från medborgarna. Löv, jord och grus ligger kvar år efter år och barnen riskerar att slå ut tänderna. På vintern är det ofta puckelpist av is, där ingen vågar cykla. För barnen saknas ofta grundläggande standard på cykelbanor i Stockholm.

Överdrift nr 4: 860 km cykelbanor. 

Hur ser dessa cykelbanor ut? Jo, endast en mycket liten del av regionala cykelstråken uppfyller grundläggande standard.
Läs här
Har ingen talat om för kommunikationsavdelningen hur cykelinfrastrukturen ser ut för cyklande i Stockholm?

Jodå, Stockholms stad har fått löpande information från de som har däcken i asfalten, att det finns systematiska och omfattande brister.  De cyklande själva har till och med startat egen organisation för systematisk och relevant kvalitetskontroll, eftersom det saknas på trafikkontoret. 
Trafikborgarrådet Daniel Helldén är medveten om ständigt blockerade cykelbanor,
men ännu brister det i bötfällning av felparkerare.


Läs mer om systematiska brister i Stockholms stads cykelinfrastruktur. Ofta sker inte rätt åtgärd ens när den mest envisa medborgaren felanmäler upprepade gånger år efter år. 

Det är väldokumenterat att det ofta inte hjälper att felanmäls upprepade gånger år efter år. Ofta lyckas inte ens den mest envisa medborgaren få rätt åtgärder utförda.


Hur kan en bra kampanj se ut?

Kampanjen "ser du möjligheterna" behöver istället riktas internt till trafikkontorets personal, till entreprenörer och beslutande politiker. Där behöver kompetensen höjas med internutbildningar på lång sikt, och på kort sikt behövs extern kompetens. Det är där det börjar. 
Kampanjer till allmänheten för att öka cykling är givetvis bra, men det räcker att lyfta fördelarna med cykling. Att överdriva och förneka brister riskerar ge motsatt effekt. 
Allt är inte nattsvart

Staden och politiker satsar mer än någonsin på cykelinfrastruktur. Men det är från en väldigt låg nivå, och satsningarna är fortfarande alldeles för små jämfört med vad som satsas på biltrafik i tex förbifarten. Det går fortfarande alldeles för långsamt helt enkelt, och kompetens saknas ofta. 


Leveranstrafik och felplanerade cykelfält är ett betydande hinder för cyklande i Stockholm. 


Att förneka brister är inget nytt för Stockholms stad, det är lite av en kultur. 

Läs mer
Texten uppdaterad, tidigare användes ordvalet "ljugkampanj" och nu används ordet "överdrift" istället.


2016-05-28

Nyanlagt med stolpe mitt i cykelbanan Järfälla

Hur kan så många yrkespersoner inte förstå att stolpar är fel att placera mitt i cykelbanan? I Trafikverkets regi lyckas både planerande trafikingenjör, kontrollant och utförande entreprenör med detta. 


Uppdatering 160610: Flera veckor senare står stolpen kvar, och reflexer/varning saknas.

Mitt på den nyanlagda gång- och cykelbanan över Barkarbybron i korsningen Norrviksvägen, Skälbyvägen och Veddestavägen har entreprenören placerat en stolpe. Ingen varning eller reflex finns på stolpen. Den är svår att se efter kurvan.

Foto/Observation Pierre AlménÄrendehantering

Trafikverket ansvarar för bygget.
160525 Felanmält till Järfälla kommun.
160610 Stolpen är fortfarande kvar, och saknar fortfarande reflexer/varningsskyltar.
160613 Järfälla tidning skriver om ärendet
160617 Järfälla tidning gör uppföljning om ärendet. 

Läs merFlera brister vid samma arbete
2016-05-27

Staket snart borta Årstabron södra

Felanmält i flera år utan åtgärd. Varför fungerar Stockholms stads felanmälning så dåligt ibland, trots att staden tycker den är toppenbra? Efter ytterligare medborgarinsatser kommer nu staketet att avlägsnas. 


År efter år har detta staket utan funktion felanmälts till Stockholms stad. Ändå har det inte åtgärdats. Platsen är Årstabrons södra sida. Trafikkontoret skyller på entreprenören. Medborgaren som envist stångas med trafikkontoret får då beskedet av trafikkontoret att medborgare inte kan ringa till entreprenören och driva ärendet vidare. Moment 22.

Originalbild/ observation Johan Flodeldh

Från facebookgruppen Cykla i Stockholms län

Nån mer än jag som felanmält detta kamouflerade räcke som sticker fram på G/C-banan uppe vid södra delen av Årstabron? Extra lömskt är det i mörker.
Eller har det nån funktion som jag borde känna till? Hmm.

Min dagliga cykelväg. Har felanmält flera gånger, flera år. Gett upp sen några år tillbaka. En gammal kvarleva. Fyller ingen som helst funktion annat än att det utgör fara och tränger ihop cyklister och gående på en mindre yta.

Nu har jag(J) även ringt Trafikkontoret(TK) och försökt uppmärksamma dem på det farliga. TK skyller ifrån sig på en entreprenör som har hand om "parkmark" och denna får jag inte ringa till enligt TK. 
J: Eftersom detta enligt de jag pratat med i forum är felanmält flera ggr förr, men inte åtgärdats, kommer du nu följa upp det hela?
TK: Det ska åtgärdas.
J: Jag vet att det BÖR åtgärdas, men inte att det SKA åtgärdas. 
TK: Felanmäl i Tyck Till.
J: Jag har gjort det i flera år ang. andra liknande saker men har aldrig fått någon återkoppling. Jag vill veta när detta har åtgärdats. Kan du följa upp det och återkomma?
TK: Nej, du får ringa tillbaka i så fall.
J: Så jag ska bevaka detta, åt TK?
TK: *tyst några sekunder* Men det är inte TK som åtgärdar, det är en entreprenör.
J: Så det är dit jag ska ringa och fråga vem som kommer följa upp det?
TK: Nej, du ska ringa TK.
J: När då?
TK:... Alltså, det SKA ju åtgärdas om du gör en anmälan.

Farligt för cyklande vid KI-bygget

Betongblock utan reflexer spärrar av cykelbanan vid bygget av nya Karolinska. Solna stad har misslyckats med kontroll, och cyklande riskerar personskador. 

Bygget av nya Karolinska i Solna är farligt för cyklande trafikanter. Det är Skanska som är entreprenör, och där saknas kunskap om cykeltrafik vid byggarbetsplatser.

Betongavstängning saknar reflexer vid SolnavägenTrottoarkant saknar avfasning, cyklande föräldrar med cykelsläp eller lastcyklar utesluts. Liksom cyklande med funktionsvariationer, yrkesmässiga transporter med lastcykel. Oklar funktion vid liggande avspärrning i korsningen Karolinska vägen
Andras observationer och felanmälningar

Dom flyttade övergångstället för ca 3 veckor sedan. Den nya platsen hade såklart inte avfasningen men enligt trafikingenjören på solna stad så kommer han kontakta byggaren och få dom att sätta dit den.Skickade in ärendet 2016-05-20 med följande bild.  1605200015
Foto Ted Herngren

Jag felanmälde för länge sen utan respons. Det var flaggvakter för kanske ett år sen i en vecka som spärrade för att cykla från cykelbanan ut på bilvägen norrut. När jag frågade varför sa de att det var pga en cykelolycka tidigare. Jag cyklar "bilvägen" hela vägen över solnabron till KS avtaget. Mitt i gatan så jag inte blir trängd lika ofta. Mycket bussar och lastbilar gör det nödvändigt.

Ärendehantering

Entreprenör Skanska

160520 trottoarkanten felanmäls. Ärendenummer 1605200015
160608 asfaltrampen på plats, efter tre veckor.

Läs mer om bygge på cykelbanor
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar


 • Uppdateringar


  160610 Ny skylt om att cykeltrafik ska använda samma väg som motortrafiken.

  160610 Blandtrafik om 100m. Foto Jonas Pannagel

  160608 Asfaltrampen upp över trottoarkanten nu klar, efter "karensveckor".

  Foto Ted Herngren