2016-07-31

Kabel riskerar personskador Långholmsgatan

Entreprenören drar kablar över cykelstråket längs Långholmsgatan vid vägarbetet. Det riskerar personskador för cyklande. När ska trafikkontoret börja kräva cykelkompetens av entreprenörer i Stockholm?

Entreprenören saknar kunskap om cykeltrafik och behöver utbildning

Längs Långholmsgatan byggs det ny cykelbana. Här har entreprenören dragit en kabel över cykelstråket. Först låg kabeln helt löst och fritt, och sedan lades ett kabelskydd över kabeln. Båda lösningarna är lika farliga för cykeltrafik och riskerar personskador. Kabelskydd har bara en funktion, att skydda kabeln mot överkörning av tung trafik. Det finns alltså ingen som helst poäng att lägga kabelskydd på cykelbanor, tvärtom är det bara en risk för personskador för cyklande. Entreprenören saknar kunskap om cykeltrafik och behöver utbildning.
Kablar ska dras i luften, det finns många färdiga standardlösningar för detta att använda för entreprenören.

160802 Kabeln ligger åter lös på marken.Ärendehantering

160731 Felanmälan till trafikkontoret
160804 Svar från trafikkontoret


Läs mer om kablar på cykelstråkTidigare brister vid arbetet Långholmsgatan
Uppdateringar


160804 Svar från trafikkontoret

Hej Jon!Tack för dina synpunkter om de farliga bristerna, vi kommer ta upp det vid nästa byggmöte. Viten kan införas bl.a. om TA-plan saknas eller om arbeten avviker från godkänd TA-plan. Om viten ska införas för kabel behövs en diskussion om, som kan ske när de inblandade är tillbaks från semestern nästa vecka. Jag får be att återkomma med ett bättre svar.
Med vänlig hälsningNnnn Nnnn, anläggningsingenjör 
Kommentar: Bra att diskussion om vite tas upp.160803 Kabeln är borttagen, observation av Cyklandeombud


160802 Norra kabeln ligger fortfarande på marken, (utan överkörningsskydd nu)


Den andra kabelövergångens till kiosken dras i luften med en improviserad med fungerande lösning

Det finns ett ännu bättre elskåp att använda, för att dra el till kiosken uppe i luften.

2016-07-29

Cykeltrafik ständigt blockerad på Vasagatan

Vasagatan är en av alla gator i Stockholm där cykeltrafiken är permanent blockerad. Varför klarar inte stadens trafikborgarråd att sätta in tillräckligt med parkeringsvakter? Trafikkontoret vill inte driva ärendet, utan anser att de cyklande har ansvaret att ringa efter parkeringvakter.


Foto/observation UH

[texten uppdateras]
Vasagatans cykelfält blockeras dagligen av leveranstrafik, trots att det är ett prioriterat cykelstråk. Varför klarar inte trafikkontoret att säkra cykeltrafikens framkomlighet, trots en omfattande kampanj från Cyklandeombud? Varför klarar inte trafikborgarrådet och trafikroteln att säkra framkomligheten för cykeltrafiken?
Foto/Observation UH


Läs mer om Cyklandeombuds kampanj för att häva den dagliga blockeringen av cykelfält i Stockholms stad.Foto/observation UH


Foto/observation UH

Vasagatan ska byggas om för ökad framkomlighet för cykeltrafik,  klart 2019

På visionsbilden från WSP ser cykelbanorna underdimensionerade ut. I tjänsteutlåtandet nämns bredderna 1,5m resp 2,5m för cykelbanor. Parkeringsplatser och angöringsplatser ska minska, de flesta fastigheter har redan underjordiska lastplatser.Ärendehantering

Ärendenummer SY1607291311YIP
160729 Mail till trafikkontoret, trafikborgarrådet Daniel Helldén och trafikdirektören Jonas Eliasson
160729 Felanmälning till trafikkontoret
160729 Svar från trafikkontoret
160730 Replik till trafikkontoret
160801 Svar från trafikkontoretFoto/observation UH

Foto/observation UHUppdateringar160801 Svar från trafikkontoret

Hej.Tack för dina synpunkter.
Det är Euro Park som ansvarar för den del av Stockholm där Vasagatan ingår.parkering.stockholm@europark.se eller telefonnummer: 08-562 508 96
VänligenNnnn NnnnnTrafikkontoretwww.stockholm.se

Kommentar: Svaret är ett icke-svar, ingen respons alls finns på det mail som skickades.160730 Replik från Cyklandeombud

Hej och tack för svar,

Det är häpnadsväckande att trafikkontoret i detta svar i praktiken lämnar över till cyklande att säkra framkomlighet och säkerhet för cykeltrafik vid det prioriterade cykelstråket Vasagatan. Det är häpnadsväckande att cyklande ska driva ärendet vidare, och att entreprenören ska ta ställning till om de själva anser att de inte har fullgjort sitt uppdrag med egenkontroll. Det är trafikkontoret som måste styra verksamheten. Trafikkontorets svar förutsätter att cyklande organiserar och stationerar egen vakt som patrullerar Vasagatan. Det är orimligt, det är ett uppdrag som trafikkontoret ska klara att lösa själva. Trafikkontorets svar stämmer inte alls med vad Stockholm stad kommunicerar ”ännu enklare och säkrare” att cykla, samt att prioriterade cykelstråk är extra bra för cykeltrafik. 

Cyklandeombud har redan levererat en kontroll bifogad i första mailet, som visar att entreprenören inte klarar sitt uppdrag, förutsatt att trafikkontoret har gett uppdraget till entreprenören att cykelfälten ska vara fria att använda för cykeltrafik. Nu behöver trafikkontoret styra entreprenören och kanske ändra tidigare avtal för att se till att cykelfälten är fria varje dag. Kanske behöver entreprenören betala vite eftersom de inte levererat framkomliga cykelfält. Avtalet behöver dessutom ändras, så att p-vakterna bötfäller istället för att muntligen försöka få fordonen att lämna cykelfältet, även när en förare sitter i fordonet.
Vem är entreprenör för Vasagatan?


Med vänliga hälsningar
Jon Jogensjö
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
160729 Svar från trafikkontoret, avdelning tillstånd juridik Tr
Hej, tack för ditt brev och dina synpunkter.
Ditt klagomål har vidarebefordrats till den entreprenör som övervakar i området för kontroll och uppföljning.Vid problem med felparkerade fordon kontakta Trafik Stockholm direkt på tel. 08- 651 00 00 de svarar dygnet runt och ser till att parkeringsvakterna kommer ut och hjälper till.
Vänligen nnnn nnnn Trafikkontoret
Kommentar: Trafikkontoret vill inte driva ärendet själva, och lämnar istället till entreprenören att ta ställning till om de vill ändra på dagens situation. Trafikkontoret uppmanar också mig som cyklande att ta hand om situationen, lite som att en cyklande ska stationera sig här under dagen och ringa in parkeringsvakterna. 


160908 Vasagatan 16.35. Taxi 020 Sverigetaxi

Ola Larsson

Taxi Stockholm Foto Ola Larsson

160729
Foto UH

160623160604

Foto Elin W


160601

Foto UH

Gångtrafik tvingas ut på cykelstråk Rålambshov

Gående från Västerbroplan tvingas ut på cykelstråk när entreprenören glömmer omledning och skyltning. TA plan saknas för arbetet som är beställt av Kungsholmens stadsdelsförvaltning.

Gångtrafiken från Västerbroplan stoppas vid ett arbete i trappan mot Rålambshovsparken. Varning för både gångtrafik och cykeltrafik saknas. Riktig omledning saknas. Här  riskerar gångtrafiken hamna på cykelstråket med risk för personskador. Entreprenören saknar TA-plan och ska nu efter anmälan från cyklandeombud inkomma med TA-plan för arbetet. 

Läs mer om vägarbete vid cykelbanor • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelväg


 • Ärendehantering

  160728 Felanmälan till trafikkontoret SY1607280733PQT  Uppdateringar  xxx

  2016-07-28

  Fasadarbete blockerade cykelstråk utan tillstånd

  En entreprenör med kran blockerade cykelstråket över Tranebergsbron utan tillstånd, och utsatte de cyklande för skaderisk. Efter att flera cyklande anmält entreprenören, lyckas arbetet stoppas.


  160721 Foto Petra Larsson


  160727 Foto: Anna Finnman


  Fasadarbetet med kran som blockerade cykelstråket över Tranebergsbron är nu stoppat. Entreprenören saknade tillstånd, och utsatte de cyklade för stora risker.
  Tänk om en entreprenör fått för sig att blockera hela väg 275 (Drottningholmsleden) för att utföra fasadrengöring på fastigheter, då hade sannolikt P4 radio Stockholm tagit upp det, och arbetet hade avbrutits första dagen. Och en entreprenör skulle nog inte ens komma på den tanken, det skulle ju blockera trafiken.
  Det är Petra Larsson och Anna Finnman som med anmälan lyckas stoppa den farliga entreprenören.


  160718 Foto/observation Petra Larsson

  Efter arbetsdagen lämnades kranen utan varningsskyltar

  Jonas Bohlin Tänk att jag pratade med dem som jobbade ett par gånger eftersom de i början tog bort varningsskyltarna på eftermiddagarna när de gick hem för dan och lämnade kranen oskyltad på nätterna. Slog mig aldrig att de inte ens hade tillstånd!  Ärendehantering

  160718 Dokumenterad blockering, inga reflexer
  16072x Klagomål inskickat SY1607210925BJP
  160726 Felanmälan inskickad SY1607261928NME
  16072x Arbetet stoppas av trafikkontoret  Uppdateringar


  xxx

  2016-07-27

  Lastning riskerar invalidiserande skador

  En nästan osynlig och farlig lastramp riskerar invalidiserande skador för cyklande, när Älta transportservice AB låter bakgavellyften sticka ut i cykelstråket längs Strandvägen.


  Det är inte tillåtet att blockera cykelbana vid leveranstransport. Vid Strandvägen blockeras cykelstråket av Älta transportservice AB på ett mycket farligt sätt som riskerar invalidiserande skador för cyklande.


  Foto Ian B  Andra uppgifter visar att förare har en bristande attityd mot medtrafikanter.

  Samma företag har jag sett göra exakt samma sak två ggr vid leverans i närheten av DN-skrapan. Påpekade det för föraren 2:a gången varvid han tyckte jag skulle sticka om jag inte ville att han skulle "banka" mig. Skön attityd..

  Ärendehantering

  160727 Mail till Älta transportservice AB  Läs mer om blockerade cykelbanor  Uppdateringar  160727 Mail till Älta transportservice AB

  Hej!

  Observationer visar att förare från Älta tranportservice blockerar cykelstråk och riskerar invalidiserabde skador för cyklande vid Strandvägen.

  Hur ser er policy ut när det gäller trafikförordning och specifikt leveransparkering?

  I Stockholm saknas det ofta bra parkering för leveranstrafik, och ofta används cykelbanor och cykelfält som parkeringsplats. Då flyttas problemet istället över till cykeltrafiken, som riskerar skador och sämre framkomlighet. Cykeltrafik underlättar för leveranstrafiken, eftersom färre bilar ökar framkomligheten för leveranstrafiken. 

  • Har Älta transport egenkontroll av förarna regelbundet när det gäller parkeringsregler?
  • Finns samarbete med branchorganisation att förbättra parkering för leveranstrafik i Stockholm?
  • Finns policy att trafikförordningen ska följas utan undantag för förarna i Älta transport när det gäller leveransparkering?
  • Finns internutbildning och kontrakt att följa parkeringsregler?

  Läs specifikt ärende om Älta transport på cykelbana
  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län  2016-07-21

  Fortfarande inga P-böter när föraren sitter kvar.

  Parkeringsbolagen säger sig inte längre vänta med att lappa bilar i cykelfälten, Men om föraren finns kvar vid bilen, då kan föraren åka iväg utan böter. Det är fortfarande långt kvar till en lösning med bilar som blockerar cykelfält. Trafikkontoret och politiken verkar fortfarande inte vilja lösa problemet på riktigt.


  Stockholm har avtal med tre bevakande parkeringsbolag: EuroPark (väst), AVARN (söder) och Nokas (norr). De båda första, som Cyklandeombud talat med, har uttalat att de numera arbetar efter avtalet med trafikkontoret. Tidigare har man felaktigt väntat upp till 8-10 minuter innan boten satts på vindrutan för alla fordon, men det arbetssättet gäller bara bilar som lastar/lossar från dubbelparkering när fordonet står i körfält och har p-platser på insidan, enligt avtalet med trafikkontoret.
  Det som återstår är att skriva om trafikkontorets avtal vad gäller förare som finns kvar vid bilen eller sitter i bilen. Parkeringsvakterna försöker fortfarande prata dessa bilister till rätta, enligt avtalet. Tanken är god, trafikanten i bil ska själv köra iväg och förhoppningsvis inte ställa sig fel igen efter tillsägelsen. Att sätta en p-bot på vindrutan skulle därmed vara kontraproduktivt, eftersom föraren då skulle kunna stå kvar i ett dygn innan nästa bot kan utfärdas, menar parkeringsbolagen och trafikkontoret.


  Maken till flathet får man leta efter. Bärgning av fordon som blockerar cykelfält borde följa på bot oavsett om någon sitter i eller inte. Det väsentliga, det som ska beivras, är ATT bilen stannats och parkerats i cykelfältet med stoppförbud. Det är den delen i avtalet som trafikkontoret måste skriva om för att få parkeringsbolagen att bli effektiva. Det är uppenbart att många trafikanter i bil, hittills inte har lyssnat med något öra på parkeringsvakterna.


  Läs mer om blockerade cykelfält
  Cyklandeombud mailade därför TK  29 juni 2016 att de bör ändra avtalet vad gäller bilförare som parkerar i cykelfält, men som finns kvar vid bilen. 

  Mailet skickades även till trafikkontorets trafikdirektör Jonas Eliasson och trafikborgarrådet Daniel Helldén (mp). Det är de som har yttersta ansvaret för avtalets formuleringar. De är de som måste ändra avtalet, för att inte svika cykeltrafiken, och stadens mål att bli en ledande cykelstad. Idag är det fortsatt en liten minoritet trafikanter i motortrafiken som får härja fritt i stadens cykelfält – på zycykeltrafikens bekostnad vad gäller säkerhet och framkomlighet. Vi får se vad det mailet ger för svar.


  Arga förare som hotar p-vakterna, en het potatis som skickas vidare till cyklande trafikanter.

  Vid samtal med en arbetsledare på EuroPark kom vi in på varför de inte lappar bilister som sitter kvar i bilen. De har ju de facto både stannat och parkerat där det råder stoppförbud.
  - Det skulle bli ett väldans liv på bilisterna om vi lappar alla som parkerar i cykelfälten säger arbetsledaren. Vi måste tänka på vår personals säkerhet.
  Jag kommer att tänka på trafikanterna i bil vid Slussen i våras, hur en enda polis fick kämpa mot alla förare i bil som körde söderut mot Södermalm istället för att ta Munkbroleden. När den ensamme polismannen gav en bot till någon bilist passade övriga på att passera bakom polisens rygg.

  - Vi delar bilden att det är kaos. Att stå på Skeppsbron och stoppa bilister är som att fiska i ett akvarium. Det är ett evighetsgöra tyvärr, sade polismannen i en artikel i Södermalmsnytt. Flaggvakterna har både bespottats och fått höra mycket fula ord från trafikanter, bara för att de sköter sitt jobb. Bara gående och cyklande trafikanter har tydligen sagt uppmuntrande ord till dem. Det är denna mycket arga grupp trafikanter i motorfordon som cyklande har att runda eller säga till. Alltså samma grupp som vare sig polisen eller p-vakterna vågar utmana med böter.

  Det är arbetsgivarens ansvar att organisera arbetet så att parkeringsvakten inte behöver känna sig hotat under arbetstid. Det går att låta flera parkeringsvakter arbeta i team, och vid behov förstärka med väktare med annan uniform tex ordningsvakt.

  Lite drygt 10% har skoter-vakterna längs bussarnas stomnät bötfällt under maj 2016, enligt trafikkontoret. I praktiken betyder det att Tk i princip ställer sig bakom biltrafikens rätt att stå i cykelfält med stoppförbud, att biltrafik prioriteras framför cykeltrafikens säkerhet och framkomlighet. Det är verkligen hög tid att börja ta tillbaka stadens gator och cykelfält. Att lägga över ansvaret på cyklande som idag, att cyklande ska ta konflikterna med alla felparkerare, det rimmar illa med stadens mål att bli en ledande cykelstad.  Anmälan – bil i cykelfält

  Ni som vill anmäla fordon i cykelfält ringer Trafik Sthlm: 08-651 00 00. De skickar sedan omedelbart anmälan vidare till något av de tre p-bolagen: EuroPark, AVARN eller Nokas, beroende på var fordonet står. Eller använd Stadens ”Tyck till-app”.  Mailtrafik, senaste överst.  160622 replik från Cyklandeombud

  Hej Ugur,

  Jag träffade en grupp om fem p-vakter som fick frågan: Har ni fått några nya direktiv vad gäller att lappa bilister - utan väntetid i cykelfält?
  - Nej, det har vi inte. Men vi vet från i vintras (när Tk bad om extra bevakning, min anm.) att det har blivit hårdare, att vi ska lappa direkt, svarade en av p-vakterna.

  Det är tydligen fortfarande oklart på den här punkten eftersom  jag själv sett p-vakter gång på gång släppa iväg bilister utan bot. 
  Mina frågor är mycket viktiga och relevanta och jag ber dig, eller Erik Wennerholm, att besvara dem.
  Det är definitivt inte upp till varje p-vakt att bestämma om hen ska skriva en bot eller inte - uppdraget är tydligt och klart från Tk till AVARN och därmed era p-vakter: Ingen väntetid, inget prat, bara skriv ut boten. 

  Det är dessutom av vikt att ni bevakar cykelfälten på tider när det är högtrafik och inte tvärtom...
  På min cykeltur idag, vid 14-15-tiden, fick jag runda fyra bilister (tre hann jag fota) i Sjöstadens cykelfält. Normalt rundar jag 10-15 bilar/cykeltur vid 16-tiden, vardagar.
  Hur många bogseringar och hur många "säger ni till" och hur många lappar ni i Sjöstaden?
  Det finns underlag för minst ett 50-tal böter per dygn.  160622 Svar från Avarn security

  Från: Ugur Karci <Skickat: den 22 juni 2016 13:14Till: Björn BillungÄmne: SV: Avtalet mellan Tk och AVARN ang. stadens Cykelfält...
  Hej Björn,som svar på dina frågor, vi arbetar enligt det avtal och instruktioner vi har med Stockholm Stad Trafikkontoret.Jag hänvisar dig därför vidare till det svar du har fått från Jarina Edlund på trafikkontoret.Med vänliga hälsningarUgur KarciDistriktschef ParkeringAVARN Security Virkesvägen 26120 30 Stockholm  160621 replik från Cyklandeombud

  Från: Björn Billung
  Skickat: den 21 juni 2016 20:12
  Till: Ugur Karci
  Ämne: Re: Avtalet mellan Tk och AVARN ang. stadens Cykelfält...

  Hej igen Ugur,
  Glädjer mig att vi ser på Tk:s avtal vad gäller cykelfält på samma sätt - att ingen väntetid ska råda, bara lappa.
  Jag utgår ifrån att jag får samtliga mina viktiga frågor till Erik Wennerholm besvarade snabbast möjligt...
  Vänligen 
  Björn Billung 
  Superlokala  Cyklandeombud i Stockholms Län  160621 Svar från Avarn

  21 juni 2016 kl. 17:03 skrev Ugur Karci <ugur.karci@avarn.se>:
  Hej Björn,
  Tack för samtalet och för din input. Jag kommer ta det vi diskuterade vidare internt till mina gruppledare för att fortsätta arbetet mot parkeringen på cykelbanor i Hammarby Sjöstad.

  Tveka inte att höra av dig om du har frågor.
  Med vänliga hälsningar
  Ugur Karci
  Distriktschef Parkering
  AVARN Security 

  Virkesvägen 26
  120 30 Stockholm
  160621 Mail till Avarns VD Erik Wennerholm

  -------- Originalmeddelande --------
  Från: Björn Billung <
  Datum: 2016-06-21 12:24 (GMT+01:00) 
  Till: Erik Kocken Wennerholm 
  Rubrik: Avtalet mellan Tk och AVARN ang. stadens Cykelfält...

  Erik Wennerholm,

  Sedan i höstas har jag försökt komma tillrätta med parkering av bilar i Sjöstadens cykelfält. Inte mycket har hänt på den fronten...
  Jag har utövat lite grävande journalistik, bl.a fått mail från Trafikkontorets jurist där hon skriver om avtalet och hur ni skall lappa fordon.
  Med viss förvåning ser jag att AVARN tycks ha en egen uppfattning om hur övervakningen skall gå till - istället för att följa avtalet med Tk vad gäller cykelfälten i allmänhet och Sjöstadens cykelfält i synnerhet.

  • Hur ser du som Vd på Avtalet angående bevakningen av Stadens cykelfält(se bifogat: mitt mail till Tk-juristen och svaret)?
  • Era gruppchefer har gång på gång förklarat att: Ingen kan tvinga p-vakter att lappa! Men, är det inte ert jobb att lappa bilar i cykelfält? Staden har väl köpt in tjänsten från AVARN just för att ni SKA lappa?
  • Varför väljer ni, tvärt emot Avtalet, att inte lappa direkt (i Avtalet står: Väntetiden är den tid det tar att skriva ut boten)?
  • Varför väljer ni att "prata" med lata bilister - istället för att, som trafikborgarrådet Hellde´n redan gått ut med offentligt, prioritera cyklisters säkerhet och framkomlighet? Scooter-vakten på bilden väntade säkert 10 minuter - då kom bilisten och åkte iväg! Jag har sett liknande tidigare.
  • Om era p-vakter hade cyklar som arbetsredskap skulle ni bli tio ggr effektivare och de skulle omedelbart förstå vikten av fria cykelfält! Är du för tanken att p-vakter cyklar eller åker scooter längs cykelfälten?
  • AVARN verkar inte kunna skilja på dubbelparkering i cykelfält med stoppförbud och dubbelparkering i körfält (där det är tillåtet att lasta/lossa). Har era p-vakter fått den utbildning de behöver? Bil i cykelfält = lappa omedelbart!!! Det är  vid dubbelparkering i körfält, där det finns parkeringsrutor på insidan, som ni ska vänta 6-8 minuter innan ni ska sätta boten på bilrutan, enligt Avtalet.
  • Förutom att ni på Tk:s begäran gjorde en punktinsats i Sjöstan i vintras - har Tk hört av sig angående att ni inte följer Avtalet?
  • Efter 16.00 är det nästan omöjligt att få tag på p-vakter - det är då bilisterna är som hetast på att ställa sig i cykelfälten! Varför ÖKAR ni inte bevakningen efter 16.00, gärna med cyklande p-vakter?  2016-07-18

  Trafikverket hindrar cyklande vid Tullinge

  Trafikverkets ovilja och okunskap om cykeltrafik sätter sätter käppar i hjulet för cykelinfrastrukturen vid Tullinge C i Botkyrka kommun.


  Bjarne Nordberg driver ett ärende där en nybyggd cykelbana plötsligt går upp i rök, på en sträcka som kan räknas som ett regionalt cykelstråk. Sträckan är den naturliga vägen för cyklande från Tumba till Huddinge, Farsta och vidare mot stora delar av Söderort.

  Foto/grafik/observation Bjarne Nordberg

  Bjarne: Ännu ett exempel på hur GC-banan bara tar slut. Cyklisterna har att välja på att ta trottoaren på fel sida, eller korsa en hårt trafikerad väg med refug och allt. Huddingevägen vid Tullinge C (nybyggt dessutom) Det här är motsvarar som om man skulle leda biltrafik in på en gågata med alternativet att korsa en motorväg för att komma över i rätt riktning. Skulle kommunen och Trafikverket skylla på varandra då? Nej. Det skulle lösas direkt. Inte om två år kanske...


  Länk till karta  Botkyrka kommun kallar detta för "cykelstråk i blandtrafik". Finns det begreppet?
  Läs mer om trafikverkets inställning till cykeltrafik

  Ärendehantering


  1607 Bjarne Nordberg frågar Botkyrka kommun om ärendet
  1607 Botkyrka kommun svarar i ärendet


  Om cykling i Botkyrka kommun

  Fler kommentarer i ärendet


  Ulrika P: En fortsättning är planerad men det blir troligen inte särskilt generösa mått. Och som Bjarne skriver så är den etappen nog inte klar förrän 2018 då hela järnvägsbron måste bytas ut. Botkyrka kommun tog beslut om medfinansiering till Trafikverket redan år 2011 för att TRV skulle få ändan ur vagnen och så har dom ännu inte kommit längre än att bygga om runt busssstionen i Tullinge. Så dåligt så det finns inte. Här finns skisser http://www.trafikverket.se/nara-dig/Stockholm/projekt-i-stockholms-lan/vag-226-tumba-tullinge/Dokument-for-Vag-226-TumbaTullinge/Vag-226-Skyttbrink-Tullinge/

  Bjarne Nordberg Jag har följt de där planerna ganska länge. De har skjutits upp flera gånger. Tror inte på en lösning inom 2 år.

  Mikael Branting Ingen design alls. Huddingevägen vid Tullinge förbi sjön och mot Tumba är rena mardrömmen. Tungt trafikerad väg med staket och utan vägren. Om det finns en trottoar så är det enda räddningen.

  Bjarne Nordberg Det ska bli intressant att höra vad kommunen svarar eftersom det inte finns ett bra svar av alternativen att fortsätta på trottoaren på fel sida eller korsa vägen

  Ulrika Det är Trafikverkets projekt. Kommunen har inte mkt att säga till om trots medfinansiering ( ska eg inte behövas ). Jag jobbar på kommunen och tro mig- vi har försökt på tusen sätt. På skisserna kan man förstå att GC-vägen kommer ligga på ena sidan av Huddingevägen och att den kommer att breddas. Det blir dock ingen tillfredsställande bredd för ett regionalt stråk som bara löper längs ena sidan av Huddingevägen.

  Bjarne Nordberg Förr stod det såhär på kommunens web. Numera saknas det. Varför kan man undra. Troligen för att det blev besvärande.


  Ulrika Kommunen har extremt lågt inflytande på Trafikverkets vägar. Kommunen kan bara ta det yttersta ansvaret för Trafiksäkerheten på sina egna vägar. E4:an går också genom Botkyrka kommun. Vi kan samarbeta, försöka påverka och lämna synpunkter, granska etc men inte mer än så. Kommunen har såklart ett planmonopol också - det kan vara användbart ibland.

  Bjarne Nordberg Kommunens senaste publicerade plan i ämnet är från 2010. Där kan man läsa att "Den enskilt dyraste åtgärden, och kanske även den viktigaste är cykelbanan mellan Tumba och Tullinge längs Huddingevägen. Kostnaden av denna bedöms till 15 miljoner kronor, och utgör med andra ord en betydande del av 
  totalkostnaden för prio 1 åtgärderna."
  Jag håller nog inte andan i väntan på att det blir av.

  Ulrika Det är som sagt TRV som äger projekt och tidplan. Samhällsbyggnadsnämnden i Botkyrka avsatte 5,5 mkt redan år 2011 som medfinansiering. Pengar som ännu ligger orörda pga TRV.

  Hildebert Selchow Trafikverket är alltså åter igen inblandade i ett projekt där cykeltrafiken inte var betydelsefull nog att ta i beaktande vid projektering och genomförande. När ska stat ta sitt ansvar?

  Anders Jonsson Ja, det kan man fråga sig. Mycket snack och lite verkstad. Det är också störande att man måste ta omvägen via Alfred Nobels allé, men det har jag vant mig vid nu, det är inte värt att riskera livet på Huddingevägen mellan Pålamalmsvägen och Flemingsberg.

  Nils Bryntesson Cykelvägen mellan Tumba och Tullinge är den enskilt sämsta sträckning jag cyklat på i Stockholm. Tullinge centrum, som detta visar, är fn lika kaosartat, eller värre, som den sträckan. Det går att trixa mellan diverse stängsel åsånt, men säkrast är ändå att cykla bilvägen just vid centrum. Bilvägen är dessutom väldigt smal och högt trafikerad. Så mest trist.

  Ola Westin Det har varit mycket snack om att bygga bättre cykelbanor genom Tullinge. En av de sämsta bitarna är Huddingevägen mellan Hamringevägen och bron över järnvägen vid Dalhemsvägen (som syns längst ut till vänster på kartbilden). Där har planeringen fastnat på att Trafikverket "någon gång" ska bygga om bron.
  Huddingevägen mellan Västerhaningevägen och Flemingsberg är direkt olämplig för cyklister (70-väg med smal vägren och mycket tung trafik) så det är märkligt att kommunen pekar ut den över huvud taget (ta Alfred Nobels allé istället som är mycket bättre).
  Sen kan det tilläggas att det som är "cykelväg" på bilden är GC-bana i verkligheten (förutom några ställen där det är helt vanlig väg med "blandtrafik").  Uppdateringar


  Svar från Botkyrka kommun

  I samband med att projekteringen av den nya GC-banan startade togs frågan upp gällande behovet av en överfart på platsen du nämner. Trafikverkets motivering att inte anlägga en överfart var följande:
  1. Det finns en planskild passage, dvs gångtunneln under Huddingevägen vid Tullinge station.
  2. Att anlägga en överfart vid sidan av korsningen skulle kräva en ombyggnation av hela signalsystemet i korsningen, samt en sammanhängande GC-förbindelse på norra sidan av Huddingevägen vilket inte är planerat.
  Som svar på din fråga angående trafiksäkerheten på Huddingevägen är det Trafikverket som är huvudman och därmed har ansvaret. Det är Trafikverket som äger detta projekt och projektledare är Mats Berg ( mats.berg@trafikverket.se ) som kan kontaktas vid eventuella frågor eller synpunkter.
  Vänliga hälsningar
  TrafikgruppenSamhällsbyggnadsförvaltningenBOTKYRKA

  Kommentar:
   Bjarne Nordberg De vill på fullt allvar alltså att cykelpendlarna skall cykla i gångtunneln under Huddingevägen. De kommer då mötas av halvspringande pendlare på väg till tåget. Det märks att det är teoretiker som skapar trafiklösningar. De cyklar troligen inte själva.

  2016-07-14

  Sopkärl ställs blockerande cykelbana Tallkrogen

  Sopkärl ställs upp på cykelbanan i Tallkrogen. Det riskerar personskador för cyklande och gående, och försämrar framkomligheten. Blockeringen har pågått till och från sedan 2013, utan permanent åtgärd.


  Foto/observation David A

  Längs Lingvägen är dessa soptunnor uppställda, som blockerar cykelbanan. Lingvägen 66 är ungefärlig adress där bilden är tagen. I mörker är det lätt att köra på dessa kärl, det riskerar personskador. Framkomligheten försämras också.

  Linus R Jag felanmälde (Lingvägen) för ett par veckor sedan. Stockholm stad kontaktade då entreprenören som skyllde på sommarjobbare. Det är ganska troligt att det handlar om återställande av kärlen efter tömning. Jag cyklar sträckan dagligen på min jobbpendling och så illa som det är nu under sommaren har det inte varit på flera år. (160714)


  Thomas E Sådär är det på cykelbanan från Älta/Tyresö när det är hämtningsdag. Det är nog standard överallt det finns cykelbanor och villor. 
  Längs Ältavägen från Älta till Kolarängen, samt längs Ältavägen genom Nysätra (Sickla).

  Tomas G Lika illa i Sickla efter Ältavägen på måndagar. Nackanäsvägen tror jag den heter.


  Det fungerar likadant längs Gamla Tyresövägen mellan Skattmästarvägen och Åstorpsringen också.

  Tussmötevägens södra/östra sida brukar ha många på tisdagar. (Stureby/Enskede)
  Peter Thidholm Var i kontakt med Stockholms kommun om ett liknade ärende i början av 2000-t. Som vanligt tackade man för upplysningarna och lovade att titta på saken men mig veterligen har ingenting hänt.


  Ärendehantering

  160701 Felanmälan av LinusR ärendenummer  SY1606231255TYF
  160714 felanmälan till trafikkontoret
  160715 felanmälan till Stockholm vatten
  160719 Svar från Stockholm vatten
  160723 Mail till Liselott Lööf Miljö AB


  Läs mer


  Hämtning med sidlastare


  Daniel Erikson " Vid hämtning med sidlastare ska sopkärlen stå vid tomtgränsen tidigt på tömningsdagens morgon. Griparmens räckvidd är 1,6 meter. Därför måste kärlen placeras inom detta avstånd från körbanan men kärlen får inte hindra gång- och cykeltrafik." Vilket då gör det omöjligt att använda sidlastare vid en gång- och cykelväg.


  Sopkärl som blockerar cykelbanor verkar vara ett problem i fler kommuner


  Pierre A, Liknande situation varje vecka längs Ekvägen i Järfälla. Som tur är ställs sopkärlen inte lika långt ut där, men de hindrar trots allt cykel-/gångtrafik.

  Tony Nordin Här i Gävle. Fast det är en GC-bana. Kan tyvärr inte ta mig dit och ta bilder eftersom jag precis brutit fotleden och hoppar runt på kryckor.

  Göran Nordström Sätts ut på GC-banan på S:t Gertruds väg o flera därtill i Västervik

  Åke Henricsson Vanligt längs Värmdövägen emellan Björknäs och Orminge i Nacka.
  Problemet är att folk när är på semester då brukar de stå några dagar på gc banan.

  Tomas Andersen Ja samma problem i Huddinge, speciellt Häradsvägen och tiden det är mörkt.

  Mika Alén Barkaby i Järfälla kommun. Trist nog på en cykelbana som är en ombyggd trottoar.

  Niklas Kihlén Finns massor i Västerås med fast det inte är tillåtet. Vill man hjälpa husägaren att följa reglerna kan man ställa kärlen mitt på garageuppfarten.

  Sven Persson Även Luleå är drabbat av soptunnor på GC-vägarna.

  Staffan Jonsson Jag känner inte alls igen det från Uppsala. Här går sophämtarna in på tomten (max 10 m) och hämtar soptunnan och sen ställer de tillbaks den. Jag trodde det var självklart men det är tydligen en lyx inser jag nu...  Uppdateringar, senaste överst
  160723 Mail till Liselott Lööf Miljö AB

  Hej!
  Sopkärl placeras ibland på cykelbana i Enskede, det riskerar skador för cyklande. 
  Stockholm vatten svarar att det ibland kan bero på sommarvikarier. Går det att utbilda även sommarvikarierna så att sopkärl inte placeras på cykelbanor, och implementera någon sorts återkommande rutin för det?
  Läs om ärendet här
  Med vänliga hälsningar
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län

  Telefon: +46702693534
  160719  Replik från Cyklandeombud

  Tack!
  Återkoppla gärna när entreprenören har implementerat rutiner för att utbilda all personal, inklusive tillfällig personal.
  Med vänlig hälsning,
  Jon Jogensjö

  160719 svar från Stockholm vatten
  Hej Jon, Vi har haft lite problem med detta till och från, och framförallt när det är sommarpersonal hos vår entreprenör.De ska ställa tillbaka kärlen, och inte på cykelbanan utan vid kundens tomtgräns.Jag meddelar vår entreprenör LLAB. Med vänlig hälsningnnnn nnnnHandläggare Avfall


  160715 Felanmälan till Stockholm vatten

  Hej!
  Observationer visar att sopkärl blockerar cykelbana i Enskede, och att det har pågått i flera år. 
  Det är inte tillåtet, och det riskerar personskador för cyklande. 
  Vänligen återkoppla om hur ni tänker åtgärda denna situation.
  Läs hela ärendet här

  Med vänlig hälsning
  Jon Jogensjö
  Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
  Telefon: +46702693534

  xxxx