2016-07-13

Bygge blockerar cykelbana Aspudden

Byggen brukar ofta använda cykelbana som upplagsplats för material. I Aspudden blockeras just nu en cykelbana på ett farligt sätt. 

Ingen omledning finns, inga reflexer, inga skyltar.


Foto/Observation Erik S


Hägerstensvägen 164
Ärendehantering

160701 Felanmält till trafikkontoret SY1607011802LOZ
160713 Felanmält till trafikkontoret SY1607141340JCF
160715 Trafikkontoret markupplåtning ringer upp och frågar om ytterligare detaljer.Uppdateringar


160715 Återkoppling via telefon från trafikkontoret markupplåtning

Trafikkontoret markupplåtning ringer upp och frågar om ytterligare detaljer i ärendet. De ska nu kontakta entreprenören.
Trafikkontoret ger i princip aldrig tillstånd för markupplåsning på cykelbana. Och om de ger tillstånd krävs alltid rätt utförd omledning av cykeltrafik.

Kommentar: Trafikkontorets avdelning för markupplåtning är ofta mycket snabba och gör rätt åtgärder direkt.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar