2017-03-19

Entreprenör placerar stolpe mitt på cykelstråk Hornsbergs strand

En stolpe med skylt om stoppförbud för motortrafik har nyligen placerats på cykelbanan vid Hornsbergs strand. Stolpar är aldrig lämpliga att placera mitt i cykeltrafiken.
Foto: Elin F


Stadens tekniska handbok anger att stolpen ska placeras 40 cm in på gångbana. Där blir stolpen ett hinder för gångtrafik.


Från handboken Cykeln i staden


kartlänkLäs mer om stolpar som placeras fel 


Där stolpen är placerad är det ett huvudstråkÄrendehantering


170318 Felanmäld till Stockholms stad
Uppdateringar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar