2017-03-12

Cykeltrafik existerar inte i trafikläget

Att bilen ofta är norm för regionens förvaltningar märks även i rapportering av trafikläget. Stockholms stad hänvisar till sajten trafiken.nu och där existerar knappt störningar för cykeltrafiken. I hela Stockholmsregionen finns en enda störning noterad för cykeltrafik.
I verkligheten finns många fler störningar i cykeltrafiken. Rapporter om störningar för biltrafiken fungerar däremot bra, över 100 störningar är aktuella där. Trafiken.nu hävdar att de ger information om alla trafikslag på sin sajt, men det stämmer inte riktigt med verkligheten."Veckans trafik" behöver mer information för cyklande.


Den bloggliknande delen "veckans trafik" ger varje vecka en sammanfattning om trafiksituationen i Stockholmsområdet, det är en mycket bra ambition.  Men "veckans trafik" behöver inkludera cyklande trafikanter bättre. Det är sällan trafikhinder för cykeltrafiken nämns. När trafiken.nu tipsar om hinder vid olika evenemang och ger förslag på alternativa färdmedel till tex melodifestivalen på Friends arena nämns inte cykel över huvud taget. 

Vem driver trafiken.nu?


Trafiken.nu är en del av Trafik Stockholm, och är ett samarbete mellan Trafikverket och Stockholms stads trafikkontor. Här finns förklaringen varför störningar i cykeltrafik knappt finns på kartan. Trafik Stockholm har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Trafikverket har dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Stockholms stads trafikkontor har till viss del också dokumenterade brister i kompetens om cykeltrafik. Biltrafik är fortfarande normen för Trafik Stockholm, Trafikverket och till viss del Stockholms stads trafikkontor. 
Lösning för att trafiken.nu ska rapportera störningar för alla trafikslag


  • På kort sikt kan trafiken.nu redan idag börja rapportera om störningar för cykeltrafik. Rapporter om störningar för cykeltrafik finns lättillgängligt och publikt via Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. 
  • På lång sikt behöver Trafik Stockholm, Trafikverket samt Stockholms stads trafikkontor utbildning om cykeltrafik. De behöver ändra organisationen så att störningar i cykeltrafiken också kan rapporteras. 


Det finns annan bra information för cyklande på trafiken.nu

Det finns dock ett pågående arbete att öka informationen för cykeltrafik. Trafiken.nu har flera kartor för cyklande. Bland annat en karta där cykelstråk som sopsaltas finns angivet, det är mycket bra.


Ärendehantering


170312 Mail till trafiken.nu
170315 Svar från trafiken.nuUppdateringar170315 Svar från trafiken.nu

Hej Jon, Tack för ditt meddelande och för att du använder Trafiken.nu. Jag vidarebefordrar informationen till berörda för ev åtgärd. Hälsningartrafiken.nu/stockholm - ett samarbete mellan Stockholms stad, Trafikverket och Trafik Stockholm170312 Mail till trafiken.nu

Hej!
I rapporteringen av störningar i trafiken finns knappt störningar för cykeltrafik alls. På kartan just nu hittar vi bara en notering om cykeltrafik. 
Störningar i cykeltrafiken finns lättillgängligt och publikt hos Superlokala cyklandeombud i Stockholms län. 
Vänliga Hälsningar
Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län
via Jon Jogensjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar