2016-10-31

Vägarbete utan skyltning Hässelby

Trafikkontoret i Stockholms stad måste starta utbildning för entreprenörer. Gång på gång gör entreprenörer farliga lösningar för cykeltrafik, och trafikkontoret vägrar kräva vite. Här struntar entreprenören i både omledning och skyltning vid arbete längs Blomsterkungsvägen. Cykelbanan fungerar i praktiken som en huvudled


Kartlänk


För gående och cyklande med funktionsvariationer finns särskilda risker med uppgrävda cykelbanor utan rätt avspärrning och omledning.


Läs mer om arbeten på cykelbanor


Ärendehantering

161031 Anmälan till trafikkontoret SY1611011226YFHUppdateringar

xxx
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar