2016-10-27

Betongfundament mitt i cykelbana trollas bort med färg

Cyklandeombud har tidigare uppmärksammat betongfundamentet som sticker ut i cykelbanan vid Sicklauddsbron i Hammarby Sjöstad. Nu försöker staden trolla bort betongkanten med färg.Bara 40cm kvar att cykla på

Kartlänk

Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador

Betongfundamentet riskerar omkullkörning och personskador, eftersom den sticker rakt ut i cykelbanan. Nu försöker staden trolla bort riskerna och kanten med en målad linje i asfalten, istället för att bygga en trafiksäker lösning. En målad linje syns inte i vinterväglag och i snöfall. Som en omedelbar tillfällig lösning behövs sergeanter placeras längs den målade linjen.Foto Fredrik Jönsson


Tillfällig omedelbar åtgärd


Ärendehantering


150819 Anmält av Cyklandeombud till trafikkontoret KC-1690603
161027 Klagomål mailat till Stockholms stad SY1610270942WYZ
161107 Svar från trafikkontoretLäs mer om Hammarby Sjöstad

Uppdateringar


161117 replik från Cyklandeombud

Hej och tack för svaret. 
SY1611090852YSL
Men det var bara en upprepning av tidigare svar från trafikkontoret. 
Målade linjer syns inte i vinterväglag, därför måste reflexer monteras omedelbart som en tillfällig åtgärd. 
Det är uppmaningen vi vill ha svar på. 
Läs om ärendet här
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö
Telefon: +46702693534


161117 Svar från trafikkontorets kommunikatör, som bara upprepar tidigare svar

Hej Jon! Tack för din synpunkt. Kontoret har redan gjort en mindre målningsåtgärd för att försöka förbättra situationen. Vi undersöker också andra åtgärder till platsen vid bron.Med vänlig hälsning xxxKommunikatör 


161109 Replik från cyklandeombud


Hej tack för svar. Och tack för allt som trafikkontoret gör för förbättrad cykelinfrastruktur.
Vi förstår att det är exploateringskontoret som är ansvariga för utformningen, som riskerar personskador för cyklande.
GC-banor kan och ska givetvis utformas med olika standard, men även de minst trafikerade GC-banorna måste uppfylla grundläggande standard i säkerhet, framkomlighet och tydlighet. Det finns fler handböcker och styrande dokument än cykelplanen som styr utformning i Stockholms stad, som kan tillämpas på denna plats, där exploateringskontoret har brustit.
Det går inte att bygga betongbalkar rakt över GC-bana oavsett hur lite trafik där finns, hur man än vrider och vänder på det. Det är oroväckande att exploateringskontoret inte känner till det. 
Som omedelbar och tillfällig lösning föreslår vi motsvarande smala sergeanter monterade längs den nymålade linjen. 
Som i exemplet på bilderna nedan.
hela ärendet finns här
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/10/betongfundament-mitt-i-cykelbana.html
Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö

Telefon: +46702693534
Mail: cyklandeombudstockholm@gmail.com161107 Svar från trafikkontorets kommunikatör

Hej! 
Tack för din synpunkt. 
Målningen har gjorts i syfte att förtydliga vad det är som gäller på platsen. 
Sicklauddsbron och cykelbanan längs kajen är inte en del av stadens huvud- eller pendlingsstråk enligt cykelplanen och här gör vi bedömningen att de riktlinjer som finns i planen inte ska tillämpas.
Kontoret undersöker lämpliga åtgärder för att få brofästet att synas bättre.
Med vänlig hälsning  
xxx 
Kommunikatör 


161027 Cyklandeombuds anmälan till trafikkontoret


Detta är en bekräftelse på att ditt ärende av typ: Fråga mottagits och registrerats. Din synpunkt har fått ärendenummer SY1610270942WYZ. 
Din beskrivning: Hej!

Målad färg fungerar inte som lösning på den farliga cykelbanan i Hammarby Sjöstad vid Sicklauddsbron.

Är det en provisorisk lösning?

Här behövs en riktig lösning anpassad för cykeltrafik där stadens styrande dokument och handböcker används.

Läs om ärenden via länken
http://cyklandeombudstockholm.blogspot.se/2016/10/betongfundament-mitt-i-cykelbana.html

Med vänliga hälsningar

Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via
Jon JogensjöInga kommentarer:

Skicka en kommentar