2017-05-04

Staket utan reflexer rakt över cykelstråk Råcksta

Vid Råckstavägen har entreprenören Hökerum bygg blockerat huvudstråket för cykel med ett staket utan reflexer. Ingen omledning är gjord, och ingen hänvisning finns. Utbildningsbehovet är fortsatt stort.


Foto/observation Staffan FLäs mer om hur arbeten påverkar cykelbanor

Ärendehantering

Entreprenör Hökerum bygg

170504 Anmälan till trafikkontoret SY1705051112RXNkartlänk
Uppdateringar


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar