2017-05-01

Munkbroleden blockeras farligt av Big Bag

Vid Munkbroleden spärrade entreprenören Big Bag av huvudleden för cykeltrafik helt, och utsatte sig själv och trafikanter för allvarliga risker. Stockholms stad kallar det oacceptabelt och livsfarligt.[texten uppdateras]

Entreprenören Big Bag tog eget initiativ och följde inte de riktlinjer de fått från slussenprojektet. Syftet var att bärga en fisksump för arkeologer. Här passerar ett av Stockholms mest trafikerade huvudleder för cykeltrafik. Cykelstråket är underdimensionerat och farligt redan utan en blockerande lastbil och personal som går utan uppsikt. Här passerar två riktningar cykeltrafik och två riktningar gångtrafik.
Entreprenören har i princip åsidosatt alla regler, både för sin egen säkerhet och trafikanternas säkerhet. Ingen varning, avspärrning eller flaggvakt finns. Tillstånd finns inte. Stockholms stad kallar detta oacceptabelt och livsfarligt.Ärendehantering


170426 Kontakt med SR P4 trafikredaktionen för att varna trafikanter.
Slussenprojektet svarar: Oacceptabelt, livsfarligt
170501 Fråga till BigBag via deras Facebooksida om de är ansvariga.
170501 Big Bag svarar.kartlänk


Läs mer om arbeten på cykelbanorUppdateringar


170501 Big Bag svarar

170501 Fråga till Big Bag på deras facebooksida

twitterlänkLänkInga kommentarer:

Skicka en kommentar