2017-01-24

Huvudstråk Alvik lämnas oplogat i veckor

Huvudstråket för cykeltrafik längs Alviksvägen lämnas oplogat i veckor efter snöfall. Trots samma brist förra säsongen har trafikkontoret inte organiserat kvalitetskontroll. Trafikkontoret väljer istället att stänga en hel körriktning av huvudstråket.Alviksvägen kartlänk

Trots felanmälningar på samma sträcka år efter år, saknar trafikkontoret kvalitetskontroll. 


Förra säsongen felanmäldes samma huvudstråk för cykeltrafik när det aldrig plogades. Huvudstråket tar hand om alla cyklande från Ålsten och Äppelviken. När Stockholms stad inte snöröjer bildas en puckelpist av is. Då är det stor risk för omkullkörning och allvarliga skador för cyklande. Många cyklande väljer istället vägen för biltrafik, vilket skapar konflikter och risker. Föräldrar som cyklar med barn avskräcks effektivt.

Läs när staden glömde snöröja huvudstråket förra säsongen


Staden väljer att stänga en hel körriktning av huvudstråket.


Trots att det är ett huvudstråk för cykeltrafik har staden valt att stänga en hel körriktning. Södergående trafik får helt enkelt välja en annan väg. Men ingen skyltning är gjord att södergående trafik får välja annan väg.


Ingen skyltning om avstängd körriktning


Huvudstråket försörjer stora delar av Bromma. Kartlänk


Dyrt och tidskrävande att ta bort puckelpist av is


Puckelpisten av is blir kvar i veckor. Det är svårt och dyrt att ta bort. Denna traktor klarar inte att ta bort isen. Plogning måste ske direkt under snöfall, annars blir cykelstråket ofarbart i veckor. När ska trafikkontoret och entreprenörer lära sig denna grundläggande kunskap?

Läs mer om snöröjning säsongen 2016/2017

Alviksvägen/Västerled kartlänkÄrendehantering

170110 Felanmält SY1701101058BBV
170118 Felanmält SY1701181210QRV
170124 Anmälan till trafikkontoret SY1701240641QPM
170124 Frågor till trafikkontor bl.a. varför södergående huvudstråk är avstängt SY1701250837GKL


Uppdateringar


170124 Nya frågor till trafikkontoret från Cyklandeombud


SY1701101058BBV
SY1701181210QRV
SY1701240641QPM
Hej!
Tack för allt som trafikkontoret gör för cykeltrafik i Stockholm.
  1. Vi undrar varför huvudstråket Alviksvägen är stängt för cykeltrafik på vintern? 
  2. Varför saknar trafikkontoret relevant kvalitetskontroll av snöröjning?
  3. Hur ska trafikkontoret starta organisation för relevant kvalitetskontroll?
  4. Varför väljer trafikkontoret att stänga södergående trafik på huvudstråket? 
  5. Varför saknas skyltning att södergående trafik är stängt, och varför saknas skyltning om alternativ sträckning av huvudstråket?
Läs ärendet via länken

Vänliga hälsningar
Superlokala Cyklandeombud Stockholms län
via Jon Jogensjö, Niels Gjerløv
Telefon: +46702693534

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar