2017-01-30

Exempel Bällstavägen, farlig omledning

Ett exempel på farlig omledning för gång och cykeltrafik vid regionala cykelstråket Bällstavägen. Skyltar är farligt placerade mitt i cykelstråket. Gående tvingas ut i cykeltrafik för att passera.


161007 Foto Magnus Eweman


Vid vägarbetet på Bällstavägen har entreprenören placerat skyltar på ett farligt sätt. Dels blockeras en hel körriktning, och dels tvingas gångtrafik ut i cykelfält för att kunna passera. Cykelbanan längs Bällstavägen är ett pendlingsstråk, så här ska det egentligen vara extra hög standard.


Foto Magnus Eweman
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar