2017-04-24

Stockholm kastar pengar i sjön med bullerremsor Västerbron


Stockholms stad fortsätter att kasta pengarna i sjön när de anlägger bullerremsor vid nya cykelbanan längs norra Västerbroavfarten. Det finns inte ens beslut om att anlägga bullerremsorna, det görs godtyckligt.


[texten uppdateras]

Bullerremsor fungerar inte för cykeltrafik, VTI klassar det som säkerhetsrisk


Bullerremsor är designade för biltrafik. Att bara kopiera trafiklösningar designade för motortrafik och tro att det fungerar för cykeltrafik är märkligt.


VTI klassar bullerremsor som säkerhetsrisk


Sweco: studier i Lund


Koucky & partners 2017Trafikkontoret behöver uppdatering om lösningar för cykeltrafik


Trafikkontoret behöver således uppdatering om vad som är rätt utformad infrastruktur för cykeltrafik.Alternativa metoder att skapa uppmärksamhet vid övergångsställen finns klart på marknaden

Ärendehantering


170424 Felanmälan till trafikkontoret SY1704241458PSB
170426 Svar från TK, bullerremsorna är anlagda utan beslutUppdateringar


170426 Svar från TK

Hej!
Kontorets bedömning är att övergångsstället som länkar gångtrafiken mellan Västerbroplan/Västerbron och parken är ganska trafikerat och kan upplevas farlig för både gående och cyklister. Cyklister som kommer på den nya breda cykelbanan i nedförsbacken kan utveckla höga hastigheter och det kan vara svårt att se fotgängare som kommer från trappan i parken. Tanken är att linjerna ska påminna cyklisterna om att de ska vara extra uppmärksamma på platsen.
Kontoret kommer att utvärdera hur det fungerar på platsen.
Det finns inget formellt beslut om dessa bullerremsorna, en bedömning om de ska anläggas görs från plats till plats.
Med vänlig hälsning
Exxxx
KommunikatörI tjänsteutlåtande och genomförandebeslut ser det annorlunda ut, där finns bullerremsor för motortrafiken. Vad hände sen?


1 kommentar:

  1. Länken till rapporten från Koucky & partners om bullerremsor 2017
    är fel.
    Den rätta adressen är:

    http://fudinfo.trafikverket.se/fudinfoexternwebb/Publikationer/Publikationer_003101_003200/Publikation_003172/Taktila%20farthinder%20f%20cyklister%20-%20eff%20p%20hastighet%20o%20cyklisters%20upplevelse%20rev%20170412.pdf

    SvaraRadera