2016-06-04

Stockholm vatten glömde cykeltrafiken

Stockholm vatten har en del att lära om cykeltrafik. Vid Abrahamsberg stänger Stockholm vatten av för cykeltrafiken. Och avslutar med att riskera svåra personskador för cyklande. 


10 cm kant mitt i asfalten utan varselStockholm vatten och entreprenörer har ett stort behov av att utbilda sig om cykeltrafik för att kunna arbeta på Stockholms stads infrastruktur. Här är det ett utmärkt tillfälle för trafikkontoret att kräva vite av entreprenören.
Först startar Stockholm vatten med att stänga av cykeltrafiken utan att skylta för omledning. När arbetet avslutas lämnar de en kant mitt i vägen som riskerar svåra skador för cyklande.Ingen asfaltramp upp på trottoaren
Vad gör trafikroteln?

Trafikroteln svarar att de för "en kontinuerlig dialog" med trafikkontoret. Men det fungerar inte inom överskådlig tid. Det är dags att börja använda mandatet att styra istället. Extern kompetens behövs omedelbart på trafikkontoret, och samtidigt behövs internutbildning om cykeltrafik på trafikkontoret för att klara cykeltrafiken på lång sikt.
'
Vad gör trafikkontoret?

Vi hinner inte kontrollera vägarbeten säger trafikingenjörerna. Arbetsledningen är väl medvetna om problemet. Trafikkontoret är livrädda för att kräva vite av entreprenörerna. Ofta säger trafikkontorets ingenjörer istället att "arbetet är snart klart, då blir det bättre".Läs mer om vägarbeten på cykelbanor
 • Stockholms stad är urusel på vägarbeten vid cykelbanor, läs unik stor kartläggning
 • Cyklande är de mest utsatta vid vägarbeten Krister Isaksson
 • Vägarbete, därför går det åt helvete. Krister Isaksson
 • VTI Anna Niska Vägarbete på cykelvägar

 • Ärendehantering

  Entreprenör Stockholm vatten
  160603 felanmält
  160621 Mail till Stockholm vatten

  Uppdateringar

  160606
  En ny skylt har ställts upp, som nu förvärrar risken för personskador, cyklande leds nu rakt mot den farliga 10cm asfaltkanten mitt i vägen.


  Inga kommentarer:

  Skicka en kommentar