2015-11-10

Farlig omledning för cyklande Ulvsundavägen

En av de farligaste omledningarna vi har sett på länge, längs Ulvsundavägen,  Otera Ratel är entreprenör. Endast 0,5m finns för dubbelriktad cykel och gångbana. Trehjuliga cyklar kommer inte förbi. Trafikkontoret är oförmögna att få entreprenören att åtgärda, vecka efter vecka.
Viktor Arnell rapporterar i Facebookgruppen Cykla i Stockholm: Vid korsningen Ulvsundavägen/Norrbyvägen finns ett vägarbete där cykeltrafiken leds om. Men det finns bara 0,5 meter för två körriktningar cyklande och två riktningar gående samt buffertzon till tung motortrafik. Det räcker inte ens för en riktning cyklande. Ulvsundavägen är hårt trafikerad med tunga fordon i höga hastigheter, och då behövs en buffertzon på minst 0,5 meter mellan bilväg och cykelbana. Detta vägarbete är riktigt farligt för cyklande. Det är i princip ofarbart.
Här behöver den svängande filen för motortrafik stängas av, och GC-banan behöver ledas ner ner, med sluttande asfaltkant upp och ner för kantstenen. Handläggaren på Trafikkontoret säger att det inte går att ta yta från motortrafiken, för att Ulvsundavägen är högtrafikerad. Motortrafiken behöver dessutom få hastigheten sänkt till 30km/t intill omladdningen, samt höga solida betongstaket som barriär mellan GC-banan och vägbana för motortrafik.

Cyklandeombud Stockholm anser att Entreprenören Otera Ratel behöver betala böter samt gå utbildning för vägarbete vid cykelbana. Trafikkontorets handläggare säger att det inte finns utbildningar om vägarbete vid cykelbanor.Ärendehantering

151102 Felanmält till Trafikkontoret av Mattias Bäcklund
151109 Felanmält till entreprenören Otera av Mattias Bäcklund
151109 Twitter till Trafikredaktionen P4 Stockholm
151110 Trafikredaktionen P4 Stockholm lägger upp notis om ärendet
151111 Cyklandeombud pratar med handläggare på Trafikkontoret som godkänt TA-plan.
151117 Cyklandeombud dokumenterar ingen förändring, fortfarande farlig omledning
151118 Cyklandeombud kontaktar handläggande trafikingenjör, som åter ska kontakta entreprenören. Att använda en (ev totalt fem) fil av motortrafiken för att göra en säker omledning, är totalt uteslutet då det skulle minska motortrafikens framkomlighet.
151125 Fortfarande saknas omledning för cyklande, återledning saknas Ulvsundavägen.
151126 Ringer handläggande trafikingenjör tredje gången och påpekar bristerna.

151118 Häpnadsväckande svar från handläggande trafikingenjör på Trafikkontoret.

Jag föreslår åter att en av de fem filerna för motortrafiken måste användas för att göra en säker omledning, men asfaltramper över kantsten. Trafikingenjören gör då glasklart att det är helt otänkbart.  Jag frågar om inte säkerheten, att ingen ska skadas, måste gå före framkomligheten för bilar och annan motortrafik. Trafikkontoret svarar att de är medvetna om detta samt att gång och cykel ska ha högsta prioritering, men trafikingenjören säger att "jag skulle bli hängd" om entreprenören skulle använda vägbanan för motortrafik som omledning för gång och cykeltrafik vid vägarbetet.

Ytterligare brister i samma ärende.

Entreprenören Otera Ratel har brister i skyltningen och omledningen, inga skyltar finns för cyklande trafikanter. Ingen skylt finns med kontaktuppgifter till entreprenören. Ingen återledning finns för södergående cyklande längs Ulvsundavägen. Cyklande hamnar till slut i den stora rondellen vid Ulvsundaplan, rakt ut i mötande trafik.

Hänvisning för cyklande saknas

Cyklande leds rakt ut i mötande trafik, återlämning är bortglömd


Brister för cyklande Norrbyvägen österut

Otera Ratel arbetar även från korsningen och österut längs Norrbyvägen. Där finns brister i omledning för cyklande. Omledning saknades helt under några dagar, och cyklande var hänvisade till att passera en hög kantsten, och sedan cykla bland motorfordon på tungt trafikerade Norrbyvägen. Fär att sedan behöva lyfta upp cykeln över kansten efter vägarbetet. Lastcyklar med tre hjul kunde inte passera, inte heller cyklar för de med funktionsvariationer. Hastigheten för motortrafiken behöver sänkas till 30 km/t för att få tillräcklig säkerhet för gång och cykeltrafik vid dessa vägarbeten. Återledning efter vägarbetet saknas.

Omledning saknas inledningsvis helt. Foto: Mattias Bäcklund 
Hänvisning för cyklande saknas

För smalt för dubbelriktad cykeltrafik och gångtrafik. 

Omledning saknas för cyklande vid utfart Björkbacksvägen

För smalt för cykel och gångtrafik, hastigheten på bilvägen behöver sänkas till 30 km/t


Uppdatering 151125, fortfarande många brister.

Cyklande leds rakt ut i mötande tung trafik vid Ulvsundaplan. Omledning för cykel saknas Norrbyvägen. Handläggande trafikingenjör på Trafikkontoret kontaktas för tredje gången, som lovar att åka ut och titta på platserna igen.


Gång och cykeltrafik leds rakt ut i motortrafiken, eller? Skyltningen är mycket förvirrande.


Ingen omledning för cyklande Norrbyvägen, ramp saknas för cyklande att komma upp på hög kantsten.
Lastcyklar, cyklar för personer med funktionsvariationer kommer inte fram här. 

Skyltar för cyklande saknas fortfarande, Ulvsundavägen mot Ulvsundaplan

Staket saknar reflex, ingen omledning för cyklande, Ulvsundavägen mot Ulvsundaplan

Cyklande leds rakt ut i mötande trafik Ulvsundaplan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar