2015-03-06

Cyklande nästan överkörd vid slussen

Farlig placering av trafikljus vid slussenbygget, cyklande blir nästan överkörd. Trafikkontoret vägrar åtgärda.


Slussenbygget har haft betydande brister i omledning för cykeltrafiken. Vägmarkeringar har visat rakt in i betongfundament, men det mest allvarliga är just nu att ett trafikljus inte fungerar, vilket har orsakat en farlig situation för cyklande, men även gående. Jag var själv vittne till att en cyklande var ytterst nära att bli överkörd av bil, trots att den cyklande hade grönt ljus. Bilen hade inte rött ljus, den hade ingen trafiksignal alls. Det har gått flera dagar med denna farliga situation, med betydande risker för invalidiserande skador för cyklande.

Det saknas helt enkelt organisation i byggprojektet som kan hantera snabb åtgärd för trafiksäkerheten. Det tar lång tid att bara efterforska vem som ansvarar för att korrigera trafikljusen. Det finns heller ingen beredskap att stänga farlig trafik, eller att sätta ut en flaggvakt tills trafikljusen är åtgärdade och cykeltrafiken är säker. Cykeljouren fungerar inte här.

På initiativ av nätverket Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län, är en kontakt etablerad med Projekt Slussen, som gärna vill inleda samarbete med Superlokala Cyklandeombud i Stockholms län. Superlokala cyklandeombudet kan tillföra avgörande erfarenhet innan ny omledning av cykeltrafiken genomförs.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar